LEIPALINGIO PARTIZANŲ PALAIKŲ PERLAIDOJIMAS 1991 m.

/Parengė H. Rimkus/

Urbono Balio, Boleslovo s.,
gyv. Vilnius, Rinktinės 49-48, 
tel. 73-00-93

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Pareiškimas

1991 06 29

1991 06 29d. Veisiejuose (Lazdijų raj.) įvyko grupės piliečių, kurių artimieji pokario metais žuvę kaip rezistentai, pasitarimas. Nutarta kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę su prašymu leisti vykdyti Veisiejuose užkastų šių rezistentų palaikų paieškas ir perlaidoti juos Veisiejų civilinėse kapinėse.

įsipareigojame darbus vykdyti griežtai pagal tam nustatytus reikalavimus, dalyvaujant atitinkamos sudėties komisijai.

(pas.) B.Urbonas
Visuomeninės iniciatyvinės grupės narys 
Neprieštarauju. Darbus kontroliuosiu (pas.) H.Rimkus 
KPJ Alytaus apygardos vyr. inspektorius

Kizelavičiaus Stasio, Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių Sąjungos
Alytaus skyriaus Tarybos Pirmininko

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Pareiškimas

1991 06 29

1991 06 27d. įvyko mūsų Sąjungos skyriaus Tarybos susirinkimas, kuriame buvo svarstomas rezistentų, pokario metais žuvusių Alytaus mieste ir jo apylinkėse, palaikų perlaidojimo klausimai. Buvo nutarta kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, prašant leidimo atlikti minėtų palaikų paieškas tose Alytaus miesto vietose, apie kurias turima atitinkamų duomenų (prie buvusio NKGB pastato Dariaus ir Girėno g., prie buvusio NKVD pastato Vilniaus g., prie rajoninės ligoninės, prie "Jotvingio" parduotuvės ir kt.).

Darbus numatome vykdyti, dalyvaujant atitinkamai komisijai (KPI atstovas, teismo ekspertas, archeologas, fotografas). Palaikai bus perkeliami į Alytaus civilines kapines.

(pas.) St.Kizelavičius
Neprieštarauju. Darbus kontroliuosiu, (pas.) H.Rimkus KPI 
Alytaus apygardos vyr. insp.

Rezistentų užkasimo vietos Leipalingyje 1991 m. balandžio 13d. tyrimo rezultatai

Vakarinėje miestelio dalyje, 85m į pietus nuo kelio Leipalingis — Kapčiamiestis, 15m į rytus nuo Z.Valentos sodybos, skardyje, buvusių apkasų vietoje (nurodyta vietinių gyventojų) buvo užkasami rezistentai Skardis nuoladėja į vakarų pusę. Nurodytoje vietoje iškasta 6 x 7 m perkasa, orientuota rytų — vakarų kryptimi Perkasos ŠR kampe, 40cm gylyje nuo šiaurinio šlaito, 55cm - nuo rytinio, aptikti žmonių kaulai. Duobės kontūrų nematyti, žemė judinta, juoda, sumaišyta su šiukšlėmis.

Kompaktiškame plote (1,70 — 220 m) RV kryptimi aptikti 6 asmenų palaikai 4 buvo galvomis į vakarus, 2 - į rytus.

1    asmuo. Arčiausiai žemės paviršiaus, galva 50cm nuo Š šlaito, kaukolė sukiužinta, aukštielninkas, ištiestomis kojomis, dubuo per vidurį įlinkęs, kairė ranka ant dubens, ant krūtinės metalinė sąvarža (?). Asmuo vyriškos lyties, biologinis amžius 22-30 metų, ūgis (pagal žastikaulių ir šlaunikaulių ilgį) -apie 180cm. Patologiniai pakitimai ir sužalojimai šautinės žaizdos pėdsakas kaktikaulio viduryje (įėjimo anga); išėjimas — pakaušio srityje. Osteoperiostito (lėtinio antkaulio ir kaulo uždegimo) pėdsakai ant kairiųjų šlaunikaulio ir blauzdikaulio, dešiniųjų žastikaulio ir alkūnkaulio bei apie alkūnės sąnarį.

