PAVARDŽIŲ IR VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ

A, Ą

Acevičiūtė Genė 25
Aleksa Stanislovas 14 
Aleksonis Edmundas 72 
Alksnis 190,192 
Alovės valsč. 5, 8,13,133 
Alytaus apskr. 5,7-13,15- 20, 22, 23, 64, 65,74,104-106,112,114,117,118,121, 125,127,148,154,159,165,174,179, 184,203-205,206,211-213,219,245, 246, 249 
Amsėjus 150 
Andriuškaitė Regina 45 
Antanaitis Vaidotas 39 
Antanaitis J. 35 
Apaščios km. 31 
Apolonovas 109,116 
Ardžiūnas Valentinas 27, 29, 50, 51 
Arminas 124,145
Artojas-Vailionis Vladas 217, 218, 221

 Astrachancevas 117 
Ašašnykų km. 124 
Ašmintos km. 236, 237 
Ašuža 161
Atesnykėlių km. 201
Aušra 154,155,157, 209-211 
Aušra-Slauta 157, 211 
Aušrutų km. 117 
Ąžuolis 148
Ąžuolinis 183,184,187, 201, 202

B

Babenskas Antanas 26
Bagušauskas Juozas 21, 49, 50, 246
Bakaloriškių km. 9,12
Balčius Jonas-Balutis 126 
Balbieriškio giria 10 
Balinas Dominykas-Bijūnas 19 
Balinskas 173
Baliukevičius Lionginas-Dzūkas 144
Baliutavičius 214
Baltstogė 161
Baltušis 235
Bandorenka 110
Banionis Kazimieras-Klajūnas 238, 241, 243
Bankieta Petras 73
Barčių km. 72,192, 218 
Baranauskas Jonas-Saulius 19 
Barauskas K.-Vėžys 17 
Barbatavičius Vytautas 74 
Barkauskas 74 
Barkeiių km. 117
Bartašiūnas J. 12,17, 53,54, 56, 90, 94-98,108,110,114-116,135,145
Barzdyla 7 
Batūra 197
Baublys Adolfas-Merkys 174
Baužys Pranas 188,196
Bedalis-Vailionis Juozas 216-219, 221
Beinoravičius Jonas-Vėjas 213, 215
Beliasnikovas M. 109
Berija L 93, 96,102,111,116
Berila 193
Bernatonis 215
Bevardis 7,169
Bičiūnas D. 32, 40
Bielinis 117
Bielskis Česlovas 26
Bijūnas-Dominykas Balinas 7, 19, 124, 125,132
Birštono valsč. 7,148,154
Biržai 96,109,115,121,157
Bitinas 73,135
Bloznelis Mindaugas 22, 49
Bombonis Julius 8
Boruta Kazys 225-227,235
Brazdžionis Linas 26
Brazdžionytė Aldona 26, 39, 44
Briedis 10,148-150,154,155,163,164
Bučionis Antanas-Ąžuolas 72, 222
Bučionis Viktoras-Jaunutis 198,223,224
Bučionytė Marytė 222
Bubnelis Alfonsas 73, 80
Budra Pranas-Nendrė 213, 215
Bugančių km. 8
Bugedos km. 129-131
Bugonių km. 13
Buktos km. 213
Buika Liudas 38
Burlingis 132,133
Burylinas 110
Busilas 134
Buteliznos km. 222
Butrimonių mstl. 15, 55, 56, 61, 215
Butyrinas 97
Būdos km. 104

C

Chaliavinas 90, 91
Cikakalnio km. 214 
Cimakavas 147,148,152-154, 157, 158, 161,164,165,169,170,171,183,184

Č

Čepurna Vytautas 39, 44
Černeckas Vincas 46 Černiauskų km. 123 
Černyšovas 10,12,15 
Čimielius 45
Činika S. 188,190-192,194,196 Čiurlionytė Jadvyga 225-227

