NAUJOS LAISVĖS KOVŲ ARCHYVO BIBLIOTEKOS KNYGOS

Juodsnukis V. Suvalkijos partizanų takais. K.: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2000. 500 p.

Apybraižomis, dokumentais, prisiminimais, liudijimais autorius atskleidžia 1944-1947 m. įvykius Suvalkijos krašte, Geležinio Vilko rinktinės bei kitų Tauro apygardos partizanų kovos ir pasiaukojimo istoriją.

* * *

Živilė Baltė. Amžių kanklės. Poezija. K.: Lietuvos politinių kalinių irtremtinių sąjunga, 2000. 70 p.

 

Peleckis-Kaktavičius L. Pasaulio pabaiga atidedama. K.: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2000. 164 p.

Naujoje Šiauliuose gyvenančio rašytojo knygoje - pasakojimai apie Lietuvos laisvės kovų dalyvius, politinius kalinius, tremtinius, jų suluošintus likimus ir dvasios stiprybę.

* * *

Jasnauskas A. Stalinizmo pragare.

K.: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2000. 272 p.

1941 m. politinis kalinys prisimena savo kančių kelią.