2    asmuo. Aukštielninkas, galva į vakarus, nuo dubens griaučiai pasukti į dešinę, kakta liečiasi su 1 asm. dešiniuoju blauzdikauliu, pėdų kaulai su 1 viršugalviu, dešinė koja po 1 alkūne, kairė ranka sulenkta smailiu kampu, plaštakos kaulai ant krūtinės, dešiniąją dengia 1 asm. griaučiai Asmuo vyriškos lyties, amžius - 25-30m., ūgis 162-165cm. Skeletas be patologijos.

A asmuo. Aukštielninkas, sukryžiuotomis kojomis, kurias dengia 1 asm.

kairė ranka, galva į vakarus. Dešinė ranka atmesta į šoną, plaštaka ant C asmens. Kairė ranka ištiesta į šoną po 1 asm. šlaunikauliais, plaštaka prie 1 dubens. Asmuo vyriškos lyties, amžius — 30-35m., ūgis — 175-178cm. Patologija; šautinė dešinės kaktikaulio pusės žaizda smilkinio srityje (įėjimo anga; išėjimas — kairėje kaukolės pusėje).

1A asmuo. Kniūbsčias, galva rytų kryptimi Kojos ištiestos. Griaučius dengė 1 asmens palaikai Kairioji ranka sulenkta smailiu kampu, plaštakos kaulai po kairiosios pusės šonkauliais. Griaučiai kaip ir kitų, išlenkti (dubens kaulai giliau). Asmuo — vyras, apie 25m. amžiaus, ūgis -178-182cm. Patologija: šautinė viršugalvio žaizda (kaktikaulyje), įėjimas iš viršaus ir priekio, išėjimo angos nėra. Radiniai ties šlaunikauliais ir dubeniu rasta 2,3cm pločio odinio diržo gabalėlis ir keturkampė vienguba diržo sagtis. Pasmakrėje - moteriškos lenktos šukos ir 1,5cm pločio marškinių saga; kita tokia pat saga — prie dubens. 2 balto metalo apie 2cm pločio skersmens sagos (vokiško kitelio?).

B asmuo. Aukštielninkas, ištiestomis kojomis, gilyn įsmukusiu dubeniu. Galva vakarų kryptimi Kairioji ranka sulenkta smailiu kampu, plaštaka guli ant krūtinės. Dešiniąją dengia C asmens griaučiai Asmuo vyriškos lyties, 20-25m. amžiaus, 172-175cm ūgio. Veidas sutraiškytas (pomirtinis sužalojimas?). Radiniai ant kairio blauzdikaulio aptikta metalinė sunykusi saga ir gabalėlis pažaliavusio audinio.

C asmuo. Mirusysis kniūbsčias, nežymiai per kelius palenktomis kojomis, užlenktomis pėdomis, galva vakarų kryptimi. Juosmens sritis įdubusi Kairioji ranka sulenkta buku kampu, iškelta alkūne, plaštakos kaulai prie kairiojo dubenkaulio. Dešinioji ranka - po krūtine. Asmuo vyriškos lyties, 18-20m., jo ūgis apie 174cm. Patologijos nekonstatuota. Prie palaikų rastas baito metalo spalvota emale puoštas žiedas ir 7,62mm kalibro gilzė.

Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros vyr. dėst med. m. kand (pas.) Rimantas Jankauskas Lietuvos Istorijos instituto sektoriaus vadovas ist m. kand.

(pas.) Vytautas Urbanavičius

Grupė asmenų Nr. 7-13

Septynių asmenų grupė rasta 1991 04 14 pietiniame skardžio gale, apie 50m į vakarus nuo Dzūkų gatvės ir apie 30m piečiau pirmosios 6 asmenų grupės Palaikai rasti maždaug l,5m nuo skardžio briaunos, l,6m gylyje. Duobė apvali, 2,5m skersmens, smailėjanti į apačią. Palaikai gulėjo labai netvarkingai, susimaišę tarpusavyje ir su įvairiomis šiukšlėmis.

