PAVARDŽIŲ IR VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ

A

Abarius L 5, 310

Abukausko J.-Siaubas 31,100,110, 125

Adomėnas A.-Vilius, ag. Ąžuolas 86, 90 

Adutiškio valsč. 10, 97, 131 

Aidukas 275,276,277,279 

Aiženas Ch. 207, 215 

Ajočių km. 74 

Alantos msL 8 

Aleksandravėlės km. 92, 263 

Aleksandravičius-Svajūnas 57,61 

Ališauskas Juozas-Beržas 34, 126 

Alstriomas O. 308 

Alūkštos sr. 144 

Aluntos valsč. 48 

Ambrazevičius J. 145, 159, 172 

Ancevičius P. 137 

Andrikinių km. 47 

Aniulionis 196 

Antakriaunės mšk. 83 

Antalgės km. 53 

Antanaitis Algirdas 63 

Antanavo mšk. 55, 56 

Antazavės km. 5,9,69,70,72,73,74,75,76, 77, 84, 88, 92, 115,131, 133, 310 

Apacianka J.-Viesulas 52 

Apeikiškis 264

Araminas V. 86, 87, 89, 244, 256, 262

Araminas P.-Juodvarnis 86, 252, 256, 262, 269, 270

Archangelskas 287

Audėnas J. 160 

Aukštakis J. 211 

Ažvinčių mšk. 79, 81, 85, 310

Avyžių km. 69 B

B

Bačelis E-Gebelsas 107

Bagdonavičius St 89

Bagdoniškis 238

Bagočiūnas Domas-Briedis 15

Bajutiškių vnk. 66

Bakučionis J. 200

Bakutytė Antanina 263, 264, 265

Balčiūnas Povilas 58

Balčiūnaitė Ona 243

Baliukevičius L-Dzūkas 165

Baltalos mšk. 285

Baltarusija, Vydžių apskr. 25, 61, 130

Baltamiškio km. 27, 310

Baltriškių km. 68, 95

Balytėlės km. 86

Baninas 84

Baraniūnas-Šakalys 8

Baraukos mšk. 69

Barisa Mindaugas-Rimtautas 33, 42

Baršėnų km. 73

Basys Jonas-Putinas 8, 9, 54

Berdinskas P. 83

Berija L 177, 178

Bernotavičius VI. 77

Bertašius J.-Saulius 27, 50, 69,126,127, 226

Bičkauskas E. 197,198, 199, 315

Biekšytė J. 212

Bikaitė LD. 208

Biliakiemio km. 12, 14,16, 19, 35

Bilinsko-Bravyko 59

Binkis Antanas-Kavarskas 8

Binkevič 208

Biržų apskr. 107, 180, 212

Bislys Balys 69, 72, 73, 83, 84,133, 243

Bitkevičius J.-Sakalaitis 40, 42, 86,128,129

Bivainis Bronius 43

Bivainis Alfonsas-Klimašauskas 43

Bivainis Ignas-Uosis, ag. 80

Blaževičius Kazys-Perkūnas 89

Blažiūnas V. 7

Blieka Jurgis 208

Bodek B.M. 205

Bondarevas 58,81

Branevadas 304,305

Bražeika Algirdas-Šeduikis 52, 53, 128

Brazauskas A. 217

Brizgys V. 177, 178, 179,180,181,182, 313

Brukštus V. 7

Bružas Danas-Atlantas 51

Bružickas 177

Bučys Pranciškus 180

Budrys 7,8

Budzila 75,116

Buitkūnų km. 48

Buivydas Juozas-Grafas 34, 36, 40

Bukauskas K.-ag. Gudas 31, 64, 67

Buika Antanas-Dainius 30, 88

Buika Jeronimas-Deimantas 7, 133

Buika Jonas-Skrajūnas 30, 31

Burauskas A.-Karklinis 85

Burgsvik 301,305,306

Burkov 74

Buterliauskas-Tarzanas 21, 24, 42

Butkus 9, 71 

Butrimas St-Kėkštas 90 

Butrimas Povilas-Vaidila 82, 129

C

Chanas D.J. 208

Charionovskis 207,215

Chmielko Vaclovas 66 

Cibulskas Antanas-Siaubelis 63 

Cicėnas Mamertas 58 

Cicėnas Mykolas-Erškėtis 67 

Cicėnas Mykolas-Kapitonas 56 

Cicėnas Petras-Žalgiris 28, 85, 86, 90, 132, 244, 252, 256, 264 

Cinienė 16 

Cuzanovskaja 226 

Cvynaris S. 211

Č

Čepinskas 211

Čeponis Julius-Gaesas 48 

Čeponis-Mikimauzė 8 