D

Daktaras 245
Damulevičius Bronius 159 
Damulevičius Danielius-Povilas 175 
Damulevičius Vladas 159 
Dapkūnas Vladas 72 
Daugų valsč. 7, 10, 15,17, 32,107,112, 118,184, 212 
Daukšėnų km. 116 
Daumantas 117,119,120, 240 
Davainiškių km. 8 
Degutis Kazimiersa-Raginis 10 
Dėlinė 179 
Demidovienė 48 
Dieveniškės 114
Diržų km. 129,131,185, 211, 223
Dobilas 213,215 
Doda Jonas 195 
Dralužytė Emilija 31 
Drapalių km. 72, 73, 211 
Drazdauskas Antanas-Ilgis 218 
Druckūnų km. 11
Druskininkų km. 8,13,107,112,126-130, 140,145,147-149,152,156-164,166, 174,176,177,179,181-184,186,187, 193,194,196 
Dubo km. 124 
Dubičių km. 174 
Dubiniai 188,193,196 
Dubrių km. 13
Dulgininkų km. 73,74,127,157,158,160, 161
Dundulis Bronius 38
Dūkštas 110,112

E

Eglis 154,155,163,164,167-179
Eismontas 94-96, 98 
Endriejavo mstl. 115 
Estija 98,117 
Eišiškės 114,191,194 
Ežerėlių km. 147,175

F

Fiodorovas 38, 53

G

Gaidžiūnas 74
Gaidukonių km. 16 
Gailiūnų km. 73,139,174 
Gardinas 147,161,174,181,193,194 
Garmutė A. 181
Gaškaitė Nijolė 30,31,33,40,51,52,54, 227, 247
Gavėnas V.-Vampyras 240
Gecevičius A. 39
Gediminas 26, 27,39,124,136-138,209-211
Gedvilas M. 49, 50, 51, 53, 95, 98
Gedvilas Vladas 26
Gegutis 7,183
Geležių valsč. 116
Gerdašių km. 72,129,146, 223
Ginakiemio km. 15
Giraitėlių km. 12
Girkalnis 26, 27
Glušauskas-Siaubas 135
Gontys V.-Alseika 175
Graževičius Stasys 193,194,196
Gražulis Vitalius 35 Gražuolis 163,164,184,190,191 
Grigaitis S. 36, 39 
Grigalavičius J. 48 
Grigaliūnas Stasys 239, 243 
Grinkiškis 114 
Grūto km. 159,178,179 
Gruzdys Stasys 192 
Grybaitė Danutė 39 
Grybauskas P. 27 
Gudakiemio km. 169,183 
Gudavičius 225 
Gudgalis Leonas 39, 44 
Guobinių km. 159 
Gusevas 102
Guzevičius A. 12, 37,38, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 53, 54 
Gylys 213,214

I

Ilgininkų km. 7, 8, 219
Isačenka A. 97 
Isionis Vladas 192 
Ivaškevičius Danielius 29

J

Jakavonis Justinas 180
Jakubavičius Jonas-Rugys 8,16 
Jančia Jonas 73 
Jankauskas Rimantas 66, 71 
Jankauskas Antanas 25 
Janulevičiūtė Angelė 223 
Januška 205 
Janušonytė Marija 39 
Jaška Zenonas 29 
Jarašius Martynas 74 
Jarmakovas 195 
Jaskelevičius Jonas 170,183
Jaskonių km. 147,161,170,177,182,185
Jaunutis 223
Jedunovas 109
Jefimovas 99,106
Jercevas 214
Jetautų km. 192
Jieznas 12,55,212-214
Jokėnų km. 11
Jonava 159
Joniškis 121
Jukna Bronius 25
Juknaitis Edvardas-Juozaitis 164
Junelis Leonas 10
Juozulynas Stasys 74
Jurbarko raj. 32
Jurgaitis P. 29
Jurgelevičius Alfonsas 72
Jurkonienė 160
Juršė Julius 192
Jūrininkas-Perminas 169,170,172