Asmuo Nr.7. Guli aukščiau už kitus, užgulęs asmenį Nr.8. Padėtis horizontali Galva nukreipta į rytų pusę. Aukštielninkas, dubuo įsmukęs labiau nei galva ir kojos. Galva atlošta atgal Kojos ištiestos, suglaustos. Kairė ranka pakišta po liemeniu, dešinė po juosmeniu Nr.8. Vyras 20-25m. amžiaus, apie 168cm ūgio.

Patologija- šautinė kaukolės žaizda. Kulkos įėjimo anga kairiajame smilkinyje, išėjimo - dešiniajame, išplėšiant beveik visą dešinę kaukolės pusę. Skeveldriniai apatinio žandikaulio lūžiai dviejose vietose. Dešinio kelio sąnario traiškytinis sužalojimas.

Radiniai nėra.

Asmuo Nr.8. Guli horizontaliai, galva į rytų pusę, po asmeniu Nr.7. Kniūbsčias, pakrypęs ant kairio šono. Moteris 40-45m. amžiaus, 162cm ūgio.

Patologija; kaukolės šautinė žaizda. Kaktikaulio viduryje - kulkos įėjimo anga. Kairiojo šlaunikaulio trečdalio skeveldriniai lūžiai

Radiniai: moteriškų guminių batelių liekanos.

Asmuo Nr.9. Guli grupės viduryje, galva rytų pusėn, ant asmens Nr.10, iš dalies po asmeniu Nr.8. Aukštielninkas. Vyras 20-24 metų, ūgis - 168cm.

Patologija: šautinė kaukolės žaizda: kulkos įėjimo anga pakaušyje, truputį dešiniau nuo vidurinės linijos, išėjimo anga dešiniame smilkinyje, išplėšiant smilkinkaulį ir pleištakaulį. Abu šlaunikauliai kiaurai perkalti greičiausiai vinimis: kiaurinės skylutės virš abiejų šlaunikaulių krumplių. Įrankio eita iš priekio atgal. Kairio šlaunikaulio skeveldrinis lūžimas.

Asmuo Nr.10. Guli duobės dugne, prislėgtas asmens Nr.ll, aukštielninkas, galva rytų pusėn. Vyras 30-35m amžiaus, ūgis 172-174cm.

Patologija: veidinė kaukolės dalis sutraiškyta. Dešinės blauzdos kaulų skeveldriniai lūžiai

Radiniai: vokiško frenčiaus metalinė saga.

Asmuo Nr.ll. Guli ant asmens Nr.10, aukštielninkas, galva ir krūtinė aukščiau už dubenį ir kojas. Dešinė ranka ant asmens Nr.8, kairė sulenkta, ant asmens Nr.12.

Vyras 25-30m. amžiaus, ūgis 172-174cm.

Patologija; sutraiškyta dešinė kaukolės skliauto dalis ir veido kaulai nuo smūgio sunkiu plokščiu daiktu iš dešinės pusės. Kairiojo žastikaulio skeveldriniai išilginiai lūžiai, kalant vinimis, kurių viena likusi tarp skeveldrų. Dešinio alkūnkaulio skeveldriniai lūžiai.

Radiniai audeklo liekana su užtrauktuko likučiais.

Asmuo Nr.12. Guli ant kairio šono, suriestas pagal šiaurinį duobės kraštą po asmenimis Nr.10,11,12. Vyras 25-30 metų, ūgis 177cm.

Patologija: kaukolė sutrupinta ir sunykusi Radinių nėra.

Asmuo Nr.13. Guli ant kairio šono persikreipęs, šiauriniame duobės krašte suriestas lanku. Paauglys 16-17 metų.

Patologija: kaukolė suskaldyta, deformuota. Kulkos įėjimo anga dešinėje pakauškaulio pusėje. Radinių nėra.