Čeponis J. 8,117,119,128, 185 

Čepulis Jonas-Strazdas 59, 132 

Čerčilis Vinstonas 229, 231 

Černiauskai 105, 202, 272 

Česnakovas 36 

Čičelis A.-Ūdra 85 

Čičikaitė Onutė 294 

Čiegis V. 71

Činčikas Kostas. 297, 299

Činčikų km. 293

Činčikaitė Onutė 293, 295, 297, 300

Čipkus Edvardas 47

Čipkus 213

Čiževskienė Z. 211

Čiurin 186

D

Dagys Povilas 30, 37

Damušis A 160,172 

Danilevičius Henrikas-Vidmantas 25 

Danilovas 58 

Datkūnas 75

Daučiūnas Edvardas-Rimantas 105

Daugailių valsč. 14, 33,34, 37, 40, 43, 47, 77, 78, 88, 125,127,129 

Davidavičius VI. 77 

Debeikių km. 14, 27, 33, 34, 39,126 

Degučių valsč. 11, 16, 68, 72, 77, 78, 83, 86, 88, 92, 127 

Degutis 223 

Dekanozovas V. 176 

Denbur 306 

Detočkin 74 

Deveikytė V.-Ramunė 7 

Dieninis A. 74 

Dikinas 231

Diržienė Janina, ag. Neužmirštuolė 102

Dominauskas Pr.-Dobilas 87, 243, 249 

Dručkus Juozas 238, 239, 241 

Dručkus Balys 234, 238, 240, 241, 242 

Dručkutė-Siniauskienė Adelė 233, 263, 269, 283

Drusėnų km. 68

Drustėnai 293 

Dubrava A.-Aidas 37 

Dūdaitė 16

Dudėnas Jurgis-Vaidila 33, 37,127, 132

Dudėnas J.-Vynas 91, 132 

Dudinas 263

Dudonienė-Dručkutė Adelė 284

Dženkaitis J. 137

Džiaukštas Martynas 293, 294, 296

Dumbliauskas 192 

Dumbrauskas Juozas 86 

Dubrava A.-Aidas 96 

Dubrava Petras-Stumbras 37 

Dusetos 9, 28, 44, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 87, 88, 96,102,124,125 

Dvariškės km. 61

E

Eglainės mšk. 76,97, 256

Eglinskas A.-Margis 94, 95

Eisenhoveris D.D. 160

Eismuntas E 216, 217, 218,219,226,315,316

Eskilstna 304,305

F

Fedotovas 179,183

Figurinas 291 

Flešeris H. 211 

Frolovas 75

G

Gabraitė Š.J. 209

Gabužis Mykolas-Saulys 24 

Gaidamavičius Julius-Viesulas 50 

Gaidelis Kazys-Trimitas 15 

Gaidiškio mšk. 68, 75 

Gaidukas 9,10

Gaivenis Balys-Voveraitis 33, 43

Galatiltis-Briedis 63 

Galinaitis 189 

Galvanauskas E 142,143 

Galvonas Br. 69, 72, 75 

Galvydis 26, 191 

Garsys VI. 48, 50 

Gatelių km. 44, 45 

Geibų km. 86

Gimbutas St-Tarzanas 25, 26, 41, 110, 121, 124, 127

Gimžauskas J. 7

Gintvilas Steponas 30

Ginučių pik 7

Girinis, sL 22,33,37,43

Gizevičius Bronius-Rolandas 13, 16, 17

Gobis-Varpas 34, 36, 56, 57,129,131

Gončarovas 213

Gotlandas 301, 305, 307, 308 

Granitas 7, 27, 28, 29, 30, 31, 46, 48, 50, 51, 53, 98,102,124 

Gražys Povilas 73,128, 222 

Graužinis Jurgis 43

Graužinis Balys-Uosis 27, 47, 48, 49,129

Griausmelis 9, 54

Grigaliūnas Vladas-Sakalas 23, 24, 32, 39

Grigas 184, 291 

Grigonis Pranas-Narbutas 66 

Grigonis Adolfas-Paberžis 8, 65, 66, 98,131, 287, 289, 290, 291, 294 

Grilaitė EG. 208 

Grodzenčekaitė EM. 209 

Grukų mšk. 97

Grumbinas Stepas 85, 86,132, 262, 263

Gruodis R. 84

Grybauskas Kazys-Barsukas 289

Gudas K. 31,67, 71,100,115 

Gudaitis-Guzevičius A. 176,177, 313 

Gudija 152,153,165 

Gudutiškio valsč, 59, 64 

Guiga Juozas-Lakūnas 289 

Guiga Stasys 66, 99, 285, 286, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 296, 299 

