MIŠKO BROLIŲ KAPAI

Jų kapų papėdėje laukinės
Uogos sirpsta ašarų lašais
— 
Tik pridėki pirštą prie tėvynės, 
Kad pajustum, kiek jos daug, o tau mažai.
Tik priglauski širdį prie jos ilgesio,
Išplėstų akių nedenk ranka,
Kad apaktum nuo to grumsto spindesio,
Sutrupėjusio po kadugio šaka,
Kad ir vėl stebuklu praregėtum,
Vos palietęs jų akių duobes... 
Štai
skaičiuok mirties delne kaulėtam
Tūkstančio vardų amžinybes.

Kazys Bradūnas
 (Iš premijuoto rinkinio “Donelaičio kapas”)