Asmuo Nr.14 (surastas 1991 04 18). Rastas vienas buvusios Leipalingio saugumo būstinės kieme, 7m į vakarus nuo pagrindinio įėjimo į šį pastatą, 35m nuo kiemo tvoros. Duobė lm gylio. Guli aukštielninkas, galva vakarų pusėn, prilenkta prie krūtinės. Kairė ranka priglausta prie liemens, o dešinė sulenkta ir padėta ant krūtinės. Vyras virš 20 metų, ūgis 166-175cm. Radiniai glaudžių gumelė.

Patologija: galvos kiaušas nupjautas, matyt, skrodžiant lavoną, ir padėtas ant dubens. Pjūvis grubus, jo kraštai kampuoti Abi kojos laužtos per kelio sąnarius — matyt, kad tilptų į ankštą duobę, ir blauzdos iškeltos vertikaliai

Didelė tikimybė, kad šis asmuo - Antanas Tamulionis, Vinco, g.l914m. Leipalingyje, nukankintas šiame pastate 1945 04 17-19d.

Asmuo Nr.15 (rastas 1991 04 18). Šlaite, apie 10m į vakarus nuo Valentas ūkinio pastato, rasta žmogaus kaukolės kiaušo dalis. Žemė toje vietoje perkasta, matyt, anksčiau išimant palaikus.

Grupė asmenų Nr.16,17, 18 (rasta 1991 04 19)

Rasta buv. saugumo būstinės kiemo pietrytinėje dalyje, 1,2-1,3m gylyje.

Asmuo Nr.16. Guli aukštielninkas, išsitiesęs. Kairė ranka prie liemens, dešinė sulenkta ir uždėta ant dubens. Vyras 35-45 metų, 163-166cm ūgio.

Patologija: skeveldriniai dešinio šlaunikaulio lūžiai

Asmuo Nr.17.05m piečiau nuo Nr.16. Aukštielninkas, išsitiesęs. Palaikai

fragmentiški Moteris 20-25 metų. Ūgis 152cm. Radinių nėra.

Patologija: skeveldriniai abiejų šlaunikaulių lūžiai

Asmuo Nr.18. lm piečiau Mr.17. Išlikusi praktiškai tik kaukolė. Kūdikis 12-18mėn.

Asmuo Nr.19 (rasta 1991 04 20). Rastas buv. saugumo būstinės kiemo šiaurinėje dalyje prie kuro cisternos. Kapas ardytas, palaikai perlaidoti maždaug 1983m. žemės darbų metu.

Vyras 25-30m. amžiaus, Ūgis 178cm. Palaikai fragmentiški

Patologija: kaukolė ir apatinis žandikaulis sutrupinti. Kairio žastikaulio skeveldriniai lūžiai. Radinių nėra.

Asmuo Nr. 20 (rasta 1991 04 24). Rastas šlaite. Guli ant kairio šono, kairė ranka po korpusu, dešinė prie liemens.

Vyras 20 metų, ūgis 172cm. Duobė l,3m gylio. Kapas iš dalies ardytas anksčiau — trūksta dešinės kojos kaulų.

Patologija- šautinė kaukolės žaizda. Kulkos įėjimo anga dešiniame smilkinkaulyje, išėjimo — virš kairio smilkinio, išplėšta dalis smilkinkaulio ir momenkaulio. Krūtinės kairės pusės šonkauliai, tarp jų rasta rusiško šautuvo kulka ir granatos skeveldra. Trūksta dviejų apatinių kryžkaulio slankstelių. Radiniai po skeletu — keturi vokiško automato ir 1 rusiško šautuvo šoviniai

Asmuo Nr.21. Rastas šlaite l-l,2m nuo skardžio briaunos, lm gylyje. Guli kniūbsčias; dubuo [linkęs žemyn, rankos priglaustos prie liemens.

Vyras 20-25m. Ūgis 165-169cm.

