ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

Abromavičius S. 64, 77-78
Aidas, žr.Paulaitis Petras 
Alekna Jurgis 81, 84, 94 
Aleknaitė Danutė 81 
Aleksandrova 72 
Aleliūnas M. 231 
Ali Muchamedas 35 
Ališauskas, sl.Kotas 241 
Ališauskas Kazimieras, sl. Spartakas 61, 214,216
Ališauskas Vladas, sl.Puškinas 61, 216, 242 Alfa 199-200
Ambrazevičius Petras 116

 Ambraziūnas 177 
Ambro Jerome 39 
Anderson Glcn 39 
Annunzio Frank 39 
Andriuliai 13, 22 
Andriulienė Marija 15 
Andriulis Antanas 14-15 
Antanavičius 176 
Aras, žr.Bagdonas Alfonsas
Ardžiūnas Valentinas 228, 231
Archer Bill 39
Astikas Antanas 57 
Atkinson Eugene 39 
Aucoin Les 39 
Audronė,žr.Miškinytė-Vaičiūnienė Emilija 
Augūnas Algimantas 87, 95
Aukštuolis 197
Aušra, žr.Staškcvičius Jonas
Aviatorius, žr.Šerelis 241
Aviža 182

Babilius 173
Badham Robert 39 
Bačėnaitė Birutė 101 
Bayh Bircg 42 
Bajorūnaitė Pranutė 231 
Bagdonas Alfonsas, sl.Aras 60, 63-64 
Bakučionis 52 
Balčikonis Juozas 231 
Balčiūnas Stasys 91 
Balkys 174 
Baltakis P. 48 
Baltė Živilė 243 
Balžckas 213 
Barnes Michael 39 
Barkanas 167 
Bartašiūnas 59 
Bartusevičienė Kazė 238 
Bartusevičienė Magdelena 236
Bartusevičius Adomas, sl. Narsuolis 236-239 
Bartusevičius Kostas 238 
Bartusevičius Vaclovas 236 
Bartusevičiūtė Ona 239 
Bartusevičiūtė Zita 239 
Barzda 190-191 
Bateika Zigmas 116 
Baublytė Sofija Julija 166 
Baucus Max 44, 48 
Bebras, žr.Strazdas Vytautas
Beiga 217
Beilenson Anthony 39
Beinoravičius Juozas, sl. Gintaras 237 
Beita Stasys 114-115, 118 
Beliajevas Jevgenijus Ivanovičius 130 
Belmon Henry 44 
Benjamin Adam 39 
Berija 156
Bernotas, žr.Kubilius J.
Beržas, žr.Liškauskas Nikodemas
Beržas, žr.Rokas Vytautas
Bethune Ed 39 
Bieliauskienė Julė 72 
Bielinis J. 231 
Bingham Jonathan 39 
Biržiška 10
Bitinaitė-Juknevičienė Vlada 124 
Bitinas J. 213, 214 
Bykovas 61 
Blanchard James 39 
Blauždys Bronius 184 
Blažonytė Marija 88, 95 
Bledlis Tomas 35, 37 
Bore David 42 
Borisevičius Vincentas 227 
Borja Won Pat Antonio 41 
Brazdžionis Bernardas 81, 86, 230
Breivė, žr.Gaidauskas Jonas
Brežnevas Leonidas 29-30, 34-35, 37, 42, 44, 46,133 
Brigackiai 179 
Brigackas 180 
Brigackas Petras 182-183 
Brown George 39 
Bruser171 
Bubnovas 166 
Buchanan John 39 
Budrienė Bronė 239 
Budrys 172,175 
Bukauskas J. 217 
Buika Jeronimas, sl.Gintaras 235
Buika Juozas 235
Bunkus Antanas 18 
Burdingas 164 
Burgener Clair 39 
Butkevičius Mečislovas 57 
Butkus Jonas 214 
Butvila Stasys 95

Campbell Carroll 39
Carrney William 40
Carter Tim 40
Cibulskas 217 
Cibulskis Balys 208 
Chodorovič Tatjana 29 
Clausen Don 40 
Cleveland James 40 
Cohen William 44, 48 
Conable Barber 40 
Conte Silvo 40 
Corcoran Tom 40 
Corman James 40 
Cotter William 40 
Coughlin Lawrence 40 
Courter James 40 
Crane Daniel 40 
Cranston Alan 44 
Cvirka P. 166

Čečevas A. 110, 128, 139-140, 151, 164
Čelnokovas 140 
Čepkauskas Petras 213,215
Čepkauskas Rapolas 213, 216
Čepkauskienė Veronika 214
Čerekis 175
Černyševskis N. 114 
Čibiras Jonas 235 
Čigonas, žr.Garnelis Alfredas
Čigonėlis(sl.) 190
Čiurinskas 217