Gumauskas-Gailius 57, 131 

Gustavsonas 304, 305

H

Hervik 307,308

I

Idas Jonas 238, 239, 241

Ignotas M. 200 

llčiukas Jonas-Galiūnas 33, 37 

lluksės raj. 83, 84, 96, 97,133 

llzemės mšk. 77, 83

Imbrado mšk. 9,68,70,72,74,75,76,83,88, 108, 133

Inturkės valsč. 48

Irkutskas 191 

Italija 135, 231, 232 

Ivanovas ag. 63

Ivaška Antanas 68, 74, 75, 83, 84

Ivinskis Z. 138

J

Jablonskis J. 137, 298

Jackevičiūtė 102 

Jaglinska S. 211 

Jaica, Bosnija 231 

Jakas 182

Jakštonis Balys-Trockis 46

Jakštonis Aleksas-Tauras 42, 128 

Jakovlevas 216, 217 

Jakučionis Steponas-Aušra 30, 49 

Jalinskas V. 192

Jankauskas 30, 52, 53, 127,187, 188

Janulis Mykolas-Tautvilas 105 

Januška Jonas 97 

Januška Pranas 97 

Januškevičius Vytautas-Kęstutis 35 

Januškevičius Z 211 

Jašmontas A. 200 

Jasudytė Adelė 53 

Javidžių km. 243 

Jesinevičius Jonas 262 

Jevseičikas K. 224 

Jonava 207, 213, 225 

Jukna 191 

Juknėnų km. 43, 58 

Juknevičius Kazys-Bebarzdis 13 

Juodis J.-Pavasaris 128

Juodis Stasys-Dūdelė 48, 49, 129

Juodis Stasys-Čičikas 47, 49, 128 

Juodupė 31, 83, 98, 124,125,133 

Juodvalkis E-Aras 89, 95 

Juodvalkis K. 78, 95 

Juotka J.-Aras 44 

Juotka Jonas-Vėžys 49, 50, 129 

Juotka Antanas 69, 79, 80,129,132 

Juozapavičus-Papartis 28,85, 86,88,90, 94, 132

Juozėnas Jonas 69, 84, 243, 249

Jurbarko raj. 134, 201 

Jurevičius Kazys-Dobilas 75, 124, 301, 302, 304, 305, 309 

Jurgelevičius 181 

Jurkštas 197 

Juršis A. 7 

Jusevičius A. 211

Jūžintų valsč. 28, 35, 67, 68, 75,124,125

K

Kačerginskaja A. 209

Kadrėnų km. 185 

Kaišiadorys 4 

Kairys J. 31, 73

Kaladinskas Kazys-Erškėtis 59, 62, 64, 69, 79, 80, 81, 85, 87,115,132 

Kalanta Romas 193,194, 223 

Kaletka B.-Kęstutis 7,8, 9,14, 53, 54, 56,79, 109, 113, 130,131 

Kalinauskas L 199 

Kalnočių km. 243, 249, 282 

Kaltanėnų valsč. 7, 56, 59,131, 287 

Kalytis Br.-Siaubas 25, 27, 28, 29, 30,31, 32, 43, 66, 91, 98,121,128, 310 

Kamarauskas-Karijotas 20, 34, 55, 61, 130, 131

Kaminskas Algirdas 59 Kapočius 180, 181, 182 

Karalius Petras-Dobilas 33, 37 

Karbočius Bronius-Algimantas 31 

Karlas 287,292 

Karnickaitė Veronika 59 

Kamickytė EK. 209 

Karosas Antanas 26, 66,124,180,181 

Karpovič K.J. 205

Karvelis Juozas-Klajūnas 42, 44, 46, 128

Karvelis P. 42, 44, 46, 52, 128, 137 

Katamarsvik 305, 306, 307, 308, 309 

Katilius P. 138

Kaukėnas Jeronimas-Ūsas 65,131

Kaulinis Vincas-Miškinis 21, 22, 23, 24, 25, 32,36,38,40,43,63,85,101,121,126, 310

Kaunas 1,4,65,91,133,134,141,143,155,172, 173, 175, 178, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 189,196,199, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 227, 243, 269, 313, 314 

