O MOTINA...

IŠ VYNMEDŽIO ŠAKELĖS POEZIJOS

O Motina šventos malonės!
Marijos žemė -mūs šalis.
Ar dar ilgai beklaidžios žmonės,
Ar pikto tvanas toliau plis?

     Ar galima giliau dar smukti,
     Kaip smuko jau Tava tauta!
     Ar reik jai pranašu sušukti:
     Pakilk! Jei ne - tu sutrinta!

Jei Tu, o Motina tyriausia,
Negelbėsi aklos tautos,
Paskendę liūne, ką maldausme,
Kas pūvančius - kaltus užstos?!.

     Jei Tu užtarsi, mes nemirsim -
     Prikelsi dar malone mus.
     Mes Tavo meilę amžiais girsim -
     Tauta vėl Tavo šventa bus.