ARTĖJANT GYVYBĖS AUKOS VALANDAI

IŠ VYNMEDŽIO ŠAKELĖS POEZIJOS

Sudiev, sudiev, graži žemele,
Švenčiausio Tėvo sukurta.
Tavasis grožis į Jį kelia -
Einu širdim Jam atverta.

     Ilgiuos Tavęs, tikra Tėvyne, -
     Nuo amžių mylinti Širdie!
     Tu lauki meile atgaivinęs -
     Skubu gaivinama vilties.

Dėkoju Tau, o Visagali,
Maža, menka, Tavim didi, -
Tave mylėti davei galios,
Šaukei gyvent Tavoj Širdy.

     O Viešpatie! Tavęs ilgiuosi,
     Dėkot už Meilę meile Tau.
     Visi Tavim tespinduliuosim,
     Gyvensime Tavim pilniau.

O Viešpatie! Uždeki sielas! -
Visi Tau meile tešvytės!
Duok su Tavim man džiaugsmą mielą:
Padėt visiems kilt prie Tavęs.

     Geriausias! Viską Tu atleidi,
     Kaip Dizmui gailesčio auka.
     Tešvies visiems Švenčiausias Veidas, -
     Ir bus auka Tau atbaigta.

(1980 m. Kaunas)