Kauneckas Jonas 194,199 

Kaušylas Antanas-Margis 14, 39, 40, 128 

Kazanas Afanasijus 71,72, 79 

Kazanas M.-Mutka 9, 72 

Kazėnų mšk. 63, 66 

Kazickas Bronius-Saulius 27, 101 

Kazickas-ag. Erelis 35 

Kazlauskas Balys-Bijūnas 211 

Kazokas Juozas-Aras 43 

Keberža Antanas-Preidis 79, 80, 81,132, 310 

Keblys Bronius-Osas 44, 126, 127 

Kėdainiai 181 

Keina Algimantas 199 

Keleželio km. 76 

Kemešiu km. 8

Kepalas Liudas-Tremtinys 51

Kiauneliškiu km. 29, 49, 287 

Kibirkštis A. 78 

Kiela 7

Kilbauskas Morbertas-Kaunas 33, 34, 78,127

Kimštas J.-Dobilas 5, 6,12,15,16,18, 19, 22, 55,120, 130

Kiškis Stanislovas 189

Kiškelių km. 80 

Kišonas 97

Kirdeika Gabrys-Papartis 67

Klaipėda 144,158, 167, 168, 195,196, 212

Klevas Juozas-Aidas 49

Kligys Stasys 243

Klimbalių mšk. 96

Klišoniai 241

Kliukas Vladas-Ožys 8

Klonis Antanas 56, 57

Kmitas Jonas 9

Kniazys P. 97

Kojelis Juozas 228

Kolotuškinas 209

Končius 212

Kononovas 75

Kontrauskas 212

Konyševas Ivanas 73, 74

Krasauskas Vladas 243

Krapaitė E 96

Krasauskas VL-Kukutis 87, 96, 97, 118, 119

Krasnenkova V.S. 209 

Kražiai 181

Kregždė Kostas-Gsorius 106

Kriaunėnų km 75

Krinickas A.-Romelis 7,14,18,34, 38, 40, 41, 42, 44,129, 130 

Krivas 223

Krivickas Bronius-Vilnius 31

Krivickas Jonas-Kirvis 104 Kroatija 144, 147 

Krupavičius Mykolas 135 

Kūdrų mšk. 74 

Kudriašovas F. 75 

Kūdrų 77 

Kukta Juozas 178

Kuktiškių valsč. 19,20,23,24, 27,33, 37, 38, 39, 43, 47, 128,129, 276 

Kulautuva 178, 188,189 

Kuliešius Jonas-Balandis 49 

Kušeliauskas Juozas-Putinas 93,133 

Kuosa Pvilas 84

Kupiškio apskr. 5, 22, 23, 25, 41, 68,73,104, 121,124

Kurmis Juozas 43,129

Kuryla-Žėrutis 7 

Kuzelis K. 7

Kuzma VI. 72, 73, 75, 78, 86, 115,116

Kvartūnas Feliksas 54 

Kvietinis A. 211

Kviklys Teodoras-Klajūnas 213, 29, 30, 46, 47, 52, 53, 95, 113,126,127 

Kvyklių km. 95

L

Labanoro mšk. 9,14,27,34, 36, 98,100,129, 287, 288, 293, 310 

Laščuk 291 

Lašinskas-Liūtas 59 

Lapienis A.-Demonas 8, 47, 52,126 

Lapienis A.-Pimpis 46 

Lapienis Juozas-Darius 26 

Lapinskas Julius 36 

Lapinskas A. 211

Latvija 75,76, 77, 79, 83, 84, 87, 88, 92, 104, 133,144, 153,182,222, 223, 242, 246, 250, 251, 254, 255, 257, 306

Laucevičius 11 

Laucius 21, 23, 33,126,127 

Laurinė 66, 131

Laurinėnas Mamertas-Mingaila 57, 58, 81,117

Laurinėnaitė Ona 58, 66, 99

Laužadis Kazys 243, 249

Lazdijai 192,194

Lazdynėlių km. 235

Legas-Švedrys 48

Lekavičius Kazys 86

Lelija 18

Lelijava Balys 18

Leliūnų valsč. 10, 14, 23, 24, 27, 33, 39, 40, 50,126

Leningradas 206,288

Lenkija 79, 134,147,153,157,165, 218, 223

Liaudis 97

Lietuva 62, 108, 134, 136, 137, 141, 143, 144, 148, 151, 152, 153, 156, 158, 159, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 174, 175, 176, 184, 214, 229, 272, 280, 285, 288 

