ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

Achas Viilemas 189, 192
Agbalovas G. 229 
Aivozianas 97 
Ajauskas Celestinas 167 
Alaskerovas 86 
Alchimovičius B. 151
Aleknavičius Julius 16, 47, 48, 51, 122, 243
Aleksiejūnas P. 168

Alminas Adomas 161
Andrejukas 121, 122, 129
Anglickienė Aldona 62
Antonis Alfredas 189
Anušauskas Arvydas 7
Archipenkovas G. 162
Arlauskas Vladas 190, 192
Armonaitė-Puidokienė Aldona 62
Armonas Kazys 34
Arnastauskaitė-Marcinkevičienė Regina 62
Arnissas V. 83
Arsenjevas Anatolijus 94, 95
Artas 192 
Artejevas 149 
Astrauskas Jonas 80 
A. Š. žr. Šerėnas Algirdas 
Atomčiukas G. 151 
Augustinaitis S. 16, 36, 67 
Avakjanas 148, 150 
Avdochinas 154

Babarskas Vytautas 19, 70
Balaika Benius 73, 74, 101, 238 
Baneliūnas Pranas 182 
Barabanovas 146 
Baranovas 154
Barauskaitė-Dapšienė Stefa 62
Barčienė Emilija 62 
Barsukovas 162 
Baukytė Danutė 55, 62 
Baukus Z. 16, 67 
Beineris 128 
Belevičius Stasys 190 
Belikovas J. 156 
Belousovas 160
Bernotėnas Augustas 163
Bieliauskienė Jadvyga 179 
Bielskus K. 214 
Bykovas 214, 216, 222 
Bykovskis Anatolijus 23, 27, 109, 110, 115, 122
Bildainis 204
Birgėla Leonas 210 
Bliujis Albinas 165 
Bytautas (?) 231 
Bobrovas A. 151 
Bočkovas 95 
Bondarenka 116 
Borisenka K. 127 
Boruta Jonas 151 
Brazdžionis Bernardas 168, 173 
Brazytė-Katinienė Kazimiera 62 
Brunza Albinas 168, 170, 173 
Bružaitė-Damkienė Vanda 62 
Bučas Edvardas 163 
Bukinas Vytautas 50 
Buknys Kostas 178
Burokas Edvardas 143, 168, 169, 278, 279, 282
Butrimas Juozas 186, 192, 205
Butrimas Zigmas 73 
Buzinskis 92, 97

Cariovas 28, 123, 124
Ceebas Evaldas 190
Chabarovas 86
Chajutinas Michailas 99
Chalejevas 167
Chansenas 200, 201
Chastrovičius Amiakas 194
Cygankovas V 87, 93, 94,112, 117,129, 240
Curkanas 93
Cvetkovas 148, 149

Čaplikas Vadovas 213, 222
Čechavičius Mykolas 8, 163 
Čeipeša Ivanas 205 
Čepiga 154
Čėpla Stasys 36, 179
Čeponis Algirdas 166 
Čeremucha Andrejus 205 
Čerepanovas V. 229 
Čerkašinas 160 
Černiakas 90 
Čibirka Jeronimas 73 
Čijunskis Alfonsas 178 
Čiorna Marija 123 
Čiudnovskis G. 99 
Čiževskis A. 94

Danilenka 86
Daugė Alida (Lidija) 56, 58, 60, 100, 123
Daujotytė Stasė 62
Daukantas Juozas 16, 51, 67
Daulenskis Jonas 157
Davulis Jonas 76
Derevianka 8, 164
Djakovas 25, 96, 98, 112
Dobroštanas Igoris 158, 163
Dobrovolskis A. 154, 155
Docenka Rostislavas 227, 229
Dojčius J. 151
Dolgichas I. 8, 95
Doroninas Leonardas 107, 117, 119, 125
Dorošas 86
Drąsutis Kostas 192
Draugelis 153
Drevinskas Albinas 210
Drongis Zenonas 73, 78, 238
Dubasovas 117, 119
Dūda Kazys 198
Dunajevas 146, 148-151
Durovas 215
Dzindzaletaitė-Deringienė-Gvazdaitienė Ona 62
Džurovičius 100

Eidukevičius-Dzūkas Juozas 182
Einoris 73, 76, 77 
Erenburgas Ilja 119 
Eškė Volfganas 202 
Ežerskis Vladas 79

