ŽENGIA KARYS

MARIJA AUKŠTAITĖ

Šarvuotas žengia amžių amžiais,
Karys ugningas ir drąsus....
Koks jam pasaulis mažas, mažas;
O ryžtas didelis, narsus.

Kalnais, kalneliais ir pakalnėm
Jį žirgas neša į kovas .,.
Suspaudęs jietį kietam delne
“Ar priešas žus, ar žūsiu aš.

neapleisiu mylimųjų . . .
Žemės pėdos, žemės savos!...
Štai pulkai varnų alkanųjų
Sparnais mirtingos vėliavos.

Siekiu pasiekti Tiesos skydą,
Uždengti juo gėdos metus.. .
Skriaudėjų triumfą, našlių šydą .. .
Žmogui surastŠirdies Vartus.