KAREIVO MOTINOS MALDA

VINCAS JONIKAS

Sūnau, tau motinos malonė
Kuprinėn turto neįdės
Tik nepamirši prieš kelionę
Dainelės, knygos ir širdies.

Kaip lašeliu vandens gertuvės
Tolybėje piktų kraštų 
Lai susivilgo tau liežuvis 
Gimtos kalbos gražiu raštu.

Sūnau, per visą kelio ilgį
Visur savi tave girdės
Tiktai sava, benamė smilga,
Mergelė glausis prie širdies.