Gegužės 18-21 d. žuvę partizanai

Pietų Lietuvos srities Tauro apygardos vadovybė. 1946 m. Iš kairės: Vytauto rinktinės štabo žvalgybos skyriaus viršininkas Albinas Ratkelis-Oželis, apygardos vadas Antanas Baltūsis-Žvejys, Vytauto rinktinės vadas Vytautas Gavėnas-Vampyras, politinės dalies viršininkas Alfonsas Vabalas-Gediminas, apygardos adjutantas Jonas Pileckis-Šarūnas ir Šarūno rinktinės vadas Vladas Stepulevičius-Mindaugas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

1947 m. gegužės 18 d. Lazdijų aps. Šventežerio vls. (dabar – Lazdijų r. sav.) Janėnų k., gyventojų Lugauskų sodyboje, per MGB Lazdijų aps. skyriaus vykdomą operaciją žuvo 2 Dainavos apygardos Šarūno rinktinės (iki 1947 m. birželio mėn. ji priklausė Tauro apygardai) partizanai: Vladas Stepulevičius-Mindaugas, Daktaras (rinktinės vadas) ir Antanas Vabuolas-Bijūnas (Mindaugo grupės partizanas). Žuvusiųjų palaikai niekinti Šventežeryje. Užkasimo vieta neišaiškinta

http://www.genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2012/20120511_pries65.pdf

 

Šarūno rinktinės partizanai.
Pagal KGB sužymėjima trečias - Valeras Abeciūnas-Smauglys, ketvirtas - Petras Simonavičius-Ąžuolas, šeštas - Juozas Gegužis-Diemedis.
Apie 1948 m. (Genocido aukų muziejus)

Abeciūnas Valeras-Smauglys gimė 1920 m. balandžio 23 d. Alytaus apskrities Seirijų valsčiaus Raganiškių kaime. Partizanas nuo 1944 m. Priklausė Dainavos apygardos Šarūno rinktinės karininko Juozapavičiaus grupei. Žuvo 1950 m. gegužės 18 d. Alytaus rajono Mankūnų kaime per susirėmimą su MGB pajėgomis

Prisikėlimo apygardos partizanai Stasys Vaitkus-Gediminas (kairėje) -
vilki savadarbe uniforma, ginkluotos 1940 m. modelio Tokarevo automatiniu šautuvu,
ir Viktoras Bakanauskas-Vytautas - vilki ketvirtojo dešimtmečio Lietuvos kariuomenės puskarininkio uniforma,
ant kurios užrištas Lietuvos laisvės armijos -Vanagu raištis, ginkluotas 1940 m. modelio Dekteriovo pistoletų-kulkosvaidžiu.
(Šiaulių .Aušros" muziejus)

Vaitkus Stasys-Gediminas gimė 1930 m. Raseinių apskrities Siručių kaime. Prisikėlimo apygardos partizanas. Žuvo 1952 m. gegužės 18 d. Tytuvėnų apylinkėse, Sandraviškės miške 

Partizanai desantininkai (iš kairės) Klemensas Širvys-Sakalas, Juozas Lukša-Skirmantas ir Benediktas Trumpys-Rytis,
ginkluoti čekoslovakų 9 mm kalibro pistoletu-kulkosvaidžiu modelis 25 su dėtuve 40 šoviniu ir amerikietiškomis puolamosiomis skeveldrinėmis granatomis Mk2. (Genocido aukų muziejus)

Trumpys Benediktas-Rytis gimė 1919 m. Šiaulių apskrities Radviliškio valsčiuje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1950 m. kartu su J. Lukša-Skirmantu ir Kl. Širviu-Sakalu baigė žvalgybos mokyklą ir 1950 m. spalio 3 d. desantu grįžo į Lietuvą. Palaikė radijo ryšio seansus su Vakarais. Žuvo 1951 m. gegužės 20 d. bunkeryje Zapyškio apylinkės Altoniškių miške

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

AUGUSTIS Steponas - Upelis, g. 1931 Kaimalėje, Tytuvėnų v., ūkininkų šeimoje. Partizanas nuo 1949. Pasirinko žuvusio brolio Nikodemo slapyvardį. Žuvo 1952 05 18 Plekaičių miške, Šiluvos v. Jo, A. Budgino ir nežinomo partizano kūnus sumetė į stribo rūsį. Visų trijų palaikai 1990 palaidoti Tytuvėnų kapinėse.