Limba Teofilis-Sakalo 45, 50, 126 

Liniauskas P. 189 

Linkmenys 82,287 

Linskys Antanas 16 

Liskovas A.J. 209 

Liutkus Petras-Juodasis Petras 7, 55 

Lukauskas Balys 34 

Lukšys Stasys-Kiškis 105 

Lukša J.--Skirmantas 23 

Lukša-Šnapselis 18 

Lukošiūnas P.-Žilvytis 89 

Lukošiūnas V. 74, 75, 76, 77 

Lukštų bažnytk. 273, 274, 275, 282 

Lukštynių km. 84 

Lūžų mšk 68, 78

M

Mačernis-Bevardis 11

Mačiulis J. 88 

Mačiulis R. 88

Maceina A. 137, 138,141,143,175,176, 227

Mackutė E. 96, 119

Magyla 75

Majorovas 56

Maklinas F. 231

Maleckaitė Veronika 189, 190

Malinauskas P. 83

Malinin, ag. 84, 86,117

Maniušis-Kaupas 33, 78,116

Maniuliškių km. 74, 77

Maniušis V. 16, 33, 77, 78, 116,127

Margavonių km. 241

Margiškių km. 233

Markauskas Petras-Klevas 105

Markauskas Henrikas-Mėnesėlis 105

Markelis A.-ag. Stankevičius 76

Markevičius J. 197

Markevičius Antanas 42, 50,127

Martavičius L 97,186, 187,189, 314

Masilionis 192

Maskva 157,177,178,194,202,204,206,207, 209, 217, 218, 279, 282 

Matuliauskas A.-Valdemaras 64, 65, 130 

Matulionis Juozas-Barzda 51, 127 

Mažiliauskas 212 

Mažonas 304 

Mažūra Bronius-Kunatas 53 

Mažylis A.-Dūmelis 107 

Mažylis K.-Kaziukas 107 

Medinis Mečislovas-Lokys 16, 68, 75, 77, 78, 79

Medikis A. 243, 249

Medinis Vytautas-Pypkė 15, 16, 68, 75, 77, 78, 79,115,116

Meldučių km. 10 

Meškauskas Adolfas 66, 290 

Merkulovas 44, 178,179 

Mežionėlių km. 285, 287, 288 

Mičiūnų km. 241

Michailovičius 205, 229, 230, 231, 232

Mickus K. 77 

Mickališkių km. 59 

Mickeliškių km. 63 

Mickevičius Antanas-Žėrutis 11 

Mielagėnų valsč. 56, 59, 63, 64 

Mikėnas 211

Mikolaičiukas V. 82, 85, 86, 94, 96,119,133, 264, 267

Mikulėnas Vladas-Lubinas 13,19

Milašius Antanas-Jazminas 18 

Minčios mšk. 27, 58,69,79,85,92,240, 277, 285

Mintautiškis-Ąžuolas 33, 37, 127

Miroslavo mst. 192 

Misiūnas Algimantas-Aglinskas 63 

Misiūnas E 83

Miškinis Alfonsas-Dobilas 95, 96

Miškinis V. 6, 89, 91 

Miškiniškių km. 88 

Mockutė Elena 243

Molėtų valsč. 31, 48, 49, 50, 51, 92, 93, 107, 128

Moniškiai 301

Mordovija 191, 280, 283 

Morkūnas-Vėjas 25, 45, 46 

Morkūnas 25, 33, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 53,126,127,182, 211 

Morkeliūnas Ig. 211 

Morkūnas Bronius-Strausas 47, 52, 53 

Motiejūnas-Gailius 15

Murmulis J.-Lokys 7

Murnikovas A.M. 208 

Musteikis Bronius-Karvelis 52, 128 

Musteikių km. 95

N

Narutiškių k. 24

Nasvyčiai 233

Navikas Julius-Tilvikas 59,106

Nešpars Milda 251, 255 

Nolėnų km. 24, 43 

Novgorodas 206 

Novikovas A. 75,195,196,197 

Novosibirskas 206

0

Obelių valsč. 69,72,74| 75,76,83,87,88,92, 96, 97, 107, 133, 233, 237, 238, 239, 240,241,243,247,250,251,253,255, 260,261,262,265,269,270,272,273, 274, 275, 279, 282, 283 