K

Kačerginė 186
Kabeliai 124-126,132,133,145,150,162, 166,177,184
Kaišiadorių apskr. 121 
Kaknevičius Anastazas 72 
Kalėda Vytautas 72 
Kalnelis 146,148,157,185 
Kalniškių mšk. 9,17,18, 21,133,197,198, 199, 201, 204-206, 246 
Kalpokas Juozas 126,170,179,180,181 
Kamarauskas 110, 251 
Kamenčius Kazys 193,194 
Kancevičius juozas 72 
Kančėnų km. 15 
Kanevičius Adolfas 191 
Kaniūkų km. 9
Kapčiamiesčio valsč. 16, 72,130,133
Kapralovas 95,98,102,105,108,110,111, 113,115,117
Karčiauskas Kajetonas 212, 215
Karaganda 194 
Kardaševičius 48 
Karklas 154,163,168,179 
Karlonai 159 
Kasparaitė Marytė 45 
Kašėta Algis 5, 57, 61, 212, 245 
Katilius 233
Kaunas 23, 25-35,38, 41,48,50-54, 94, 113,115,121,151,152,155, 213, 214, 220, 236-239, 242, 246, 247 
Kavarskas 112,118
Kazimieraitis-J.Vitkus 132-134,136-143, 150,152-156,163,166-168,173 
Kaziulių km. 143 
Kaziulionis Vytautas 212, 215 
Kedrinas 104
Kelmė 25, 26, 38, 44-46, 213
Kermušija 161,170,177,178 
Keturvalakių mstl. 114 
Kėdainiai 114,121 
Kėva Antanas 72 
Kiaulevičiai 220
Kibauskas Bolius-Aitvaras 213, 214
Kibirkštis Vincas-Ramūnas 125 
Kibyšių km. 211 
Kizelavičius Stasys 64, 65 
Kižys Pranas 31 
Klaipėdos apskr. 121 
Klepočių km. 8,13, 20,148 
Klimovas 111
Kmieliavos km. 129,132,158
Kočiūnaitė Stasė 72 
Kondrackas Vytautas 25 
Kondratovas 112,118
Krajauskas Antanas 6,13
Kraslagas 225 
Kretingos valsč. 121 
Krikščiūnas Juozas 237 
Krikščiūnas Vytautas 236 
Krikščiūnas Jurgis-Rimvydas 236, 238, 240
Krinickas 115, 251
Krivonių km. 72, 73, 220 
Krukonis Juozas 8 
Krušas Kostas 147 
Kruonis 214
Kruopis Juozas-Krūmelis 189-196
Kruopienė Marija-Radastas 188-190,194-196
Kuckailis Bolius-Šaporas 145
Kučinskas Č. 32, 40, 49, 51 
Kučinskas Juozas 29 
Kudarauskas Jonas 8 
Kudžma Juozas 25 
Kupiškio apskr. 116,121 
Kurtinys-Liaukevičius Juozas 209-211 
Kušlys Antanas-Vilkas 8,15, 245 
Kuzmickas Martynas-Briedis 10

L

Ladišius Julius 194
Lakickas K. 24, 29, 31, 40, 49, 50 
Latežeris 124,147,161,170,172,177,178 
Latvija 98,117 
Laugela Antanas 29 
Lazdijai 6, 9,12,15, 16, 25, 64,117,121, 134-136,138,197,198,203,205,211, 216, 246 
Leičiūnas 117
Leipalingio valsč. 9,12,64,65,68,71,72, 73,75-78,118,123,127-129,131,135, 143-145,148,158,174,182,185, 211, 222 223
Leliušiai 190,193,196
Lenkija 141,147,148,161,167,170, 236, 238-241, 243, 244 
Leontjevas 97,110 
Lesčinskas Jonas 74 
Leščinskas 220 
Liaudis K. 92 
Libas 124 
Licnačių km. 176
Liepa 7, 9, 124,130, 140,142,143,145, 150,172,176-179,185,186,208,209, 211, 223
Liepa-Lazdauskas Juozas 211
Liepa-Ptakauskas Jurgis 223 
Liepiškių km. 138 
Liesionis Boleslovas 73 
Linksmutis-Tamulevičius Bronius 209, 211
Lipliūnų km 129,152
Lisovskis 17
Liškiava 73,126,133,137,138,146,157, 159,184
Liūdžius 240 
Lizdų km. 8,13 
Lodzė 147 
Lokys 192,194
Lukauskaitė Ona-Paškienė 225
Lukoševičiai 159
Lukošiūnas Kazimieras-Lukošius 17,157, 211
Lukša J.-Daumantas 93,117, 210, 236, 238, 240, 243
Lukša Antanas-Arūnas 239
ltn. Luštas-Lukošiūnas Kazimieras 211