Daktaras 198
Damušytė Gintė 30, 48 
Daniel Robert 40 
Danilevičius Henrikas, sl.  Vidmantas 12 
Danforth John 44, 48 
Dannemeyer William 40 
Darius Steponas 229 
Daugelė Albinas 240, 242
Daugirdas 172
Daukas Antanas 116 
Daukšienė Birutė 107 
Davis Malcolm 81 
Dellums Ronald 40 
DcConcini Dennis 44 
Deriaginas G. 141-142, 147-148
Derwinski Edward 40
Devine Samuel 40 
Dickinson William 40 
Diedukas, žr.Šibaila Juozapas
Dilienė Marcelė 165
Dilys Adolfas 115, 119, 129,132,165 
Dodd Christopher 40 
Dole Bob 32, 42, 46, 48 
Dolgichas 155 
Domantas 199 
Dominauskas V. 233 
Donnclly Brian 40 
Dornan Robert K. 37, 40 
Doughcrty Charles 40 
Dragūnas 140 
Dragūnas, žr.Šiugždinis Drugelis 238-239 
Draugelis Eliziejus 94 
Drinan Robert 40 
Driukas 59 
Dryžys V. 16 
Dručkus Andrius 235 
Dručkus Balys 234 
Dručkus Juozas 232 
Dručkus Vytautas, sl.Šernas 234-235 
Dubeneckis V. 84 
Dulksnys K. 18 
Durkin John 44 
Dušanskis Nachmanas 20, 140
Dzindziletas 175
Džiugas 13-15

Edgar Robert 40
Edwards Don 40 
Edwards Mickey 40 
Eduardas Valiūnas 60 
Enčeris J. 77
Engmanaitė Henrieta 85, 95
Erelis, žr.Markulis Juozas
Evans Melvin 40

Fary John 40
Farve 81
Fascell Dante 40
Fauntroy Walter 40 
Fazio Vic 40 
Fenwick Millieent 40 
Ferenčiukas Jurijus 135, 163
Ferraro Geraldine 40
Filimonova Klavdija Fiodorovna 146-147 
Findley Paul 40 
Fiodorovas 138 
Fish Hamilton 40 
Fithian Floyd 40 
Flood Daniel 40 
Florio James 39-40 
Ford William 39 
Forsythe Edwin 39 
Frenzel Bill 39 
Frost Martin 39 
Fuster 99

Gaidamavičienė 71
Gaidauskas Jonas, sl.Breivė 14
Gaideliai 177
Gaidelienė 192 
Gaidelis 193-194 
Gajauskas Balys 30,32,35-37, 39, 42, 44, 46-49, 52 
Gajauskas Rimas 30 
Gajauskienė Bronė 30-31, 35, 44, 48
Galinaitis V. 15
Garaža 175 
Garbštas, žr.Ruibys P. 
Garliauskas J. 192 
Garmus Antanas 86, 92, 94-95
Garmutė-Vietrinienė Sofija 92
Garn Jake 44
Garnelis Alfredas, sl.Čigonas 235
Gasparskaitė Genutė 185
Gaškaitė N. 228 
Gedienė V. 56 
Geincevičiūtė-Vaičaitienė Janina 125
Geležauskas Jonas 115
Genienė V. 77 
Geniukas 242 
Genys, žr.Grigas Pranas 
Gepneris 9
Gervickas Vytautas, sl Švyturys 239
Gete J. V. 127 
Gilienė 69 
Gilys Alfonsas 69 
Gilman Benjamin 39 
Gineitis Silva 180, 187 
Gintaras, žr.Beinoravičius Juozas
Gintaras, žr.Bulka Jeronimas
Gintarėlis 27
Girdzijauskas Petras 5 
Girėnas Stasys 229 
Girnius K. 228 
Gladkovas 140 
Glezeris 166 
Glickman Dan 39 
Gliosienė D. 21 
Gogelis Leonardas 228, 231
Goldwater Barry 39, 44
Gorban 140
Govalonov 18
Grassley Charles 39 
Gray William 39 
Gratkauskaitė 217 
Gražulis Vytauats 229 
Green William 39 
Grinius 166 
Grigaliūnas 171 
Grigonaitis (Grigonavičius) 114-115 
Grigas Pranas, sl.Genys 216
Grigorjevas Miška 205
Grisham Wayne 39 
Griška Albinas 200 
Griškevičius Petras 30, 32 
Gruninas Jurijus Vasiljevičius 162
Gudonis Antanas 90-91
Guyer Tennyson 39 
Gurskis Adolfas 231 
Gustaitytė-Šalčiūnienė Nelė 125 
Gužaitis 11

Hayakawa S.l. 44
Hall Tony 39 
Hammerschmidt John 39 
Hance Kent 39 
Hanley James 39 
Hanson George 39 
Harm 82
Hatfield Mark O. 44
Heinz John 42 
Hitleris 7 
Hyde Henry 40 
Howard James 40 
Hughes William 40

Iešmantas Gintautas 50,52
Indyra, žr.Paulavičiūtė Aldona
Ingelevičius Vladas 79, 82, 84-85, 87, 94
Ivanauskas Vaclovas, sl. Vytenis 13 
Ivanovas 166 
Ivaščenka 148 

