TOLIMOJI INTA

TREMTIS, LAGERIAI

Balys Gajauskas

2000 m. lankiausi Rusijoje, Permės gubernijoje ir dalyvavau “Memorialo” muziejininkų konferencijoje. Tarp jų buvo Intos “Memorialo” muziejaus vedėjos pavaduotoja Valentina Adujeva. Konferencijoje ji pasakojo apie buvusius lagerius, politinius kalinius, Intos praeitį ir jos dabartį. Intoje kalėjo daug lietuvių, todėl jos pasakojimas mane sudomino. Norėjau gauti žinių bei dokumentų apie lietuvius kalinius. Gaila, tokiam mano prašymui ji nebuvo pasiruošusi, tačiau vieną nuotrauką turėjo su lietuviška pavarde, o kituose raštuose minimi lietuviai. Vienas dokumentas labai įdomus. Tai Intos politinių kalinių sąrašas pagal tautybes bei jų skaičius. Perskaitęs jį, tuoj prisiminiau šūkį: “Carinė Rusija - tautų kalėjimas”, kurį bolševikiniai propagandistai mėgo dažnai kartoti. Čia, tokiame mažame žemės lopinėlyje, Intoje, tiek tautybių žmonių kalėjo! Kas tą sąrašą sudarė? Spėju, kad tokią informaciją galėjo surinkti lagerio darbuotojai savo reikalams (“tarnybiniam naudojimui”), o jų kontoroje dirbęs kalinys slapta nurašė.

Neseniai Inta šventė miesto teisų suteikimo jubiliejų. Ta proga miesto vadovybė išleido gražiai iliustruotą albumą ir atviručių. Adujeva pasakojo, kad gražiausias statinys mieste yra politinių kalinių pastatytas vandentiekio bokštas. Jį baigė statyti 1954 metais. Ant stogo iškėlė rutulį, į kurį slapta sudėjo dokumentų, vietinių laikraščių komplektą ir nuotraukų. Po keliasdešimt metų valdžia nusprendė nuimti rutulį ir užkelti žvaigždę. Rutulį perdavė muziejui. Po kurio laiko muziejaus darbuotojai aptiko rutulio viduje radinį.

Dabar muziejus (direktorė O.Molienė) ruošiasi miesto vandentiekio bokšte, istoriniame miesto paminkle, atidaryti politinių represijų ekspoziciją.

O ką rašė apie Intą “Lietuviškoji tarybinė enciklopedija”?

“Inta, miestas RTFSR, Komijos ATSR rytuose. D.Intos kair. krante. 52000 gyv.(1977). Medžio apdirbimo kombinatas, mechaninė remonto įmonė, betono g-la, plytinė, paukštynas. Prie Intos kasamos akmens anglys. Miesto tipo gyvenvietės teises gavo 1940, miesto - 1954 m.”

Nė žodžio apie tikruosius miesto įkūrėjus ir statytojus. Nė žodžio apie aukas. Ir kaip neprisiminsi Intos pradžios. Ant tuščio plyno lauko buvo “zekas”... paskui - kapai, kapai, spygliuotų vielų tvoros, sargybinių bokšteliai... Taip prasidėjo Inta.

l.Intos vandentiekio bokšto statytojų sąrašas. 1954 m. Išversta iš rusų k.

Raštas būsimiems intiečiams nuo “architekto” kalinio A. Tamvelio kartu su fotografijomis ir dokumentais buvo sudėti ir paslėpti kapsulėje.

Vandentiekio bokšto statybininkai

Visi kaliniai, kurie teisti nuo 10 iki 25 metų priverstinio darbo. 60-70 proc. kalinių kali be teismo, prieš karą, karo metu ir pokariniai įvairių tautybių ir įvairių šalių.

□ Eksponatas iš Intos "Memorialo muziejaus". Užrašas rusų k. ant medinio rąsto: "Šį namą statė 1954 metais. Ant šio kampo dirbo Jonas Matiukas ir Frank Karp, teisti po 25 metus".