Patologija: šautinė kaukolės žaizda. Kulkos įėjimo anga dešiniame smilkinkaulyje, išėjimo — ties dešiniuoju momenkauliu.

Radiniai kairę koją ir ranką prislėgusi šautuvo metalinė dalis, sulenktu vamzdžiu.

Grupė asmenų Nr.22-23 (rasti 1991 04 25)

Rasti šlaite 0,9m gylio duobėje. Guli susiglaudę, lygiagrečiai kniūbsti, išsitiesę. Rankos priglaustos prie liemens, tik Nr23 kairė pakišta po korpusu.

Asmuo Nr.22. Vyras 30-35m. amžiaus. Ūgis 168-169cm.

Patologija: kaukolė sutraiškyta. Kulkos įėjimo anga kaktikaulyje, 3cm nuo vainikinės siūlės. Kairiojo žastikaulio skeveldrinis lūžis. Dešinysis žastikaulis smarkiai deformuotas, su didžiulėmis išaugomis, jame rasta metalo

skeveldra. Tai pasekmės, blogai gyjant lūžiui, patirtam metus ar daugiau prieš mirtį. Kairio alkūnkaulio skeveldrinis lūžis. Sugijęs kairės kulkšnies lūžis.

Asmuo Nr.23. Vyras 40-45 metų, ūgis 173-175cm.

Patologija: šautinė kaukolės žaizda: kulkos įėjimo anga dešiniame smilkinkaulyje, išėjimo - kairiame.

Grupė asmenų Nr.24 ir Nr.25 (rasti 1991 04)

Rasti šlaite, aukštielninki, lygiagrečiai vienas kitam, 0,9m — lm gylyje.

Asmuo Nr.24. Vyras 25-30 metų, ūgis 168-171cm. Guli galvūgaliu į šiaurę. Kapas anksčiau ardytas. Trūksta: kaukolės — rasti tik smulkūs fragmentai, kaklo slankstelių, raktikaulių, kairės mentės ir žastikaulio.

Radiniai trys žalvarinės sagos su Vytimi nuo lietuviškos uniformos.

Asmuo Nr.25. Vyras 30-35 metų. Ūgis 164-166cm. Guli galva į pietus, virš Nr26.

Patologija: kaukolė suardyta, kulkos įėjimo angos neįmanoma nustatyti, o išėjimo anga kairėje momenkaulio pusėje prie pakauškaulio. Kairio dilbio kaulų lūžis. Radinių nėra.

Asmuo Nr.26 (rasta 1991 04 25). Rastas po asmens Nr.25 palaikais (galva po Nr25 kojomis l,3m gylyje). Guli kniūbsčias, daugiau ant kairio šono. Dešinė ranka pakelta aukštyn ir sulenkta, kairė - pakišta po dubeniu. Vyras 25-30 metų, ūgis 172cm.

Asmuo Nr.27 (rasta 199104 26). Rastas už buv. saugumo būstinės tvoros, sodybos darže, lm gylyje. Guli ant dešinio šono, galva į pietų pusę. Kairė ranka ištiesta, paspausta po liemeniu, dešinė pakelta į viršų ir plaštaka dengia galvą.

Vyras 25 metų, ūgis 167-173cm.

Patologija- kaukolės žaizda, smogus plokščiu daiktu, sutrupintas dešinysis smilkinkaulis, pleištakaulis ir dalis momenkaulio, sulaužytas apatinis žandikaulis. Dvi automato PPŠ kulkos rastos kaklo, dvi - diafragmos srityje. Dešinysis žandikaulio lūžis per vidurį, peties sąnarys sutriuškintas.

Radiniai: krūtinės srityje audeklo gabalas su rožančiaus gabaliukais, 4 sagos su Vytimi

Asmuo Nr.28 (rasta 1991 05 06). Rastas šlaito šiaurinėje dalyje įkalnėje, apie 15m į rytus nuo Valentos tvarto. Guli 0,8m gylyje aukštielninkas, galva

pasukta į kairę pusę, į šiaurės rytus. Kapas anksčiau iš dalies ardytas: nerasta kojų kaulų. Vyras 25-30m., ūgis 170cm, stambaus sudėjimo.

