LAIVAS

Kaip tau sudie pamojuoti,
Kai vilnis sušlamės,
Mažas, vienišas luote,
Gyvas viršum gelmės.

Jau nebaigtoji kelionė
Kyla debesimis ...
O, pasiliki, Čiurlionį,
Būk su mumis —

Pasiliki išplaukdamas,
Nesugrįžtamas grįžk, —
Tavęs netekdamas, tavęs belaukdamas,
Krūpčioja žiburys.

KAZYS BRADŪNAS Iš “Sonatos ir fugos”