BUDGINAS Antanas, Stasio - Žvainys, Audronis, g. 1924 Bogušai-čiuose, Šiluvos v. Studentas. Partizanas nuo 1946, būrio vadas. Žuvo 1952 05 18 Plekaičiu miške prie Šiluvos. Kartu žuvo Steponas Augustis ir nežinomas partizanas. Visų trijų kūnai buvo sumesti į stribo rūsį. 1990 palaikai palaidoti Tytuvėnų kapinėse.

Foto: VAITKUS Stasys - Gediminas, g. 1930 Siručiuose, Raseinių apskr. Partizanas nuo 1950. Žuvo 1952 05 18 Sandrausiškės miške, Šiluvos apy

Foto: Kazimieras LEVICKAS (1949 05 19)

LEVICKAS Kazimieras, Antano - Dagys, Vytis, g. 1925 Eržvilko v. Žuvus Stoškui - Eimučio būrio vadas. Už jo galvą MVD žadėjo 25 tūkst. rub. Žuvo

1951 Šakvietyje, prie Eržvilko, kartu su 4 partizanais

RIMKUS Stanislovas, g. Paišlynyje, Kvėdarnos v. Kunigas Kražiuose. Dirbo švietėjišką darbą. 1940 bolševikams okupavus Lietuvą, nebalsavo rinkimuose. 1940 09 06 suimtas ir kalintas Raseinių kalėjime. Prasidėjus karui, išvežtas į Petropavlovsko kalėjimą. Sušaudytas 1942 05 20 Orenburge.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Rinkevičius Aloyzas - Ledas iš Pavytės k. Garliavos vlsč. 1924-1945.05.18. Žuvo Antrųjų Girininkų k. Veiverių vlsč. kartu su pusbroliu Alfonsu Vaičiūnu. Birutės rinktinė.

Stepulevičius (Stepulis) Vladas - Mindaugas, Daktaras iš Janėnų k. Šventežerio vlsč. Seinų apskr. 1903-1947.05.18. Baigė Kauno karo mokyklą, atsargos karininkas, veterinarijos gydytojas. Nuo 1944 m. vasaros Dzūkijos partizanas. Veisiejų bataliono Mindaugo grupės „A" (vėliau tapusios Dainavos apygarda) vadas. Įkūrus Gedimino rinktinę, paskirtas jos vadu, o nuo 1946 m. vasaros - naujai suformuotos Šarūno rinktinės vadu. 1947 m. pr. perkeltas darbui į Tauro apygardos štabą. Žuvo Janėnų k. Šventežerio vlsč. Lazdijų apskr. Kartu žuvo A. Vabalas-Bijūnas.

Vabalas (Vabuolas) Antanas - Bijūnas. G. Lazdijų vlsč. Stankūnų k. Janėnų k. 1947.05.18 nunuodytas maistu. Kartu žuvo M. Stepulevičius. Albino ir Juozo brolis. Lakūno būrys.

Vaičiūnas Alfonsas iš Aleksoto. Žuvo 1945.05.18 Antrųjų Girininkų kaime. Kartu žuvo A. Rinkevičius.

Dovydaitis Juozas iš Tabariškės k. Garliavos vlsč. Žuvo Kaune 1945.05.19.

Liutvinas Jeronimas iš Paželsvių k. 1919-1945.05.19. Žuvo Šeštokuose pas K. Miluką. Kartu žuvo J. Malinauskas-Jaunutis. Perkūno-Gedimino rinktinė.

Malinauskas Jonas - Jaunutis iš Išlandžių k. Krosnos vlsč. 1925(1924)-1945.05.19. Žuvo Šeštokuose pas Miluką. Kartu žuvo J. Vilkelis ir J. Liutvinas. Perkūno-Gedimino rinktinė.

Rėčkus - Mėrūnas. ?-1947.05.19. Žalgirio rinktinė.

