KAS MAN YRA KRISTUS Stasė [Belickienė]:

KRISTUS MAN - DIDŽIAUSIOS SVAJONĖS APIE LAIMĘ IŠSIPILDYMAS

     Žmonės labai nori būti laimingi, labai skirtingai supranta laimę ir skirtingais keliais į ją eina. Ir dažniausiai jos neranda. Žiūrėk, rodos, jau pasiekei tai, ko norėjai, o pamatai, kad visa tai nepatenkina tavo sielos troškimų. Tai nėra laimė, apie kurią svajojai.

     Tik tada, kai pabūni su Kristum Alyvų darželyje, kai pasiryžti eiti su Juo Kryžiaus keliu, pajunti Taboro stebuklą.

     Kristus man - Didžioji Aukštuma, į kurią kopiame visą gyvenimą siekdami tobulumo.