Edita Nazaraitė — Žalia, balta ir raudona (eil.)

Iš XXIII literatūros vakare skaitytų eilėraščių

EDITA NAZARAITĖ

ŽALIA, BALTA IR RAUDONA

Lietuvos poetas, Lietuvos giesmininkas
Pakelės medyje už kojų pakabintas,
Nei svečias čia, nei šeimininkas,
Nei sukilėlių vadas...
Tik bilda traukiniai plieniniai
Į baltą Sibiro pragarą.

Lietuvos poetas, Lietuvos giesmininkas
Nei išvarytas iš namų, nei priimtas už lygų; 
Mundurai svetimi ir pabūklai ne savo.
Kas puotauja nekviestas prie švento mūsų stalo?
Teisybė sušaudyta, saulės įkapėm atausta, 
Kryžkelė į niekur argi amžina?