Fatovas 161
Fialkovskis 214, 216, 222
Filnevas Pavelas 116, 131
Fiodorovas 95 
Formozovas N. 94 
Fotijevas 146
Frenkelis Pavlas 24, 26-29, 38-41, 68, 85, 102, 114, 115, 117-120, 131 
Fritšė Haini 202, 204 
Frusinas Karlas 178

Gabaidulinas Zakiras 157
Gabužis Antanas 16, 47, 49 
Galemas Bogdanas 109, 115, 120 
Galinaitis 144 
Garaninas 144
Gardynikas Jurijus 190, 191, 194
Gari Aleksandras 95 
Gasickas R. 16 
Gasiūnas Algirdas 157 
Gataveckas Petras 16, 34, 47, 79 
Gazarianas Amiakas 190, 191 
Gerlikas Stasys 179 
Gimžauskas 66 
Girtaitė-Nutautienė Stasė 62 
Goberis P. 222 
Goglidzė 113, 123
Golovko Semionas 83,87,105,106,127,129
Griciakas Jevgenijus 88, 89, 93,96,100,101, 112, 117, 118, 131 
Grigoraitytė-Sutkienė Jadvyga 62 
Grilauskas Petras 34 
Grinvaldas A. 228 
Groševas 128 
Gruodis 153 
Grušys Juozas 165, 175 
Gukas Vasilijus 205 
Gukovas 100
Gulis Aleksandras 125, 126, 128
Gunko Marija 60 
Gurskis Vincas 168, 230

Ignatavičius Eugenijus 226
Ignatavičius Stasys 164, 169, 174, 178, 197, 200, 201
Ignatjevas 75, 82, 100
Indrelė Alfonsas 47 
Ivanidis 86
Ivanovas B. 152
Ivaškevičius 168
Izmailovas Michailas 26, 28, 117, 120

Jadskienė-Čibirkienė Vincė 62
Jakubavičius-Rugys Jonas 211
Jakutytė Leva62
Jancevičius Bronius 166, 226
Jankauskas Kazimieras 213, 217, 222, 223
Januška Jonas 192
Januškevičius 227
Januškevičius Juozas 79
Jaškinas A. 147, 150
Jaškūnas 162
Jaugaitė Ona 62
Jegorovas 95, 127
Jelojanas 100
Jencevičius Juozas 176
Jermolovičius 100
Jeršovas 158
Jevdokimovas B. 86, 104, 114
Jevsejevas 160 
Jevtenka 118, 125 
Jokūbauskas 177 
Jonaitis Stasys 34 
Jucevičius Zigmas 73 
Judinas 160
Jukelytė-Butkienė Leva62
Jukna Jonas 67 
Juodaitis Kazys 67 
Juodvalkis Vytautas 73, 74 
Juozaitis Kazys 36 
Juozelėnas S. 67 
Jurusov S. 152 
Juškaitis Jonas 226