Okulevič EK. 209 

Okuličius Z. 211 

Olkinienė Ll. 208 

Olševskis 208 

Omskas 206 

Orlovas, ag. 76 

Orša 192

P

Padvaiskas K.-Mazgelis 81, 131

Pakalnis Pranas-Briedis 28, 29,31,46, 53,128 

Pakalniškis 212 

Paknys J. 160

Pakštas Kazys 13, 15, 21, 126, 135,172

Pakriaunių km. 273 

Palanga 190

Paleckis Justas 136,191, 203, 213, 317

Palivonas 73

Paltarokas K. 178,180, 181

Paminčios km. 88

Panevėžys 18,178, 179, 204, 212, 283

Papilių km 262, 269

Paškonis Motiejus-Donkichotas 12, 68, 104, 120, 125

Patumsis Vladas-Aukštaitis 46,128

Paukšta 211

Paulavičius 273,275

Pečiulionis Motiejus 6,187, 318

Pelėda Balys-Zubrys 33, 37, 38,128

Pelėda Vytautas-Laputis 48, 129

Pelėda Balys-Zubrys 33, 37, 38,128

Penkauskas Kazys-Narcizas 58,131

Petkelis Antanas 58

Petkelis Petras 58

Petkevičius Mykolas 18

Petkevičius Serapinas-Suvalkietis 21, 37,128

Petkūnas Vytautas 59

Petraitis Vytautas 189,190

Petrakiškių km. 58

Petronis Steponas-Gintaras 51

Petronis 50

Petronis Vladas-Nemunas 52

Pienkovskis V. 211 

Pieskovas V. 211 

Pilelis 197

Pipinis Augustas-Robinzonas 108

Pleps Edmundas 84 

Plikaitis-Tauras 11 

Plimbalių mšk. 246, 247 

Počelis 180 

Poažvinčio km. 285 

Pocienė Antanina 189 

Polevičius Antanas-Zomeris 46

Poškus P.-Gediminas 89, 91, 95, 96,107

Poška 211

Postavų raj. 289, 290

Požėla 187

Pranckietis 181

Prapuolenis L 142

Prodės mšk. 96

Prūsų km. 20, 58, 81

Prūsija 157

Pučinskas Jurgis 11

Puodžius S. 137

Puodžiūnas Mykolas-Valteris 51

Pušnios mšk. 52

Pupelis V.-Seniūnas 87,133

Purevičius S.-Švyturys 92

Puronas Zenonas-Tarzanas 67

Puslys Antanas 73

Putrimas Juozas-Vasaris 31, 44, 47, 53,128

Putrimas Balys-Vaidūnas 31, 47, 53 

Puzeniškių km. 85 

Pyragius J. 137

R

Radzevičius Alfonsas 37, 107

Radzevičius Juozas 199 Rafaitė R.B. 209 

Ragauskas, ag. 90 

Ragulis J. 84 

Raistenių km. 14

Ramanauskas Kazys 68, 74, 75, 76, 83, 84, 87,117,187 

Ramūnų km. 14 

Rapinskienė 10 

Raseiniai 179,181,194,195, 196 

Raščinskas Pr.-Karajedas 83, 85, 86, 88, 89 

Ratuokliškio mšk. 246, 281, 283 

Ražaitis-Gediminas 35

Raudinės mšk. 68, 74, 76,108

Raulinis 34 

Reikmanas 178 

Rentelnas A. 145 

Reškutėnai 287 

Rieškutėnų km. 56 

Rinkėnų km. 290 

Ripaičių km. 8 

Ripelaukio km. 82 

Ryliškis Vytautas-Bitinas 49,129 

Rokiškio apskr. 5, 18, 22, 23, 29, 31, 35, 73, 83, 84, 96, 97, 98, 102, 104, 121, 124, 125,126,133,212,233, 240, 242, 263, 264, 266, 310

Romoje 137, 172, 210, 220, 194, 308

Rostovas 206

Rožė A. 100

Rozenblatas 304

Rozgojev 74

Rozmanaitė Ch.M. 209

Rudyko 187

Rūkas J.-Ilgakalis 28, 90, 94

Rukaitė Zuzana 283, 285 

Rukovičiūtė J. 211 

Rukšys Henrikas-Liūtas 51 

Rukštėnas Balys 85 

Rusakevičius V.-Tigras 89, 95,118, 119 

Rusteika Albinas-Viesulas 49 

Rusteikių km. 71

S

Sabaliauskas Viktoras-Kirvis 212

Sakalauskas-Šarūnas 35 Salakas 34, 40, 58, 69, 72,78,79, 80,83,86, 88, 89,117,129,132,133 

Saldutiškio valsč. 7,8,11,12,14,15,18,19,20, 34, 39, 40, 43, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 86, 88, 89, 91,120,129

Sarapas 181 

Saratovas 206 

Šaulys Julius-Rakštelis 8, 59 

Savickas Jonas 68, 70 

Sėlos km. 83 

Semenkovas S.R. 208 

Semionov 213 

Seredžius 134,207 

Siaurakalnio km. 58 

Sidaravičius J.-Sadauskas 94 

Sidelskis Alfonsas 16 

Silavičius Petras-Lapas 32 

Sirutis Domas-Vergas 43 

Skiemonių valsč. 32,126 

Skindurys-Gruodis 11 

Skipitis R. 143

Skrajūnas- ag. Vincas, Bimba 49, 50, 88,93, 95, 97,98, 133

Skučas A. 223

Skunčikas A.-Koltas 59, 62, 82, 83, 85, 86,

Skurskis Juozas-Laisvūnas 24, 32, 43

Skvireckas Juozapas 179, 180, 181, 182, 313

Sladkevičius V. 193

Slapšinskas A. 68, 70

Slite 308

Slovakija 147,223

Slučka A.-Šarūnas 23, 25, 44, 101,121

Smalstys A. 211

Smirnovą P.P. 208

Smolenskas 206

Sniegenas Antanas-Viršaitis 49

Sokolenko 2 D

Sokolovas 48, 83, 119, 288

Sosnovskis M. 211

Stakėnas V. 199

Staliariškių km. 53 Stalingradas 206

Stanionis J.-Lizdeika 82, 85, 88, 91, 93,133

Staniuližkių km. 8

Stašaitis Žilvinas 11

Staškevičius, ag. 93

Staričenka Vytautas-Čdras 83, 85

Steiblys Kazys-Ramūnas 47

Steponavičius 67,194

Stočkutė Teklė 246, 268, 269, 270

Stokholmas 301, 303, 304, 305, 308

Strazdas Jonas 90

Strazdų vlsč. 30, 93, 94, 233, 278, 284, 285

Streikus Albinas-Tamošiukas 15 

Streikus J.-Stumbras 37, 83, 84, 87, 91, 92, 94, 96, 97, 98,104,107, 133 

Streikutė V. 97 

Stripeikių km. 86 

Strižys Juozas-Gediminas 11, 24 

Strogus 212 

Strumskis A. 160,174 

Stulčys J. 78

Sudalaukio km. 15, 18, 21, 61, 120

Sudienė Cecilija 19 

Sukarevičius Jurgis-Deimantas 49 

Suomija 144, 303 

Suvieko mšk. 68, 69, 75, 83 

Svarinskas Alfonsas 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,199, 200, 314, 315 

Šventės mšk. 76 

Sverdlovskas 206 

Svidienė Z. 211

Svyrių apskr. 19, 20, 62, 64, 80, 81, 132

Š

Ščepinas N. 207, 215

Šagamonas-Smilga 18

Šakalys P. 70

Šalna Bronius-Ąžuoliukas 21

Šapelių km. 247, 250, 251, 255

Šapokas Vincas-Valteris 11,12

Šarkų km. 19

Šarmaitienė EB. 209

Šažienis M. 68

Šaulys 57

Šelavės mšk. 74

Šeškevičius A. 199

Šeras T.J. 208

Šerkšniovas 236

Šersaitė 301

Šiaurys-Vėjas 43

Šiauliai 6, 64, 173,181, 204

Šidlauskas 298

Šileikis 76,78

Šileikių km. 51

Šilinis Juozas-Papinigis 8

Šilinikas Juozas-Papinigis 59

Šiluva 179,182,194

Šimėnas Algimantas-Kurklys 12,13

Šimkus Stasys-Šturmas 31, 97, 100,111,119

Šimkūnas 49, 82, 92

Šimonių mšk. 23, 25,34, 41, 68, 73,100,121, 124

Šimonėlis Jonas 24

Šimonėlis Antanas-Hitleris 37, 53

Škirpa K. 137,138,143, 144,145,172,173

Šlikta Jurys 97

Šmitd LM. 208

Šniūriškių km. 44

Šomka Juozas-Čerčilis 107

Šožėnis Mykolas 84, 95, 117

Špiraitė S.M. 208

Štarolis Grigalius-Plienas 104,105

Šuminas Vytautas 17, 284, 285

Šuminienė-Žilėnaitė Aldona 284, 285 

Šutas Vaclovas 68, 78 

Šutinas Juozas-Paleckis 46 

Švėdriškių apyl. 257,262,275, 276,277,279, 284

Švenčionių apskr. 5, 6, 7, 8,9,11,12,14,15,17, 18, 19, 20, 22, 28, 29, 48, 54, 55, 59, 60,62,63,64,65,66,67,71,81,91,98, 105, 106, 108, 109, 117, 120, 126, 130, 131, 285, 289,290,291, 293,294, 296, 299

Švenčionėlių valsč. 29,49, 55, 59,65,67,92, 131,186,285,286,288,290, 292, 293, 296, 297, 298, 300

Švilpa-Barzdyla 9, 10, 11, 12, 15, 35, 53, 54

Šyvas Jonas-Plienas 46, 47

T

Tamkevičius Sigitas 192,194,199

Tamoliūnas Jonas 243, 245, 249 

Tamošiūnas V. 67, 69, 71, 79 

Taršisaitė Š.L. 208 

Tarvydas 212 

Tarvydaitė Julija 104 

Tauragės apskr. 141, 194, 233 

Tauragnų valsč. 14,20,27,29,30, 34,40,42, 44, 47, 50, 58, 83, 85, 86, 88, 91, 93, 95, 128,129,133, 261, 262, 275, 276 

Tijūnėlis Antanas-Liepa 102,125 

Timaševičius 181 

Timofejev P. 74 Tito 229,230,231 

Tyla Jonas-Vaišvila 27, 50 

Tylaitė Zosė-Gulbė 52 

Toliušis Zigmas 187 

Trakų apskr. 199, 212

Trakelio mšk. 69, 70

Trasninkų km. 32

Treinienė E 200

Trinkuškių km. 89, 96

Tuinyla 7

Tumas Antanas 50

Tumėnas Jonas 8, 54

Turkevičius Ksaveras 84, 243, 249

Tursa Leonas-Patrimpas 35

Tursa Mikodemas-Tetervinas 35

Tverečiaus valsč. 56, 59, 61, 64,131

U

Ukmergės raj. 18, 55,185, 314

Ukraina 156, 157,192, 203, 205

Umbrasas Alfonsas 80

Urbanas-ag. Jablokov 76

Urbanas Silva-Lapinas 33, 38, 46, 128

Urbonas Jurgis-Lakštutis 38, 101, 126, 127

Urbonas Mykolas-Liepa 31, 48, 50, 98

Urbonavičius-Senis 8

Usoris 181, 182

Usovas 83

Ušackas Jonas-Jaunius 44 Uškienė 20

Utenos apskr. 5,6,7,8, 9,10,11,12,14,15,17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 51, 52, 54, 55, 63, 69, 71, 83, 90, 92, 96, 113, 120, 121, 126, 128, 130, 179, 228, 233,262,276,277,278,279,284,310, 314

