ŽODYNĖLIS

atsisakėliai    -    otricalovka - kaliniai, atsisakę dirbti; fizinio darbo neigimas

banderininkai    -    ukrainiečių tautinės organizacijos (OUN - organizacija ukrainskich nacionalistov) nariai

beldikas    - stukač’ - kalinys, slapta pranešinėjantis čekistams (prižiūrėtojams) apie kitus kalinius, agentas

blatnasis    -    blatnoi - kriminalinis kalinys, turintis privilegijų

BUR    -    barak usilennogo režima - sustiprinto režimo barakas

bušlatas    -    viršutinis kiek ilgesnis kalinio drabužis, vatinis paltas

CGAOR    - Central’nyj gosudarstvennyj archiv Oktiabrskoi revoliuciji -Centrinis valstybinis Spalio revoliucijos archyvas (CVSRA)

čiornyj voron    -    juodas varnas - autobusas kaliniams vežti

ČK, čėka,čekistai    -    Vserossijskaja črezvyčainaja komissija po bor’be s kontrrevoliucijei, sabotažom i spekuliacijei - Visos Rusijos ypatingoji komisija kovai su kontrrevoliucija, sabotažu ir spekuliacija

formuliaras    -    lagerinis kalinio dokumentas su jo duomenimis

frajeriai    -    vagims nepriklausantys kaliniai, piktasis frajeris - zloi frajer - kalinys, kovojęs su kriminalistais

GARF    - Gosudarstvennyj archiv Rossijskoi federaciji –ValstybinisRusijos federacijos archyvas

GULAG    - Glavnoje upravlenije lagerei - Vyriausioji lagerių valdyba

kalė    - suka - vagis, pažeidęs vagių įstatymą, administracijos pagalbininkas

KGB    - Komitet gosudarstvennoi bezopasnosti - Valstybės saugumokomitetas

KKGA    - Krasnojarskij kraigosarchiv - Valstybinis Krasnojarskokrašto archyvas

kormuška - atidaromas langelis kameros duryse

KPZ    - kamera predvaritel’nogo zakliučenija - laikino įkalinimo kamera

kūmas, operas - operatyvinis darbuotojas, lagerio čekistas įgaliotinis, tardytojas lagerio punkte, sekantis kalinius, administracijos darbuotojus, prižiūrėtojus, verbuojantis agentus

KVČ    - kul’turno-vospitatel’naja čast’ - kultūros-auklėjimo dalis

laužtuvu susijuosę - lomom podpojasanyje - kalinių susivienijimas, kovojantis su vagių savivale

l/p    - lagernyj punkt - lagerio punktas

medinis bušlatas - derevianyj bušlat - karstas

MGB    - Ministerstvo gosudarstvennoi bezopasnosti –Valstybėssaugumo ministerija (VSM)

mužikai    - mužiki - kaliniai darbininkai

MVD    - Ministerstvo vnutrennich del - Vidaus reikalų ministerija(VRM)

NKVD    - Narodnyj komissariat vnutrennich del - Vidaus reikalųliaudies komisariatas (VRLK)

OLP    - otdel’nyj lagernyj punkt - atskiras lagerio punktas

OP    - ozdorovitel’nyj punkt - pastiprinimo punktas

OSO    - osoboje sovesčianije - ypatingasis pasitarimas, slapta nuteisiantis kalinį (YP)

paraša    - indas kameroje (paprastai kubilėlis) skubiems gamtiniamsreikalams atlikti, pamazgoms

peresylka    - persiuntimo punktas, etapo lageris

pridurkas    - pridurok - priekvailis, apsimetėlis; taip kalinių vadinamikaliniai tarnautojai: kontoros darbuotojai, virėjai ir kt.

seksotas    - sekretnyj sotrudnik - slaptas čekistų bendradarbis, agentas

skambutis    - zvonok - kalinimo pradžia ir pabaiga: nuo skambučio ikiskambučio - atlikti visą bausmę

sunkiasvoriai - tiaželovesy - banditai; kelis kartus teisti kriminaliniai nusikaltėliai

ŠIZO    - štrafnoi izoliator - baudos izoliatorius

vilkelis, vilko akis - volčok - akutė kameros duryse kalinių stebėjimui

voronokas    - voronok - žr. čiornyj voron

VRMV    - Vidaus reikalų ministerijos valdyba

zakonikas    - zakonik, vor v zakone - vagis, prisilaikąs vagių įstatymų