Kačajevas 113
Kairys Kazys 163
Kajokas Sigitas 47
Kalantojus Juozas 192
Kalašnikovas 74, 76, 92, 97, 121, 128, 237
Kalytis Anicetas 157
Kamarauskaitė Anelė 62
Kanoverskytė-Sučylienė Anastazija 56, 62
Karaliūtė-Mikelionienė Filomena 59,62, 64
Karčiauskas P. 167
Karpavičius Juozas 36
Kasilovas Ivanas 22-24, 27, 28, 68, 90, 91 93,98,105, 109, 112, 115,117, 119, 12o! 125, 127, 131 
Kaširinas B. 128 
Kaškarovas 107 
Kašketinas 145 
Kaulavičiūtė Genė 62 
Kaulius Albinas 179
Kavaliauskas Česlovas 10, 19, 26, 27, 36, 39, 40, 51, 67, 107, 167 
Kazakevičius Albinas 34 
Kazanas Afanasijus 8, 163 
Kaziulionis Juozas 211 
Kaziulionis Leonas 211 
Kaziulionis Petras 211 
Kaziulionis Vytautas 16, 45, 211, 213, 222-224
Kazlauskas (kun.) 226
Kazlauskas Juozas 72-74, 76, 78, 125, 238 
Kėkštas 152 
Kemtys M. 168
Kybartas Antanas 213, 217, 218, 222, 223
Kilbauskas Alfonsas 163 
Kilikevičius Teodoras 167, 168, 170 
Kirpičenkovas 124 
Kirvelaitis Feliksas 174 
Kiseliovas A. (plk.) 28, 116 
Kiseliovas I. 127 
Kizys Alfonsas 67 
Klastauskas J. 168 
Kleimenovas A. 236 
Kliatčenka 100 
Klimčiukas Piotras 112 
Klimovičius Grigorijus 89, 94, 96, 100, 104, 107, 109, 112, 117, 118, 123, 126, 131, 177
Kliučinskas Juozas 182
Knopmusas Jurijus 94, 95, 207 
Kolesnikova K. 105 
Kolesnikovas Viktoras 164 
Koliasnikovas 92 
Kononovas (?) 204 
Korolis 117, 118 
Korsakas Vincas 170, 175, 177 
Kostinskis B. 99
Kostyrienė Genė 62
Koval’ Stefanija 108, 123 
Kovalčiukas 72
Kovalenka Levas 109, 119, 120, 131
Kovaliovas Stepanas 164 
Krakauskas Juozas 152, 153 
Kraponas Gediminas 178 
Krasavinas Feliksas 13 
Kraunelis Jonas 218 
Krimskaja 55 
Kriščiūnas Martynas 34 
Kriukovas 149 
Kruševičius Albinas 29, 122 
Krutikovas Feleksas 178 
Kučerevskis 86, 127 
Kudrešovas 179 
Kudriavcevas 157 
Kudukis Aloyzas 165, 170, 173 
Kujalis Algirdas 164 
Kundrotas 207, 208 
Kumetytė-Kurgonienė Antanina 62 
Kurpalis Antanas 79 
Kurtinaitienė Tamara 62 
Kurtinaitis K. 232 
Kuznecovas Ivanas 207, 208, 210 
Kuznecovas M. 28,40,68, 73, 109,110,115-125
Kvaljanas 100

Ladyševas V. 151
Lammas Vambola 189, 191-193 
Lan’ Kristina 60 
Lankutytė Stasė 55, 62 
Larinas 128 
Laskauskas Stasys 169 
Latūžys Antanas 176 
Laugalaitis Zigmas 178, 179, 232 
Laugalys Edvardas 165, 167, 168, 170, 173, 175
Laugalys Vytautas 51, 80
Laurinavičius Henrikas 192 
Lebedevas 86 
Leibas Ullas 192 
Lekevičius Kazys 34 
Lekšas Kostas 178 
Lenconas (Lenciūnas?) 163
Leščenko 125
Lešinskaitė-Švedienė Ona 176
Liaugaudas Augustinas 178
Lietuvininkas 194
Lionikas Jonas 16, 34, 36, 49, 67
Lisauskas Cirijus Adomas 190-193
Liubčenka A. 87, 127
Liubineckis 124
Liu Fa 148, 150
Loginovas A. 111
Lubinccas 100
Lukaševičius Adomas 167, 170, 173, 175
Lukšys Antanas 73
Lukšys Juozas 16-18, 27, 34, 36, 40, 67, 71, 88, 89

Mačiulis 222
Mačiulis Julius 32, 73, 77
Makaras 177
Makarova Ala 81, 132-134
Makejevas F. 146, 149-151 
Maknevičius Petras 198 
Maknevičius Vytautas 164, 198 
Malinauskas Henrikas 189, 192, 193 
Mamajevas 92 
Martinavičius Vitolis 163 
Martinkutė-Smetonienė Irena 53, 55-57,59, 60, 62, 65, 100, 123, 131 
Martynovas 97 
Masčiauskas Alfonsas 34 
Masiulionis Stasys 76, 78, 237 
Maslenikovas 162-164, 199 
Mazepa Ana (Hana) 60, 100, 123 
Maziliauskas A. 209 
Mazūras Dovydas 227-229 
Mažeikaitė-Vasiliūnienė Danutė 62 
Mechtejevas 159 
Meilus Jonas 79 
Mendrikis Janis 205 
Meola Villi 189, 192 
Meževičius Vladimiras 107 
Michailovas 124 
Michailovas V. (plk.) 28, 116 
Michnikas 145 
Mikelionis J. 170 
Mikutavičius Aleksandras 234
Mikolaičiukas Piotras 106, 121, 125
Mileris 168
Milovas 92
Mirošničenka A. 229
Misevičius Jonas 15, 18, 36, 37, 86
Misiūnaitė-Meilienė Veronika 62
Misiurevičius Mikas 23, 29, 36, 38, 51, 70
Milkauskas Vaclovas 163
Mytarčiukas Borisas 204
Mitroganas Jaroslavas 205
Moisejevas 152
Monkevičiūtė-Butkienė Prima 55, 62
Montvila Stasys 79 
Mosinas Ivanas 96, 97 
Mosteika Vytautas 27, 70 
Mozeris Antanas 27, 36 
Muchajevas 20
Muraškaitė-Švagždienė Danutė 62
Murmillas B, 151