Rinkevičius Jonas iš Kampinių k. Pilviškių vlsč. G. 1908 m. Žuvo 1947.05.19 pas Balčiūną Piktžirnių k. Sintautų vlsč.

Rudzevičius Saliamonas-Žemutis. G. 1926 m. Stugučių k. Barzdų vlsč. Šakių apskr. Dirbo Griškabūdyje kalėjimo prižiūrėtoju. 1945.05.06 išleido kalinius ir išėjo į mišką. Kovojo 36-ojoje kuopoje. Žuvo 1947.05.19 Piktžirniuose - kareivių apsuptas susisprogdino. Žalgirio rinktinė.

Stankus Jonas - Urėdas iš Antrųjų Girininkų k. ?- 1947.05.19. Žuvo Poderiškių k. Garliavos vlsč.

 Vilkelis Juozas iš Ramanavo k. 1924-1945.05.19. Žuvo Šeštokuose pas Miluką. Kartu žuvo J. Liutvinas ir J. Malinauskas. Perkūno-Gedimino rinktinė.

Būtėnas Julijonas - Strėvė. 1915-1951.05.20. Žuvo Rūdšilyje prie Lekėčių. Desantininkas.

Guogaitė (Gogaitė) Ona - Marčiukė, Miško Gėlė iš Jančių k. Lekėčių vlsč. Gyveno Vilkupių k. 1926-1951.05.20(21). Žuvo girioje tarp Lekėčių ir Kuro k. Žalgirio rinktinė.

Marcinkevičius Jonas - Lapinas. 1917-1947.05.20. Žuvo Sasnavos miške.

Marcinkevičius Viktoras - Lapenas iš Kirsnokiškės k. Pilviškių vlsč. 1916-1947.05.20. Žuvo prie Šilakojo miško.

Sadauskas Vytas, Adolfo s., - Kazys iš Kauno. 1926- 1952.05.20. Genio būrys. Partizanuose nuo 1948 m. Žuvęs.

Sidabra Juozas - Brangutė, Ditvolis. G. 1928 m. Moko-lų k. Marijampolės vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. Geležinio Vilko rinktinė. Nuo 1946.05.20 Žalgirio rinktinės vado adjutantas. Žuvo 1946.06.12 Agurkiškės k. Lukšių vlsč., lydėdamas Mykolą Joną į susitikimą Žemaitijoje.

Totoraitienė - Seniuke. Partizanuose nuo 1950 m. Žuvo Panemunės raj. Altoniškių k. 1951.05.20.

Totoraitis Juozas - Čigonas. 1919-1951.05.20. Desantininkas. Žuvo miške prie Altoniškių.

Trumpys Benediktas - Rytis, Sakalas nuo Radviliškio. 1950 m. nusileido parašiutu Lekėčių miškuose. Žuvo 1951.05.20 miško slėptuvėje prie Altoniškių k. Zapyškio vlsč.

Valinskas Vytautas. E Liudvinavo vlsč. Naujakiemio k. 17 m. partizanas, NKC.B nušautas 1945.05.20.

Vyšniauskas Bronius. Iš Liudvinavo vlsč. Naujakaimio k. 18 m. partizanas, nužudytas NKGB 1945.05.20.

Žindžiuvienė-Grybauskaitė Marcelė - Tigrienė, Tigro žmona. 1916-1951.05.20. Gimė Jankų vlsč. Meškučių k. 1945 m. vyrui išėjus į partizanus, buvo čekistų persekiojama ir įstojo į vyro vadovaujamą partizanų būrį Altoniškių miške. 1951.05.20, po išdavimo, kareiviams apsupus bunkerį, kuriame ji slėpėsi su kovos draugais, nusišovė.

Jurkšaitis Petras - Beržas. G. 1922 m. Kuro (Šlekynės) k. Lekėčių vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo 1951.05.21. Rūdšilio miške, slėptuvėje prie Lekėčių. Kartu žuvo Butėnas-Strėvė. Ten pat buvęs J. Kukauskas pasidavė ir užsiverbavo.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Banikonis Pranas, Petro, sl. Traidenis, g. 1905 Jaskaudžių k., Širvintų vlsč. B rinktinės partizanas. Žuvo 1948 05 18.