M

Macevičių km. 129
Maciulevičius Stasys 193,194,196
Mačiūnų km. 238 
Makselis Petras 158 
Mankelevičius 159-161 
Mardasavo km. 173 
Margionių km. 170,172 
Marijampolės apskr. 10, 25, 28, 55,106, 115,121, 236 
Martinavičius 29 
Masališkių km. 6, 8,148 
Mašnyčių km. 149,170,178-180 
Matas Bronius 28 
Matukevičius Jonas-Vilkas 9,14 
Matulevičius-Skiedra 136 
Matulevičius Kazimieras-Radvila 239, 242
Mažeikių apskr. 121
Mažeika Vincas 28 
Meciūnas Stasys 193,194,196 
Melenkevičius Vytautas 25, 29 
Merkinės valsč. 5,7,8,12,13,15,17,125, 126,133,135,151,159,164,166,169, 171-174,179,183,190, 211 
Miciūnų km. 136,143 
Migonių km. 126 
Miguičionių km. 15 
Mikalinos km. 72, 74,145 
Mikalonis Julius 8 
Mikelionis Petras 72 
Mikučionis Jonas 160 
Mindaugas 8,112,133,134, 245 
Mirijauskas J. 197 
Miroslavo mstl. 15,114,127 
Miroslavo valsč. 12,15,114,127 
Misilių km. 115 
Miškoliškio km. 116 
Mišniūnų km. 118 
Mizarų km. 9, 73,129,150, 223
Mizerai 220
Mordovijos ASSR 33,194,195
Muliarskas-Maras 179, 205 
Musteikaitė Bronė 28

N

Navasaitis 31
Nedzingė 7,133
Nedzinski Miečislov-Niemen 161
Neifalta Jonas-Lakūnas 10,16,17
Nemunaitis 7,116
Neravų km. 73,126,170,177-179
Neseckaitė Valė 45
Noreika Jonas 224
Norkus 29
Norkūnų km. 128,130

O

Obukauskas 99
Onuškio valsč. 9,12,14,15

P

Packevičiai 214
Padajūnų km. 116 
Paditvio km. 193,194,196 
Padriežiškių km. 212 
Pagėgių apskr. 121 
Paikauskas Ignas 25 
Pakulis Antanas 194,196 
Paleckis J. 225 
Paliuliai 130 
Paliūnų km. 216 
Panara 17,139,157, 208, 210, 211 
Pandėlys 118 
Panemunėlis 114 
Panemunykų km. 213 
Panevėžys 25-27,31,39, 44, 46, 50,53, 96,106,116,117,121,159
Pankinas 105,112
Papartis-Vailionis Antanas 217, 218, 221
Pariečė 161,176,182
Pasvalys 23,117
Patrimpas 10,198
Pauga Kostas 129
Paulaitis Juozas 191,194,196
Paulatis P. 35
Paulaitis Steponas 193-196
Paulaitis Petras 188,196
Paulaitytė Genutė 189,193,196
Paulauskas Pranas-Sarūnas 14,15, 26
Paulikas A. 12
Pavalakė 190,191,196
Pelesa 188-190,192-194,196
Perloja 125,133,161,163,174
Pervalkos km. 147,175,176,187
Petraška Juozas-Patrimpas 10, 20
Petryla 213,214
Pieriškių km. 13,133
Pileckis J.-Oželis 240
Piličiauskas Stasys-Vanagas 19
Piliūnų km. 194,196
Pilviškių valsč. 117
Platokas Jonas 29
Plikių km. 192
Plokščiai 237
Plumpa Petras 23,30,31,33,34,40,49, 52
Plungė 185
Potelis Vladas 73 
Prabulis Vytautas-Zaibas 240 
Prapiestis 131
Ptakauskas Jurgis-Liepa 9, 223
Pumpėnų valsč. 26,116 
Punskas 170, 240 
Puras Algirdas 26, 50 
Puščia 127
Putrimaitė B. 30, 31, 40
Pyplys Kazimieras-Mažytis 239