Narbutas Jonas Vytautas 194
Naudžiūnas Vytautas 178, 179 
Navickas Aleksas 246 
Navickas Jonas 169
Nedorostkovas Vladimiras 100, 117, 131
Nefedjevas 114, 119
Nič Marija 60, 100, 123
Nikiforovas 128
Nikolajevas 117
Nikolišinas 100
Noginovas 160
Norinas Ivanas 221

Oksas Antanas 210
Okunevas 166 
Olchovikas Vladimiras 205 
Ordinskis N. 152 
Osipova Irina 146, 151, 152 
Osipovas 173 
Ostašas Bogdanas 120 
Ottenas F. 221 
Ovsianikovas 160

Pajuodis Jonas 194
Paldavičius Z. 168 
Paltarokas Petras 79, 178
Pangonytė Birutė 62
Paninas Dmitrijus 82, 131
Paniukovas 113
Paškevičius 148
Paukštytė Veronika 62
Paulaitis Petras 179
Paulavičius Antanas 44
Paulikas Petras 67, 167
Pauliukaitis Vytautas 210
Pavlikovas 90
Pavliuk Pazia 55, 100
Pavlovas 157
Pavlovas L. 87, 89
Pavlovskis J. 32, 73, 83, 85, 95, 126
Pečiulionis Motiejus 179
Perelšteinas M. 152
Peti Fransua 94, 95
Petkus Viktoras 178
Petraitis A, 169
Petri Olegas 95
Petrikonis Antanas 209, 210
Petroščiuk Lina 123
Petrulaitis Adolfas 16, 67
Petrušaitis Vitas 100, 106
Piatychas 145
Pimenovas Rivoltas 178
Pinkevičiūtė Marija 62
Pisarevas D. 227, 229
Plečiovas A. 151
Plepys A. 169
Pojasokas 86
Polevojus Piotras 144
Poliakovas 147
Poljanovas 213, 214, 217, 218
Polstianojus (Polostianojus) 121, 129, 237
Ponfilovas 155
Popovas 86
Popovas 166, 173
Popovas Aleksandras 116
Pospolita Koste 60
Požarskis L. 106
Pratusevičius Jonas 178
Prochorovas 147
Prostakovas S. 147, 149
Prusalovas Jurijus 164
Pukys Bronius 163
Pupeikienė Natalija 166
Purvys Jonas 66

Račiūnas Pranas 178
Ragelis 222
Ramanauskas Antanas 167, 226
Ramanauskas Bronius 19, 27, 36, 51 
Ramanauskas K. 167 
Randveejus A. 151 
Ravas Ž. 228 
Razmaratas Juozas 79 
Razumovas 125 
Redko Miša 210
Rekašiūtė-Sudnikienė Jadvyga 63
Repinas Jemeljanas 157, 166, 167, 178 
Retiuninas Markas 146, 148, 150 
Riauba Juozas 163 
Rybalka 165 
Rylys Tomas 36 
Risovas Igoris 189, 191-193 
Riuminas 75
Robertas - žr. Stasiškis Antanas Rodinas 146 
Romankova T. 202 
Romanovas 160 
Rossi Žakas 94, 153 
Rubenšteinas 158
Rudenka Romanas 162, 163, 171, 221
Rudikas 106 
Russas E. 177
Ruzgas Albertas 158, 166, 167, 178
Ruzgys Algimantas 16, 47, 48, 51, 167, 243