Gipas Vytautas, Igno, sl. Liūtas, g. 1924 Neprausčių k., Deltuvos vlsč. Nuo 1948 05 - B rinktinės 5-o bataliono (Stiklo) 4-os kuopos partizanas. Žuvo 1949 05 18 Kurėnų k. (Keručio dv.) kartu su A. Luniu ir Urbonu-Gediminu. Spėjama, kad buvo užkastas Deltuvoje prie kirchės. Perlaidotas į Ukmergės Dukstynos kapines. 

Lunys Albinas, Kazio, g. 1930 Kurėnų k., Deltuvos vlsč. B rinktinės 5-o bataliono (Stiklo) 4-os kuopos partizanas. Žuvo 1949 05 18 Kurėnų k. (Keručio dv.) kartu su V. Gipu-Liūtu ir Urbonu-Gediminu. Palaikai išniekinti Ukmergės MGB arklidėje.

Urbonas (Urbonavičius), sl. Gediminas, g. Ukmergėje. B rinktinės 5-o bataliono (Stiklo) 4-os kuopos vadas. Žuvo 1949 05 18 Kurėnų k. (Keručio dv.) kartu su V. Gipu-Liūtu ir A. Luniu. Palaikai išniekinti Ukmergės MGB arklidėje.

Deliūnas Vytautas, sl. Mirtis, g. 1925 Virvyčių k., Musninkų vlsč. A rinktinės Samanos kuopos partizanų slapukų skyriaus vadas. Žuvo 1947 05 20 Ordiškių miške prie Virvyčių k. kartu su M. Kasparavičiumi-Audra, nužudyti MGB agento „Kolios". Palaikai užkasti Musninkų senosiose kapinėse.

Kasperavičius (Kasparavičius) Mykolas, sl. Audra, g. 1929 Žadžių k., Musninkų vlsč. A rinktinės Samanos kuopos Mirties skyriaus slapukas. Žuvo 1947 05 20 Ordiškių miške prie Virvyčių k. kartu su M. Kasparavičiumi-Audra, nužudyti MGB agento „Kolios". Palaikai užkasti Musninkų senosiose kapinėse.

Narkūnas (Petikonis) Jonas, Stasio, sl. Banginis, g. 1930 Eišiškių aps. A rinktinės Genio būrio partizanas. Žuvo 1952 05 20

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

Savickas Jonas - Žvirblis, g,1925m. Mikalinos kaime. Žuvęs 1950 05 18 Mikalinos kaime.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-17-1996.pdf

Stepulevičius-(Stepulis) Vladas-Mindaugas, g.1903 m. Jenėnų k., Šventažerio vls., Seinų aps. Baigęs Kaune karo mokyklą atsargos karininkas, veterinarijos gydytojas. Nuo 1944 m. vasaros Dzūkijos partizanas. Veisėjų bataliono Mindaugo grupės "A" (vėliau tapusios Dainavos) apygardoje vadas. Įkūrus Gedimino rinktinę paskirtas jos vadu, o nuo 1946 m. vasaros - naujai suformuotos Šarūno rinktinės vadu. 1947 m. pradžioje, kaip buvęs kadrinis karininkas, perkeltas darbui į Tauro apygardos štabą. Žuvo išduotas 1947 m. gegužės 18 d. Jenėnų k. Šventažerio vls., Lazdijų aps.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-23-1997.pdf

Šatrijos rinktinės Žarėnų kuopos žuvę partizanai

Aloyzas Mažutis-Šarūnas (Dievo Krėslo miške 1949 05 21)

Tavosė Bartkutė (Dievo Krėslo miške 1949 05 21)

Petras Bartkus (Dievo Krėslo miške 1949 05 21)

Irena Belozoraitė (Dievo Krėslo miške 1949 05 21)

Juozas Kreivys (Dievo Krėslo miške 1949 05 21)

Parimskis-Malūnininkas (Dievo Krėslo miške 1949 05 21)

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-24-1998.pdf

Antanas Sudeikis-Girėnas, 1948 m. įstojęs į partizanų gretas. Žuvo 1952 m. gegužės 21 d. Tyrelių miške Žygaičių seniūnijoje, eidamas būrio vado pareigas. Kartu žuvo ir metais jaunesnis jo brolis Zigmas Sudeikis-Darius. 