Patologija: šautinė kaukolės žaizda: kulkos įėjimo anga kairiajame, išėjimo - dešiniajame smilkinkaulyje.

Asmuo Nr.29 (rasta 1991 05 06). Rastas 3,5m į pietryčius nuo Nr28. Guli kniūbsčias, veidu į žemę, rankos prie liemens, kojos nežymiai išžergtos. Vyras 35 metų, ūgis 172cm. Gylis 0,8m.

Patologija: šautinė kaukolės žaizda. Kulkos įėjimo anga pakaušyje ties vidurine linija, išėjimo angos nėra. Dešinės mentės apatinis kraštas nuskeltas, po juo rasta automato PPŠ kulka. Abiejų šlaunikaulių ir dubenkaulio skeveldriniai lūžiai, kairio blauzdikaulio likę tik fragmentai, pėdos nėra.

Radiniai: diržo likučiai su sagtimi

Asmuo Nr.30 (iškastas 1991 05 03). Iškastas savavališkai Vyras 30-35 metų, ūgis 168cm. Be patologijos.

Asmuo Nr.31 (rasta 1991 05 17). Rastas buv. saugumo būstinės kiemo šiauriname vakarų kampe, l,7m gylyje.

Guli ant kairio šono, suriestas lanku, pusiau kniūbsčias. Kairė koja su liemeniu sudaro statų kampą. Moteris 25-30m. amžiaus, ūgis 155-157cm.

Auksinės karūnėlės ant viršutinių vidurinių kandžių, iltinių ir pirmųjų kaplių, iš balto metalo karūnėlės ant antrųjų kaplių. Be patologijos.

Radiniai audeklo gabalėliai, du 20mm skersmens apvalūs daugiabriauniai žalio stiklo rutuliukai su skylutėmis (karoliai?).

Asmuo Nr.32 (rasta 19910519). Rastas J.Vilkelio kieme (Leipalingis, Naujoji g. Nr.4). Kapas suardytas. Vyras 20-25 metų, ūgis 170cm. Be patologijos.

Archeologas (pas.) V.Urbanavičius Patologoanatomas (pas.) R.Jankauskas

Sąrašas asmenų (rezistentų ir civilių), nukankintų pokario metais, kurių lavonai buvo išniekinti Leipalingyje ir čia užkasti

1.    Bučionis Antanas, Vinco, - Ąžuolas, g.l901m. Buteliūnų kaime, žuvęs 1946 09 16 Valančiūnų kaime. Stambios formuotės vadas.

2.    Mikelionis Petras, Juozo, — Kibirkštis, g.l925m. Drapalių kaime, žuvęs 1948 05 08.

3.    Jurgelevičius Alfonsas, Mykolo, - Nevėžis, g.l924m. Kudrėnų k., žuvęs 1948    05 08.

4.    Rutkauskas Juozas, Augusto, — Tūzas, g.l916m. Mikalinos kaime, žuvęs Rečielių kaime 1948 07 19.

5.    Kancevičius Juozas, Adolfo, - Kalvaitis, g.l926m. Mikalinos kaime, žuvęs 194610 Neliubonių kaime.

6.    Kočiūnaitė Stasė, Andriaus, g.l925ra Barčių kaime. Žuvo 1950m. (mirė sužeista Leipalingyje). Palaikai identifikuoti.

7.    Kėva Antanas - Linksmutis, g.l924m. Kudrėnų k. Žuvęs prie Cimaniūnų kaimo 1947 08 02.

8.    Dapkūnas Vladas, Andriaus, - Gaištas, g.l920m. Kučiūnų kaime, žuvęs 1946 04 23.

9.    Kaknevičius Anastazas, Petro, - Švidrys, g.l913m. Sadžiūnų kaime, žuvęs 1950 06 20.

10.    Saveikis Jonas, Kosto, g. 1922m. Gerdašių kaime. Žuvęs 1945 10 23.

11.    Vaišnoras Kostas, Vinco, — Tigras, g.l925m. Buteliūnų kaime. Žuvęs 1949    01 01 Krivonių kaime.

12.    Žakevičius Petras, Aleksandro, - Tautmylis, g.l929m. Grickavo kaime (Kapčiamiesčio valsč.), žuvęs 1949 03 09 Smališkės k.

