TYLI NAKTIS

Teresė [Teresė Vaitiekūnaitė]

Tyli naktie, stebuklą neregėtą
Išvydo žemė po tavais skliautais.
Tai, kas prieš amžius buvo pažadėta -
Įvyko. Gieda garbę Dievui angelai!

     Tvarte ant šieno mažas Kūdikėlis ilsis -
     Tik tokį rūmą skiria Jam žmogus.
     Bet, nors ir šaltos mūsų širdys,
     Ištiesęs meiliai ranką Jis laimina visus.

Kas gali, Kūdiki, pamiršti Tavo meilę,
Kuri nuves Tave nuo šio tvartelio lig Golgotos akmenų?
Aš negaliu. Ir nugalėta Jėzaus meilės
Žadu mylėti amžinai ir eiti Jo keliu.