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-35-2003.pdf

Jonas Čepulis, Pandėlio vls., Stanikūnų k., Linderio b. Ž.1951 05 19.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

GAIDAMAVIČIUS JUOZAS, Petro, g. 1924 m. Purviniškių k., Kuktiškių vls. Slapstėsi nuo kariuomenės. Pamatęs ateinant kareivius, bėgo ir 1945 05 19 buvo nušautas.

ŠIMONĖLYTĖ ONA, g.1925 m. Luknių k., Vyžuonų vls. Jos brolis Kazys slapstėsi ir buvo parėjęs namo maisto. Sodybą pradėjo supti čekistai. O.Šimonėlytė ir brolis šoko bėgti į priešingas puses. Pirmą pamatė ir sužeidė Oną. Brolį sužeidė, bet jam pavyko pasislėpti. O.Šimonėlytė 1949 05 21 (po savaitės) ligoninėje mirė.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

1951 m. gegužės 20 d. Panemunės r. (dabar – Kauno r. sav.) Altoniškių k. apylinkių miške per karinę-čekistinę operaciją bunkeryje apsupti nusišovė 4 partizanai: Valerija Liktoraitė (Dirbdama medicinos sesele Zyplių ligoninėje vadinosi Doma Poškute)-Danutė, Juozas Totoraitis-Čigonas (Tauro apygardos štabo Visuomeninės dalies viršininkas), Benediktas Trumpys-Rytas, ir Marcelė Žindžiuvienė-Tigrienė.

http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2011/20110513_pires60.pdf

Mockevičius, Kazys (1900-1945-05-20)

Gimė Kukiškių kaime, Jiezno valsčiuje, Alytaus apskrityje. Kazys - ūkininkas. Su žmona Elena augino šešis vaikus ir dirbo savo ūkyje. Jis nebuvo šaukiamojo amžiaus. 1945 metų gegužės 20-osios naktį į namus įsiveržė Jiezno stribas Alfonsas Arcikauskas. Liepė duoti lašinių. Žmona atnešė paltį. Kartu su lašiniais išsivedė ir šeimininką, nors žmona maldavo, atsiklaupusi ant kelių. Greitai pasigirdo šūvis. Visi bijojo išeiti iš namo, o ankstų rytą rado nušautą prie pat namų. Kūnas atvežtas į Jiezną ir išniekintas.

Foto: Vanagas, Jonas-Erelis (1910-1945-05-20)

Gimė Beniukų kaime, Jiezno valsčiuje, Alytaus apskrityje. Jis priklausė Geležinio vilko rinktinei. Žuvo 1945 metų gegužės 28 dieną, per Sekmines, Grikapėdžio kaime, Jiezno valsčiuje, apsuptyje. Su juo kartu žuvo Briedis - Jonas Zablackas, Šarūnas - Jonas Valatka ir ūkininkas Kazys Mockevičius. Visų kūnai išniekinti Jiezne, ant grindinio.

Foto: Zablackas, Jonas-Briedis (1919-1945 05 20)

Gimė Grikapėdžio kaime, Jiezno valsčiuje, Alytaus apskrityje. Lietuvos šaulys. 1944 metais įstojo į partizanų gretas, slapyvardžiu „Briedis". Priklausė Geležinio vilko rinktinei, Viesulo būriui.

Buvo drąsus, sumanus partizanas.

Jo draugai: Jonas Valatka-Šarūnas, Jonas Vanagas-Erelis, Jonas Palionis-Sakalas, Juozas Bajoras-Žaibas, kulkosvaidininkas. Žuvo 1945 metų gegužės 28 dieną, per Sekmines apsuptyje, išduoti. Su juo kartu žuvo Šarūnas, Erelis, ūkininkas Kazys Mockevičius. Visų kūnai atvežti į Jiezną ir išniekinti ant rinkos. Užkasti žydo Bijomino darže.

https://partizanai.org/failai/html/amzinieji-azuolai.htm