IŠ TAVO VERSMIŲ GERSIU

Vynmedžio Šakelė

Iš Tavo versmių gersiu tyliai
Gyvybę Dievo amžiną,
Bet neišsemsiu meilės gylio,
Ko Dieviška širdis pilna.

     Tu pilnis amžinos Gyvybės,
     Tu Dievo gyvojo Sūnus!
     Ja - Meile dieviška, beribe -
     Prikėlęs gaivini visus.

Tu atėjai pas mus iš Tėvo
Kilniausia Dievo Dovana.
Savim mums duodi patį Dievą,
Jo laimę, Meilę amžiną.

     O Viešpatie! Imk mane visą -
     Auka su Dieviška Auka.
     Vien Meilė šventa te mus riša,
     Gaivina dieviška jėga.

     Geriu aš savo Dievo Kraują,
     Su juo - Gyvybę dievišką.
     Jos troškus siela nesiliauja, -
     Jis - mano Dievas ir mano viskas.