STUDIJŲ SAVAITĖS

LIETUVOJE

Pirmoji Į laisvę fondo Lietuvos filialo rengiama studijų savaitė vyks 1992 gegužės 11-17 dienomis. Pirmąją dieną savaitės atidarymas bus Vilniuje, iš ten dalyviai autobusu važiuos į Nidą, kur Lietuvių rašytojų sąjungos viloje bus tęsiama tolimesnė savaitės programa. Vedamoji šios studijų savaitės tema: PILNUTINĖ DEMOKRATIJA: IDĖJOS, REALIJOS IR PERSPEKTYVOS. Iš JAV į Lietuvą tuo metu organizuojama kelionė. Dėl informacijų kreiptis į Vytautą Petrulį adresu: 30115 Brookview, Livonia, MI 48152. Tel. 313-525-0294.

EUROPOJE

39-toji Europos lietuviškųjų studijų savaitė bus 1992 rugpjūčio 16-23 dienomis Bervange, Austrijos Tirolyje, idiliškoje Alpių kalnų papėdėje. Pilnas pragyvenimas dienai — 470 austrų šilingų, arba 41 dol. asmeniui. Registruotis iš anksto šiuo adresu: Irena Joerg, A-6473, Wenns 62, Austria.

AMERIKOJE

36-toji JAV ir Kanados lietuviškųjų studijų savaitė, rengiama Lietuvių Fronto bičiulių, šią vasarą bus ir vėl Dainavoje rugpjūčio 23-30 dienomis. Registruotis ir kambarius užsisakyti prašome pas Joną Vasarį adresu: 979 Proehl Drive, Barberton, OH 44203. Tel. 216 644-7411. Registracijos mokestis — 15 dol. šeimai.