PO TO, KAI RAŠĖME

"Laisvės kovų archyvo" 10 numeryje apybraižoje "Nenugalimas" pastebėtos klaidos:

144 psl. 8 eilutė iš apačios turi būti "nors švietimo skyriaus vedėjas", toliau kaip tekste.

148 psl. 12 eilutė iš viršaus turi būti "Diktarų".

148 psl. 15 eilutė iš viršaus neturi būti "ir komjaunuolę J.Šidlauskaitę". 148 psl. 18 eilutė iš viršaus turi būti "Antanas" vietoj "J.Apacianka".

154 psl. tekstas po nuotrauka turi būti "A.Kraujelis su sūnum ir žmona 1960m."

"Laisvės kovų archyvo" 11 numeryje pastebėtos klaidos:

42 psl. 19 eilutė iš viršaus turi būti "J.Kriščiūną-Rimvydą" vietoj "K.Pyplį". 194 psl. 25 eilutė iš viršaus turi būti "Demonas" vietoj "Daunoras".