13.    Kalėda Vytautas, Petro, - Dobilas, g.l930m. Šutronių kaime, žuvo 1952 01 07 Abarauskų kaime.

14.    Voveruška Antanas - Banga, g.Šutronių k., žuvęs 1951m. Valančiūnų kaime.

15.    Aleksonis Juozas, Petro, - Medinis, g,1917m. Veršių kaime, žuvęs 1949m. pavasarį prie Zasčiūniškės kaimo.

16.    Aleksonis Edmundas, Petro, g.l922m. Veršių kaime, žuvęs 1945m. prie Vilkiautinio kaimo.

17.    Liesionis Boleslovas, Boleslovo, — Jazminas, g,1926m. Drapalių kaime. Žuvęs 1949 04 Drapalių kaime.

18.    Šerkšnas Antanas, Prano, g. 1922m. Savanorių kaime. Žuvęs 1947 08 15 Dulgininkų kaime.

19.    Valentukevičius Pranas, Adolfo, - Gruodis, g,1926m. Liškiavoje. Žuvęs 1949 11 Jovaišių kaime.

20.    Stravinskas Antanas - Jokeris, g. Jovaišių kaime. Žuvęs 1949 11 Jovaišių kaime.

21.    Sapiega Vladas - Bajoras, g. Drapalių kaime. Žuvęs 1951m. Margų kaime.

22.    Stonkus Antanas, Antano, - Rytas, g.l912m. Gailiūnų kaime. Žuvęs 1949 10 11 Snaigupės kaime.

23.    Rožukas Romas, Florijono, — Bitinas, g.l911m. Veršių kaime, žuvęs 1947 12 25. Būrio vadas.

24.    Volungevičius Juozas, Jono, — Papartis, g.l926m. Paseminkų kaime (Seirijų valsč.). Žuvęs 1950 06 06 (Krivonių?) kaime.

25.    Potelis Vladas — Perletas, g.l914m. Snaigupės kaime. Žuvo 1949 11 11 Snaigupės kaime.

26.    Tamulionis Antanas, Vinco, g.l914m. Leipalingyje, čia ir nukankintas

1945    04 17-19. Palaikai identifikuoti.

27.    Vilkelis Petras — Barzdukas, Labutis, g. 1910m. Dulgininkų kaime. Žuvęs 1949 03 09 Smališkės kaime. Vytenio tėvonijos vadas. Palaikai identifikuoti

28.    Vilkauskas Jonas, Jono, - Perkūnas, g,1911m. prie Leipalingio. Žuvęs 1946    02 11 Mizarų kaime.

29.    Bubnelis Alfonsas, Juozo, g,1931m. Leipalingyje. Žuvęs 1947 08 Leipalingyje (neišlaikęs kankinimų nusižudė, šokęs į šulinį).

30.    Saveikis Antanas, Liudo, — Uosis, g.l913m. Leipalingyje. Žuvęs 1946(?) 02 08 ar 09d. Margų kaime.

31.    Žukaitė Ona, g.Margų kaime. Žuvo 1946(?) 02 8-9d. Margų kaime.

