Pavasarėjant Hudsono pakrantėse

V. Maželio nuotr.