R

Račas 27
Radrinkis Viktoras 188
Radžiukynas Antanas 74 
Radžiulis Jonas-Pavalkė 189,193-196 
Radviliškis 26, 28, 39 
Ragaliauskas Bronius 26 
Raganius 211 
Raitininkų km. 8
Ramanauskas Adolfas-Vanagas 10, 11, 17,18, 21,116,120,169,174,175 
Ramanavičius Albinas 74 
Ramentys Kazys 190 
Randamonių vnkm. 133,149, 150,152, 155,169-171,179
Raseiniai 26, 27, 38, 44, 46,122 Ratnyčia 159,177,178,182,183 
Riasnojus 116 
Ricierių km. 118 
Rimkus Henrikas 64, 65, 74 
Rimšė 110
Ringevičius Julius 192
Ryliškių km. 8,13 
Rytprūsiai 129,149, 237 
Rodūnė 188,190-195 
Rokiškis 95,114,122, 247 
Rolių km. 201 
Rožukas Romas 73 
Rudaminos mstl. 15,197 
Rudinas 104
Rudnios valsč. 7,12, 15, 148,150, 152-154,179,180
Rugys-J.Jakubavičius 7, 8,15,16
Ruselevičius 192 
Rutkauskas Juozas 72
Rutkauskas Vladas 26, 39, 44

S

Sadauskas Bronius 74
Sakalas 7, 130, 148, 152, 154, 158, 159, 167,169,170,172-175 
Sakalauskas Albinas-Audra 219 
Salakas 108 
Saldutiškis 115 
Salotų km. 176 
Samara 236 
Sapiega Vladas 73 
Saveikis Antanas 72, 73 
Saveikis Jonas 72 
Savickas Boleslovas 74 
Savickas Jonas 74 
Savickaitė Stasė 39 
Seinai 28,170, 240
Seirijų valsč. 8,12, 73,127,157,174, 245
Selyda Motiejus 188,190,191 
Senkonių km. 148 
Separaitytė Birutė 45 
Seredžius 115
Sikorskis Albertas-Merkys 190,193,196
Sikorskis J. 189
Simno valsč. 7,8,9,17,112,159,160,199, 203, 206, 245 
Skeivalas H. 40 
Sklodonių km. 192 
Skučas Algimantas 26 
Smalskus-Ąžuolas 213 
Smėlių raj. 118
Smilga-Sukackas Zigmas 210, 211
Sniečkus A. 46, 47, 49, 50, 51, 53, 91, 94-96, 97-99,101, 249 
Sokolovskis 115 
Sorokinas 12
Sotnikas Boleslovas-Milžinas 73
Sruoga Balys 228
Stačiokas Jonas-Liepa 7
Stakliškės 213
Staniuliškių km. 117
Stankevičius Jonas 214
Staranavičius 12
Starkauskas Juozas 89, 249
Stepulevičius Vladas-Daktaras 8, 245
Stonkus 139,174,175
Stonkus Antanas 73,139,174,175
Stravinskas Antanas 73,131
Subačiūtė Ona 216
Subartonių mšk. 15
Subotinas 115
Suraučius A.-Tauras 20,21,118,123,160
Suslovas 46, 47, 49,115 
Susnys A. 23,30, 31, 40, 49, 52 
Sventojansko km. 129,146 
Svirskis 172

Š

Šapalas 129,130,140,145
Šarūnas 9,13,14,16,124,125,127,132, 133,139,140,148,150,154,164,165, 169,173-175,180,185, 210, 222 
Šeštokai 206, 207 
Šerkšnas Antanas 73 
Šernas 15, 55, 61,165,166,174 
Ščerbakovas 90
Šiaulių apskr. 26, 94,122,157, 238
Šilutės apskr. 122 
Šiluva 26
Šimaitis-Sakalas 130
Šimkonis Boleslovas-Šarūnas 9,16
Širvintos 106
Šklėriai 124,125,164,170-172
Šlynakiemio km. 240 
Šnekutis 7
Šturmas 7, 61
Šturmas-Treigys Konstantinas 210, 211, 223
Šumskas 115
Šunupis 133,150,152,154,155,164,169
Švalkus Lionginas-Šernas 15,174 
Šveikauskas Alfonsas 45 
Švenčionys 95, 96,115,122,137 
Švendubrė 147,159, 161, 181,182, 185-187
Šventežerio valsč. 9,14,17,127,128,199, 208, 210

