LIETUVA KOMUNISTINAMA IR RUSINAMA

SOLIDARUMAS SU TAUTA

VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS 400 METŲ SUKAKČIAI ATŽYMĖTI IŠLEISTAS RUSIŠKAS PAŠTO ŽENKLAS. Vilniaus universiteto istorija su rusais jokių ryšių neturi. Jį įkūrė jėzuitai, o bibliotekai pradžią davė karalius Žygimantas Augustas, savo testamente įrašęs šiuos žodžius: “Taip pat visos knygos, kurios šiuo metu saugomos Lukošiaus Gurnickio, o be to ir kitos, kurios bus pas ką nors, teatiduoda jūsų mylistos į jėzuitų kolegiją Vilniuje”.

SUMASKOLINTA LUKIŠKIŲ AIKŠTĖ VILNIUJE. Aikštės viduryje įkrauta komunistų stabo Lenino statula. Nuo šv. Jokūbo ligoninės nuimtos religinės insignijos. Savo charakteriu Lukiškių (dabar perkrikštyta į Lenino) aikštė labiau primena Maskvą, negu Lietuvos sostinę.

PAŠTO ATVIRUKAI IR VOKAI OKUPUOTOJE LIETUVOJE TEGALIMA NAUDOTI TIK SU RUSIŠKAIS ĮRAŠAIS. Laisvajame pasaulyje lietuviai, neturėdami jokių “laisvų respublikų”, kiek nori, gali leisti atvirukus, vokus ir viešai naudojamus ir ant vokų klijuojamus įvairius ženklus, lietuviškais parašais.

VADINAMOJE LTSR SOSTINĖJE VILNIUJE MIESTO SUSISIEKIMO PRIEMONĖS NAUDOJA BILIETĖLIUS RUSŲ KALBA. Lietuvių kalba vis labiau ir labiau gujama iš respublikinių ir miestų savivaldybių. Visasąjunginėse Įstaigose lietuvių kalba visai susikalbėti negalima. Kurie balsingai kalba apie lietuvių nuošimčio Vilniuje pakilimą, pamiršta priminti, kokiu nuošimčiu čia pagausėjo rusai.