V

Vadeiša Jurgis 80

Vaičėnas Balys-Liubartas 83, 84, 87

Vaičėnas Bronius 234, 238, 241, 242

Vaičėnas Romualdas 245 Vaičėnas Vincas 242

Vaičėnų km. 28,29,30,69,75,76,77,83,84, 87,90,93,94,132,133,233,234,235, 241, 242, 243, 246, 255, 272, 281 

Vaigauskas H. 196 

Vaikutis Bronius 73 

Vainauskas Jonas-Jaska 243 

Vainauskas J.-Senukas 84 

Vainiūnų km. 72 

Vaitekaitis Artūras 134, 311 

Vaitiekaitis Vaclovas-Barzdenis 67 

Vaitiekūnas P. 23, 223 

Vaitiekūnas Tautvilas-Zubrys 104 

Vaitulionis 212 

Vaivada Bronius 55 

Valiukėnas A. 137, 227 

Valkininkai 199 

Vambusas 305 

Vaškelis 191 

Varėnos raj. 198 

Varkulių km. 81, 88

Varnas Algirdas-Gaidelis 30, 34, 51, 52, 53, 127, 129

Vartabavičius A. 92

Vartibavičius Jonas 243 

Vasiliauskas 75 

Vasiliškių km. 50 

Vasiljevas Jurgis-Viesulas 15 

Vėdarų km. 75 

Veickus Jonas-Grikis 59 

Veikis Pulgis-Audrūnas 48 

Vejelės km. 20 

Vėlavičius Vincas 194, 199 

Venburg 306, 307 

Venclovas 142,147, 173, 228 

Verbickas Alfonsas-Angis 106

Vidžių mšk. 287

Vidugirių km. 259, 260 

Viduklė 194,195,196 

Vidzėnas 197 

Vilkija 207

Vilutis Mykolas-Klevas 7, 9 Vilnius 7,12,15,23, 24,31, 54, 63, 79,88, 90, 91, 96, 97,107,132,137, 143,155,158, 167, 168, 173, 174, 180, 182, 197, 203, 204, 208, 209, 211, 212, 215, 216, 217, 220,221,224,250,253,257,258,260, 268, 286, 289,290, 291,293, 297,311, 317, 318 

Vilutis J. 7,130 

Vincevičius Jonas-Žaltys 107 

Vinciūnas Teofilis-Kalnelis 8, 64, 65,131 

Visbi 301,305,306,307,308 

Vytėnas Albertas-Siaubas 86, 90, 132 

Vyžuonų valsč. 14, 33, 40,126 

Vokietaitis A. 152

Vokietija 134,135,136,137,138,141,142,143, 144, 145, 146, 147, 151, 152, 157, 167, 173, 201, 249, 286 

Volungių km. 76 

Vorkuta 71, 191 

Vosiliškiu km. 27, 310 

Vozgėlių km. 32

Z

Zablackai 73

Zaborskas 223

Zabulionis Antanas-Plienas 27, 50

Zarakauckas Jonas 73 

Zaranka Mykolas-Papartis 51 Zarasų raj 5, 7,8,9,11,12,15,16, 17,18,19, 20, 22, 23, 29, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 67, 68,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81, 82, 83, 88, 89, 91,92, 96, 98,107,114, 115,116,117,118,120,126,130,131,133, 208, 212, 310

Zavackas Juozapas 68, 70, 100,111

Zdebskis J. 192, 194,199 

Zinkevičius Pranas-Aitvaras 13 

Zinkevičius Pranas-Kalvis 55 

Zitikis-Dobiias 49

Ž

Žaliamiškis 68 Žarinov 213

Žaržojus J.-Prieauglis 87, 243

Žeimys Jonas-Bitinas 107

Žeimantas 196

Žeinys Antanas-Šaltis 11

Želidonis Vincas-Rokas 19,20, 21, 25, 28, 31, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63,130

Žemaičių Kalvarija 68, 179, 182, 194 

Žemaitis Mykolas 66 

Žemaitis Petras 68 

Žibinąs St 35 

Žilys Alfonsas-Žirnis 26 

Žilėnas 16 

Žilinskienė 304

Žilys Albertas-Kęstutis 26, 41,124

Žygas Antanas-Aptiekorius 107 

Žygaičių vlsč. 233

Žukauskas Adolfas 102,124, 238, 243, 247, 250, 251, 254, 255 

Žukauskaitė Ieva 250, 253 

Župikovas 291 

Žvirblis Balys-lnžinierius 18 

Žvirgždas 7