Sablinas 158
Sadauskas-Naras Balys 182
Sadūnaitė Nijolė 179 
Safroniukas Piotras 112 
Safronovas (Safonovas) Mitia 159 
Saidas Idris 18, 20 
Salnikovas 100 
Samochvalovas 227 
Saproniukas 112 
Saulėnaitė-Sragienė Stasė 63 
Savickas Julius 77 
Sažinas 154 
Sebesiakas 92
Seliokaitė-Jankevičienė Konstancija 63
Selkovas 146
Semaškaitė J. 179 
Semelevičiūtė-Dzongienė Liuda 63 
Semionovas 157 
Semionovas 86
Semionovas (gen.) 25, 111, 113, 119, 243
Seredkinas 116
Sičiovas 174
Sidaras Leonas 213, 222
Simakovas 148
Sirotkinas A. 28, 116
Sirtzė Elmaras 189
Sitovas 121
Skačkauskas 168
Skardžius Bronius 69
Skaržinskas J. 168
Skerniškis Vincas 216
Skėveris Pranas 179
Slobodianas D. 229
Sloveckas Stasys 167
Slučenkovas J. 8
Smalinskas Leonas 226
Smetona E, 168, 170
Smetona Marijonas 73
Smirnovas 167
Smirnovas I. 92
Sofronikas Emilis 93, 98, 112, 129, 240
Sofronovič Julė 56, 58, 60, 100 
Solominas V. 146, 149 
Solovjovas (plk.) 222 
Solovjovas A. 105 
Solovjovas Vasilijus 98 
Solženicynas Aleksandras 55, 88, 208 
Stanevičius Leopoldas 134 
Staniūnas Nikodemas 73 
Stankevičiūtė Alfa 63 
Starkovas V. 151
Stasiškis Antanas 166, 167, 226-229
Stašaitis V. 232
Stepaniukas Germanas 100, 178
Stepanovas 86
Stepninas N. 151
Stirna J. 222
Striginas Ivanas 100, 106
Strimaitytė Genė 63
Stusas Vasilijus 179
Subačius V. 16
Suchodolskis Arkadijus 227, 229
Suchovejeva-Volčianskaja L. 85 
Sudnikas Mindaugas 79 
Supruniukas Tarasas 88 
Svetikas V, 169 
Svilainis-Dulkė Edvardas 182 
Svilas Vytautas 165, 168, 175

Šalkauskas Kazimieras 16, 17, 27, 36, 66, 67
Šamajevas Borisas 78, 83, 92, 97, 105, 117-120, 124-128, 131 
Šapka Bronius 168, 244 
Šatalovas V 151
Šavalinskas Algis 16, 34, 36, 38, 67, 72, 77, 79
Šepetys Vytautas 79
Šerėnas Algirdas 144-166, 151-158, 160-163, 167, 172
Ševčenka 196, 201 
Šidlauskas Algis 182 
Šifrinas Ibragimas (Abraomas) 178 
Šilingas Stasys 151 
Šimkutė Bronė 63 
Širiajevas 22, 111, 112, 127, 128 
Šiška Vladas 164, 169 
Šiupšinskaitė Bronė 63 
Šmidtas Karlas 202 
Šniperovas 128 
Štarolytė Marijona 63 
Šumskas Juozas 212 
Šuras 100
Šustikas Jonas 16, 47
Švenčionis Augustinas 212

Tamošaitis Petras 16, 67
Tarchanovas 147 
Tarchovas 92, 119-121, 124, 128 
Tarkovcadė Piotras 117, 119, 125 
Tatarinovas J. 151 
Taukinaitė Anelė 63 
Taukinaitė Leva63 
Tobrė Vainas 192 
Tofri Asta 55, 58, 60, 100, 123 
Trakimas Benediktas 157 
Treinytė Ona 63 
Tretjakovas V 84, 95, 96, 122
Tribušauskas Juozas 179
Trofimovas 100 
Trusas L. 100 
Tulyzinas 152

Udofas 162
Ulevskis Stasys 174 
Ulinauskaitė-Mureikienė Joana 63 
Ulozas Povilas 169 
Uogintas Ignas 169, 174, 182 
Uralovas 213-216, 219, 222 
Urbšys Juozas 43 
Ušackis 107, 125