32.    Bankieta Petras, Andriaus, - Kanapinskas, g.l920m. Menciškės kaime. Žuvęs 1947 11 Krivonių kaime.

33.    Sotnikas Boleslovas — Milžinas, g.Mocevičių kaime. Žuvęs 1949 03 09 Smališkės kaime. Palaikai identifikuoti

34.    Jančia Jonas - Džiaugsmelis, g.Neravų kaime. Žuvęs 1949 03 09 Smališkės kaime.

35.    Sadauskas Bronius, Jono - Galiūnas, g.Valančiūnų kaime.

36.    Barkauskas ? Žuvęs Smališkės kaime 1949 03 09.

37.    Lesčinskas Jonas, Juozo, — Skroblas, g.1919 10 04 Neliubonių kaime. Žuvęs 1948 05 04 Gerviškės eiguvoje.

38.    Radžiukynas Antanas - Nevėžis. Žuvęs 1948 05 04 Gerviškės eiguvoje.

39.    Ramanavičius Albinas - Balandis, g.Kučiūnų kaime, žuvęs 1948 05 04 Gerviškės eiguvoje.

40.    Savickas Boleslovas - Strazdas, g,1916m. Mikalinos kaime. Žuvęs 1950 04 18 Vilkininkų kaime.

41.    Savickas Jonas - Žvirblis, g,1925m. Mikalinos kaime. Žuvęs 1950 05 18 Mikalinos kaime.

42.    Barbatavičius Vytautas - Naikintuvas, g.(?) Kudrėnų kaime. Žuvęs Savanorių^) kaime.

43.    Jarašius Martynas, Petro, g.Kapčiamiestyje. Žuvęs Vilkininkų kaime.

44.    Žilionis - Krienas.

45.    Gaidžiūnas — Kietis.

46.    Juozulynas Stasys - Nagas, g.Grickavo kaime. Žuvęs 1946(?)m. prie Dulgininkų.

47.    Urbonas Viktoras - Varpas, g.Šutronių kaime. Žuvęs 1951m.

Pastaba: sąrašas dar papildomas ir tikslinamas.

1991 06 22

Sudarė:

(pas.) Henrikas Rimkus Kultūros paveldo inspekcijos Alytaus apyg. vyr. inspektorius

Kasinėjimų Leipalingyje 1991 04 13 - 1991 05 18 schema

(NKGB būstinės kiemas)

Kasinėjimų Leipalingyje 1991 04 13 - 1991 05 18 schema

 

1. Leipalingis. Laukas, kuriame rasta daugelis palaikų. Fotografuota iš pietų pusės. Kryželiais pažymėta palaikų Nr.28 ir 29 radimo vieta

2. Tas pats laukas. Fotografuota iš šiaurės pusės. Kryželiu pažymėta palaikų Nr.7-13, rutuliuku - palaikų Nr.1-6 radimo vieta

3. Leipalingio buvusios NKGB būstinės vakarinis fasadas (po perstatymo) ir kiemo dalis. Dešinėje — kuro cisterna

4. NKGB būstinės kiemo dalis. Kryželiais pažymėta vieta, kur rasti palaikai Nr.16, 17, 18

5. NICGB būstinės pietinis fasadas. Tamsios plytos rodo pastato formą prieš rekon-strukciją. Kulkų išdaužos sienoje -partizanų puolimo 1945 02 ženklai

6. NKGB kiemo dalis. Kryželiu pažymėta vieta, kur rasti palaikai Nr.31

7. NKGB būstinės kiemas. Skaičiai rodo vietas, kur rasti atitinkamų numerių palaikai (Nr.27 — už boilerio ir tvoros)

8. NKGB kiemas. Panaikintas šulinys, kuriame nusižudė kankinamas Alfonsas Bubnelis (1947 08). Išvalius - palaikų nerasta

9. Laukas prie šlaito. Grupė palaikų Nr.7-13 dar nenuvalyta (trukdo Nr.7)

10. Ta pati grupė. Nr.7 nuimtas

11-12. NKGB kiemas. Antano Tamulionio, nukankinto 1945 04 17-19, palaikai (?)

13. Laukas prie šlaito. Palaikų Nr.ll žastikaulis, suskaldytas vinimi

14-15. Laukas

16-17. Laukas

18. Laukas

19. Sklypas už NKGB būstinės tvoros

20-21. Laukas

23. Lauko šlaitas. Palaikai Nr.30