Žuvę Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanai

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Beržo kuopos Aro būrio partizanai. Iš kairės: Bronius Morkūnas-Diemedis, Bronius Mozūra-Kunotas, Vytautas Guobužas-Viesulas. 1952 04 29, Anykščiai (GAM)

Vytauto apygardos partizanas Vytautas Guobužas-Viesulas.
(Lietuvos ypatingasis archyvas)

Guobužas Vytautas-Viesulas gimė 1929 m. Utenos apskrities Vyžuonų valsčiaus Gaspariškių kaime. 1944 m. pabaigoje Guobužų sodyboje darant kratą buvo nušautas tėvas, sodyba sudeginta. Vytautas kartu su trimis vyresniais broliais išėjo į mišką partizanauti. Priklausė Vytauto apygardos Liūto rinktinės Aro būriui. Žuvo kartu su Br. Morkūnu-Diemedžiu ir Br. Mozūra-Kunotu 1952 m. balandžio 29 d. netoli Trumbatiškio geležinkelio stotelės. Kūnai buvo išniekinti Anykščiuose - 203

Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanai 1950 m. Sėdi iš kairės: Bronius Morkūnas-Diemedis, Granito rajono vadas Antanas Morkūnas-Jaunutis. Stovi iš kairės: rinktinės vadas Antanas Lapienis-Pempė, Rambyno rajono vadas Teofilis Limba-Sakalas, Vytautas Guobužas-Viesulas (GAM)

Morkūnas Bronius-Diemedis gimė 1932 m. Utenos apskrities Vyžuonų valsčiaus Barkuškių kaime. 1948 m., tremiant šeimą, pabėgo ir prisijungė prie Vytauto apygardos Aro partizanų būrio, kuriame jau partizanavo jo brolis A. Morkūnas-Jaunutis. Žuvo 1952 m. balandžio 29 d. kartu su bendražygiais V. Guobužu-Viesulu ir Br. Mozūra-Kunotu netoli Trumbatiškio geležinkelio stotelės. Kūnai buvo išniekinti Anykščiuose - 95, 100, 203

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Aro būrio partizanas Bronius Mozura-Kunotas (VŽM)

Mozūra Bronius-Kunotas gimė 1929 m. Utenos apskrities Vyžuonų valsčiaus Barkuškių kaime. Vytauto apygardos Aro būrio partizanas. Žuvo kartu su Br. Morkūnu-Diemedžiu ir V. Guobužu-Viesulu 1952 m. balandžio 29 d. netoli Trumbatiškio geležinkelio stotelės. Kūnai buvo išniekinti Anykščiuose 

MOZŪRA Bronius, Alekso-Kunotas, gim. 1929 m. Barkuškių k., Vyžuonų vls. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Beržo kuopos Aro būrio partizanas. Žuvo 1952 m. balandžio 29 d. prie Trumbatiškio k., Debeikių vls. Palaikai buvo užkasti stribų būstinės kieme, J. Biliūno g. 86, Anykščių mst. 

Šaltiniai:

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

https://www.partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

https://www.partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm