ALELIUJA

Juozas Mikuckis

Akmuo jau nuverstas nuo kapo,
Sutramdyta mirtis piktoji,
— 
Žmonijai rašo džiaugsmo lapą 
Naujų pavasarių rytojai!
Žiedams sumindžiotiems nekartą,
Prisikėlimo žodis tartas.
Kai niūrios metų dienos gaišta,

Ir saulė kelia meilės maištą,

Mes šaukiam pakeliui jai:
Aleliuja! Aleliuja!

Nors prieš akis keliai Golgotos,
Dygliai erškėčių ir plakimai,
Ir šiurpios naktys nemiegotos
Belaukianties Prisikėlimo,

Bet Prisikėlęs blokš mūs valtį
Į gimtą krantą išsikelti!
Iš savo lauko, savo pievų,
Žiedais nusvyrusiųjų jievų

Pririnksime gėlių Jam
Ir džiūgausim ir šauksim: Aleliuja!