T

Taimyro pusiasalis 212, 215
Tamavičius Albertas 45 
Tamulionis Antanas 68, 73, 82 
Taručionių km. 13 
Tauragės apskr. 106,122 
Telšių apskr. 122 
Tertelis Vytautas 178 
Tėvas-Vailionis Antanas 216-219/221 
Tkačenka 36, 51, 53,104,108,110,111 
Tomsko sr. 220 
Trakų apskr. 9,12,14,15,122 
Tunkelis Augustinas 188,196 
Tytuvėnai 25

U

Ukmergė 95, 96,107,115,122
Urbanavičius Vytautas 66, 71 
Urbelytė Danutė 45 
Urbonas Viktoras 74 
Urbonas Balys 64 
Urbonaitė Z. 197 
Utena 95, 96,102,105,108,122 
Užpurvės km. 172,176 
Užuguostis 213, 214
Užupis V. 116

V

Vabalių km. 13
Vaičiulevičius Juozas 28 
Vailionytė Bene 216 
Vailionytė Julija 216 
Vainiūnų km. 219 
Vaišnoras 152 
Vaišnoras Kostas 72 
Vaitkus Jonas 26, 50 
Vaitkevičius Vytautas 31 
Valančiūnų km. 72, 74, 223 
Valeiniškių km. 8 
Valenta Z. 65,68,70 
Valentukevičius Pranas 73 
Valkininkų mstl. 14,137,196 
Valsiūnienė Valerija 225 
Valsiūnienė 225 
Vanagėlių km. 215 
Vaškių mstl. 117 
Vaškienė Marija 28 
Varčios mšk. 10,17,133,166 
Varanauskai 192
Varėnos valsč. 7, 8, 11, 12,16, 105, 117, 121,125,137,164,174,189,196, 245 
Variakojis J. 27 
Varkalys Jonas 26, 50 
Varnėnų km. 223 
Varnienė Genovaitė 39, 44 
Vaupšasovas 105 
Večkys Petras 171,172 
Veiveriai 35 
Veiviržėnų mstl. 115 
Velykis P. 242 
Venclova 233 
Veršių km. 72, 73,144 
Vertelkų km. 13
Vėtra 124,179,185-187
Vieciūnų km. 126,133,137,159,177,178, 182
Vienažindis J. 189
Vievis 106 
Vigonių km. 193 
Viktarinos km. 131 
Vilkas Bronius 31 
Vilkas Vincas 28 
Vilkauskas Jonas 73 
Vilkaviškio apskr. 114,117,121 
Vilkelis Petras 73 
Vilkiautinis 72, 208, 210 
Vilnius 7,10, 25, 31, 32, 35, 38, 39, 41, 47, 49, 53, 54, 189, 192,193, 228, 230, 233, 239, 242, 247 
Virvišiūtė Liucija 31 
Volungevičius Juozas 73 
Vorkuta 30, 33,178,194, 213, 241 
Voroncovas 48
Voveris Vaclovas-Žaibas 15,17,144
Voveruška Antanas 72

Z

Zacharovas 100
Zaleckas Algimantas 45 
Zarasų apskr. 110,121, 211

Ž

Ž.Naumiestis 114
Žaibas 7,15,17,144,174, 240, 245
Žakevičius Petras 72 
Žaliamiškis 17,126,127, D3,137-139,140, 143,146,159,184, 208, 209 
Žalinskaitė Birutė 25 
Žąsliai 160 
Žeimių km 211 
Žemaitis Jonas 45 Žibuoklė 192,193,196 
Žilinėlių km. 9 
Žilionis 74 
Žilvitis 154,163,179 
Žiogelių km. 175,176,178 
Žukauskas Albinas 234 
Žukaitė Ona 73 
Žukauskas Jokūbas 26 
Žukauskas Vytautas 45