PASIKEITIMAI LKP APARAČIKŲ VIRŠŪNĖSE

1971 kovo 4-5 dienomis Vilniuje vykęs XVI Lietuvos kompartijos suvažiavimas kokių staigmenų nepateikė. Pati viršūnėlė, penki sekretoriai, visi pasiliko savo vietose: I sekretorius A. Sniečkus, II — Charazov, ir sekretoriai Ant. Barkauskas, Algirdas Ferencas ir R. Songaila. Vietoj buvusių devynių narių prezidiumo sudarytas 11 narių biuras: P. Griškevičius ir Kz. Mackevičius — nauji, A. Barauskas, K. Kairys, J. Maniušis, M. Šumauskas — seni, plus penki sekretoriai.

Bet centro komiteto aparačikai labai smarkiai pamaišyti. Organizacinio skyriaus vadovu vietoj Griškevičiaus paskirtas Vyt. Astrauskas, g. 1930, partijoj nuo 1950, baigęs aukštąją partinę mokyklą; CK narys nuo 1961.

Vietoj L. Šepečio vadovauto mokslo ir kultūros skyriaus padaryti du skyriai: mokslo ir mokyklų, kurio vadovu paskirtas A. Rimkus, ir kultūros, kurio vadovu paskirtas S. J. Šimkus. Pramonės ir transporto skyriaus vadovu vietoj S. Jasiūno, g. 1929, paskirtas S. Černikov. Lengvosios ir maisto pramonės skyriaus vadovu vietoj Paškevičiaus (g. 1928) paskirtas I. Ramanauskas. Žemės ūkio skyriaus vadovu vietoj Kalesnikovo (g. 1909) paskirtas J. Bernatavičius, lig šiol nežinomas. Prekybos ir buitinio aptarnavimo skyriaus vadovu vietoj Raudonio paskirta J. Pacevičienė, g. 1928; partijoj nuo 1949, baigusi aukštąją partijos mokyklą Maskvoje. Administracijos skyriaus vadovu vietoj Kairelio (g. 1924) paskirtas Aleksas Česnavičius (g. 1930). Savo vietose pasiliko tik du skyrių vadovai: P. Mišutis (g.    1930)    — propagandos skyriaus vadovu ir F. Jakateriničev — statybos ir miestų ūkio. Ir partinės komisijos pirmininką Ant. Paradauską (g. 1912) pakeitė Alf. Builys, g. 1928 Volkovičiuose, Gudijoje.    J. J.