Nebeužtvenksi upės bėgimo

Maironis

Nebeužtvenksi upes bėgimo,
Norint sau eitų ji pamažu; 
Nebsulaikysi naujo kilimo,
Nors jį pasveikint tau ir baisu.

Naujos idėjos—darbas ne vaiko: 
Užtvenktos mėto audrų žaibus! 
Nesustabdysi bėgančio laiko: 
Vaikas tik trukdo amžių darbus.


Vyrai lietuviai, auštančių dieną
Mūsų nors sūnūs visgi išvys! 
Griaukime amžiais užverstų sieną
Norint gailėtųs jos beprotys!

Amžiais pavergta kelias tėvynė; 
Jos atgimimų jaučia dvasia. 
Ginkim, kų mūsų proseniai gynė! 
Žadinkim brolius meile drąsia!

Ginkime kalbą, žemę, jos būdą! 
Stokim į darbų, kaip milžinai! 
Laimina Dievas sėjamų grūdą, 
Laimina vaisių: gema šimtai.

Kas vakarykščio sapno ieškotų, 
Tam labą naktį galim užtraukt; 
Svetimą rūbąkas dar nešiotų, 
Tam nusibostų galo belaukt. 

 Tam nusibostų galo belaukt.