Vabuolas Jonas 210
Vaičekauskas Povilas 167, 170 
Vaičionis Kazimieras 178 
Vaidelis J. 167 
Vaikė 55
Vaineikis Vytautas 164, 167, 169, 177, 179
Vaišnoras Edmundas 219, 222 
Vaitelis Tadas 79 
Vaitkutė-Mačiulienė Ona 63 
Valys 158
Varžgalys Vytautas 189, 192
Vaškevičius Antanas 16, 17, 36, 67, 152
Vavilovas 73, 75, 120
Velička Edvardas 163, 205
Velička Jonas 205
Venckus Povilas 144
Venclauskas 34
Vengris Antanas 226
Vengrovas V. 84, 93
Vepštas 92
Vernickas Vincas 79
Vezbergas Kazimieras 16, 17, 33, 67, 71
Vilkelis Vincas 72
Vinterytė-Kadūnienė Ona 63
Vyšniauskas Algis 209
Vyšniauskas J. 167
Vitkus (Vitkaitis) Jonas 187, 188, 192
Vyturys P. 170 
Vodzinskas Eduardas 233 
Vodzinskas Vaclovas 24, 27, 68 
Voljanas Stavras 22, 23, 27, 90, 91,109, 110, 115, 122
Volkogonovas D. 82
Vologodskis А. 154
Volungevičius Antanas 213, 222-224 
Vorobjovas (serž.) 128 
Vorobjovas Ivanas 72, 74, 78, 88, 92, 106, 124
Vorobjovas V. 85
Vorona 47 
Voroncovas 97 
Vosylius 222 
Vovk 100 
Voždevas 118 
Vriutcas Alfredas 197

Zacharnia Mironas 202, 203
Zachlaminas 146 
Zagorniko Romanas 109, 117 
Zagreckas Povilas 178 
Zaicevas 204 
Zakaras Jonas 73, 75-77 
Zaparenka 118 
Zavjalovas 166 
Zavojskis K. 154
Zelinskaja Lesia 56, 58, 60, 100, 123
Zinkevičius 189
Zinkevičius Antanas 16, 18, 27, 34, 36, 67
Zlatkus Bronius И, 27, 36, 70, 71, 93, 167, 216, 236, 239, 242, 246 
Zlotai 212 
Znamenskis S. 122 
Zoziuk Olga 60, 65
Zubkevičius Vaclovas 19, 26, 27, 36, 39, 51, 67. 70, 71 
Zujutė Ona 63
Zverevas J. 146, 148, 149, 151
Zverevas V (plk.) 82

Žardinskaitė-Bartašienė Jadvyga 63
Želvakovas 113
Žemaitis Algis 67
Žilaitis Jonas 208
Žilinas 166
Žilinskas Juozas 168, 174, 175
Žilinskienė Elena 63 
Žlabys Juozas 194 
Žulys Jonas 197 
Žukas Stasys 192 
Žukauskas Stasys 179 
Žvinakis Juozas 210

Алекнавичюс Ю. 134
Балайка Б. 133 
Венгров П. 132 
Волкогонов Д. 132 
Воробёв В. Г. 132 
Воробёв И. Е. 133 
Головко С. Г. 132, 134 
Грицяк Е. 132 
Евдокимов Б. А. 132 
Игнатьев А. Д. 133 
Логинов А, Б. 134 
Лукшис Ю. 132 
Любченко А. М. 132, 134 
Макарова А. Б. 132-134 
Малевич Я. В. 133 
Миколайчук П. В. 133 
Касилов И. С. 133, 134 
Каширин Б, Н. 134 
Климович Г. С. 132-134
Коваленко Л. B. 134
Колесникова К. И. 134 
Костинский Б. C. 133, 134 
Крушявичюс A. 134 
Павлов Л. Л. 132 
Павловский E. B. 132 
Панин Д. 132 
Пожарский Л. А. 133 
Росси Жак 95
Сметонене (Мартинкуте) И. 133, 134
Сухоева-Волчанская Л. Ф. 133 
Тарковцаде П. У. 133 
Третьяков В. Н. 132-134 
Трус Л. 133
Улинаускайте И. 133, 134
Френкель П. А. 134 
Хаблак С. И. 133 
Шамаев Б. А. 133, 134