SUPINK

Bronius Šapka

Gėles surinki iš darželio,
Surinki iš lankų žalių.
Tarp jų įpink laimingą dalią,
Įpink ir pirmąjį „myliu“.

Įpink mėnulio ramią šviesą,
Klevų ošimą prie namų.
Įpink lakštutės meilės giesmę
Ir svaigų kvapą jazminų.

Įpink sesučių žalią rūtą,
Nepaliestą rudens šalnų.
Įpink auksinį kviečio grūdą,
Įpink gaidas liūdnų dainų.

Įpink Tėvynės gilų skausmą
Po letena plėšraus žvėries.
Įpink Perkūno rūstų griausmą,
Įpink žaibų šventos ugnies.

Įpink močiutės tylią raudą
Prie kapo žuvusio sūnaus.
Ir per mišias vargonams gaudžiant
Įpink palaimą iš dangaus.

Įpink didvyrių žemės himną,
Galingą dvasią milžinų 
Ir nuo Trakų pilies garbingos 
Įpink žilųjų samanų.

Įpink gintaro gelsvą uogą
Ir žalią putą Baltijos -
Per jos bangas toli iš tolo 
Atplauks vaduoti Lietuvos.

Į Sibirą, į Šiaurės tundrą
Vainiką siųski mintimis 
Ir tremtinių trobelę skurdžią 
Papuošk gražiomis viltimis.