Poezija

V. PERMS.

TA PATI.

Tu buvai kaip peteliškė,
Be rūpesčių lakstei, sklandei;
Lyg versmėmis jaunystė tryško, 
Ar tu bėgiojai, ar žaidei.

Drugeliu skraidei tu tarp rugių,
Buvai linksma, linksma, stati;
Ir lyg neužmirštuolė tarp dagių
Likai man tu vis ta pati. . .

. . .Žinau, kad tave vyrai glamonėjo,
Ir spaudė prie savęs jie taip arti; 
Daugel metų jau praėjo
Ir vis tik tu man ta pati. . .

BROLIUI

Lyg piemens botagu
Paprūdyj po lietuas, 
Suraukšlėjo veidus 
Žiauri ranka Dangaus.

Pražilom kartu:
tremtyjtu miške;
Ir belaukiant graudu,
Kada gi būsim namie?

Ir ateis dar naktis,
Kai įnirtęs dangus,
Mes vaivorykščių ugnis
Ir keršto lietus prapliups.

Tikiu, bus ta naktis;
Kai veide raukšlės išnyks;
Kai kojomis skelsim ugnis
Ir tėviškei laisvė nušvis . . .

Žaizdų dulkes nuplaus
Geltonplaukė, basa;
Linų maršką prispaus,
O pagydysrasa - - -

Ir ryte, po miglos,
Plakatais gatves nušluos,
Paminklais šaligatvius išklos,
O žvaigždes bušeliais parduos ...

Tam pačiam pagiryj
Brolis brolį bučiuos, 
Ir piemuo paprūdyj 
Žaliukes varles kapos