Vyr darbų vykdytojas: Beriukov (rusas) Architektas:    Tamvelins (švedas)

Vyr inžinierius:    Mustafan (totorius)

Dešimtininkas:    Gerbest Šmit (vokietis)

“ II    Vološin (lenkas)

Santechnika

montažas:    Efman (žydas)

mūrininkai:    lietuviai

cemento gaminiai:    estai

armatūra:    baltarusiai

vandentiekis:    vokiečiai

apšildymas:    vengrai

šviesa:    lietuviai

Plytos - iš plytinės, kurioje daugiausia dirba ukrainiečiai. Betonas - iš betono gamyklos - lietuviai.

Stalių dirbtuvės iš medžio apdailos kombinato “dok”    estai

Visos šachtos, centrinė gyvenvietė, vakarinė, pietinė, rytinė, žemės ūkis, el. stotis ir kitkas pastatyta kalinių nuo 1941 m. pradžios iki šios dienos.

1954 metų spalio 1 d.    Intos gyvenvietė, Komi ASSR.

Lagerio viršininkas pulkininkas Kozlov, 1948-1954. Visi dokumentai surinkti be leidimo, atminčiai, tolimai ateičiai. ATLEISKITE MUMS!

2.Intos lagerio kalinių tautinė sudėtis 1954 12 30. Išversta iš rusų k.

Eil.Nr.

Tautybė

Kiekis

Procentai

1.

abazinai

1

 

2.

abchazai

1

 

3.

avarai

8

 

4.

adžarai

1

 

5.

adygėjai

2

 

6.

austrai

1

 

7.

armėnai

52

0,5

8.

azerbaidžaniečiai

20

0,2

9.

balgarai

3

10.

baškirai

1

 

11.

baltarusiai

503

4,4

12.

bolgarai

5

13.

buriatai

1

 

14.

čigonai

2

 

15.

čekai

1

 

16.

čečėnai

8

 

17.

čiuvašai

6

 

18.

čerkesai

1

 

19.

dagestaniečiai

1

 

20.

darginai

8

 

21.

danai

1

 

22.

estai

538

4,7

23.

graikai

6

24.

gruzinai

41

 

25.

ingermanlandai*

2

 

26.

ingušai

1

 

27.

kabardinai

13

 

28.

kalmukai

4

 

29.

kazachai

18

 

30.

karakalpakai

3

 

31.

karačajai

1

 

32.

karelai

16

 

33.

kinai

8

 

34.

komiai

5

 

35.

korėjiečiai

8

 

36.

kirgizai

1

 

37.

kroatai

2

 

38.

kuriukai

2

 

39.

kurdai

1

 

* Turima galvoje vodai ar kita fino-ugrų tautelė. - Red.

40.

lakai

4

 

41.

latviai

484

4,2

42.

lenkai

230

 

43.

lezginai

5

 

44.

lietuviai

1280

11,1

45.

Madjarai*

36

0,3

46.

mariai

1

 

47.

moldavai

135

1,2

48.

Mulatai**

1

49.

mordviai

1

 

50.

nanajai

63

0,6

51.

nogajai

1

 

52.

osetinai

94

0,8

53.

rumunai

12

54.

rusai

1432

12,5

55.

slovakai

1

56.

suomiai

14

 

57.

švedai

2

 

58.

tadžikai

5

 

59.

totoriai

50

0,4

60.

tuviai

3

61.

turkai

4

 

62.

turkmėnai

2

 

63.

udmurtai

6

 

64.

uigurai

1

 

65.

ukrainiečiai 3282

28,5

66.

uzbekai

15

67.

vengrai

4

 

68.

vokiečiai

335

2,9

69.

žydai

79

0,9

viso:

 

11506

 

-------
* Vengrai. - Red.

**Neaišku, kas turėta galvoje. Mulatas - rasinio tipo pavadinimas. - Red.

Anelė Karkauskaitė