TURINYS NR. 10

Skiriamas jaunimui

Jaunimas [Alė Počiulpaitė] .......................................... 389

Bernardas Brazdžionis. Skambės kaip aukso varpas .................... 391

MŪSŲ PROBLEMOS

Dr. P. Gaidamavičius. Krikščionis kolektyvizme ...................... 393

K. [Felicija Kasputytė], Dvasinės stiprybės požymiai .................395

Laukys[kun. Jonas Lauriūnas SJ]. Jūs esate pašaukti laisvei ......... 398

RELIGINĖS FILOSOFIJOS MILŽINAI

Vladimiro Solovjovo filosofija ...................................... 401

ISTORIJOS PUSLAPIAI

[Jonas Ambraziejus]. Vieno dokumento sukaktis ....................... 405

GYVENTI DIEVUI

Kard. Stefanas Vyšinskis. Atėjo laikas (Laiškas Lenkijos jaunimui) .. 409

Sakalas[kun. Aleksandras Markaitis SJ]. Būties analogija
(Orientacijai vertybių pasaulyje) ................................... 411

Šv. Teresė Avilietė. Mano siela (Malda) ............................. 412

Loreta[Loreta Užemeckaitė] Labiau kaip saulę šaukdama ............... 413

KNYGŲ PASAULYJE

Ramunė Palaukytė[Alė Počiulpaitė]. Pasirinkimo situacija ............ 413

Žiemys[kun. Jonas Lauriūnas SJ]. Neišgirstas žydrynių šauksmas ...... 419

SKAITYTOJŲ MINTYS

L. Šermukšnis[Edvardas Šiugžda]. Susimąstymas apie Tėvynę ........... 421

J. M-tis[Jonas Ambraziejus], 75-metį nuo lietuviškos spaudos
draudimo panaikinimo minint ......................................... 425

RELIGINIS GYVENIMAS UŽSIENYJE

Spontaniškos atgimimo formos krikščionybėje ......................... 427

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE ..................................... 430

ANGELAS (.AlgirdasJuškevičius)