Yates Sidney 41

Jacevičienė 200-201,205
Jackevičienė 199 
Jačinas(ag.) 74 
Jakeliūnas Kazimieras 190, 192-193 
Jakštas 172 
Jakob 177 
Jakovenko D. 162 
Jakučiūnaitė Vilija 240 
Jalinskas Vincentas 227 
Janikonytė Birutė 169 
Jankauskas Antanas 114 
Jankauskas Juozas 115-116
Jankauskas K.S. 16
Janulaitytė Julė 200 
Janutienė Ona 198 
Jasaitytė-Dumšienė Birutė 100
Jasevičiūtė Emilija 86
Jasikonytė Birutė 205 
Jasikonytė Emilė 200 
Jasiulionytė 199 
Jasnauskas Antanas 244 
Jaugelis Virgilijus 25 
Javits Jacob 44 
Jeffords James 40 
Jeffries Jim 40 
Jekeliūnas Albinas 180 
Jekeliūnas Bronius 180 
Jenrette John 40 
Jogelaitė-Staškevičienė Genė, sl.Žibutė 75 
Jonys J. 18
Juodytė Verutė 169, 205
Juodsnukis Vytautas 243 
Juodžius Alfonsas, sl. Rickus 169,197-199, 205
Juozapavičius Vladas, sl. Sakalas 235 
Jurgaitis A. 18 
Juras Jonas, sl.Živinis 75 
Jūras Jonas, sl.Karosas 60-61

Kacevičienė 185
Kacevičius Bronius 187, 189,192 
Kačionis 174 
Kadžionienė 184 
Kadžionis Karolis 184 
Kairienė 14 
Kairienė Marytė 101 
Kairys Alfonsas 101, 121-123
Kalanta Romas 231
Kalibatas 204-205 
Kalibatas Kazimieras 231 
Kalibaitė Kamilė 202, 205 
Kalibaitytė Vanda 231 
Kaminskas Antanas 203 
Kanauka Vincas 82-83 
Kanevičienė Zinaida 91 
Karabliovas 63 
Karalius J. 69 
Karaliūnas Vilius, sl.Viržis 61
Karbauskis Feliksas 107, 115, 120,136, 150 
Kardas, žr.Miškinis Bronius
Kareckas Česlovas 166
Karpavičius 167 
Karosas, žr.Jūras Jonas 
Kasparas K. 77-78 
Katinas Ignas 116 
Kauniečiai 188 
Kaunietienė 188 
Kaušakis A. 16 
Kavaliauskaitė-Mačiulienė Birutė 100-101,124 
Kavaliauskas 217
Kazačkovas 141
Kazanas Mykolas, sl.Mutka 240, 242 
Kazlauskas 174 
Kazlauskienė Sofija 95 
Kažukauskas Jonas 16 
Keina Algimantas 227 
Kelliaris 148 
Kemeklis 209 
Kemp Jack 40 
Kęsgaila Leonas 88 
Kiauleikytė-Beitienė Zina 125
Kildee Dale 40
Kirkliauskas 236 
Kiseliovas 166 
Kiškis 197 
Kiškis S. 18
Kymantas, sl.Svajūnas 237
Klajūnas, žr.Sudeikis Liudas
Klingys Stasys 235
Klusas Mykolas 115-116, 129,131
Kniukštaitė Grasilda 231
Knopmus Jurijus 148, 153 
Kostrickis 151 
Korelli M. 99 
Kotas, žr.Ališauskas 
Kovalenko 140 
Kovaliovas S. 29 
Kovaliukas K. 22 
Kovnekovas 133 
Kranauskas Stasys 56 
Krasnoščekovas 155 
Kraujelis Antanas, sl. Siaubūnas 67
Kraunelytė-Gerlikienė Marytė 125 
Kriaučiūnas 202 
Kriaučiūnas Juozas 205 
Krienas 242
Krikščiūnas Vytautas 116-15
Kriščiukaitis Kazys 84
Krukauskaitė-Pavalkienė Elena 85, 88-89, 92 
Krukauskaitė Regina 95 
Krupavičius Mykolas 225 
Kubiliai Zita ir Jonas 22 
Kubilius J., sl.Bernotas 12 
Kudinovas Ivanas 69 
Kumesovas 140 
Kundrotas 171, 174 
Kundrotas Juozas 142,153 
Kuznec (Kalvis) 59 
Kuznecovas Ivanovičius 142-148,150,152 
Kviklys Bronius 30-31

Lagomarsino Robert 40
Lajanskas Kazys 57 
Lakštutis, žr.Urbonas Jurgis
Lamauskas Juozas 57
Lamašauskienė Elena 57 
Lantos Thomas 40 
Laskauskas Jurgis 213 
Latvys Bronius 17 
Laugalaitis Z. 20 
Laurinavičius 69 
Laurinavičiūtė Teresė 231 
Laurinskas Leonas 22 
Laurinskienė Valerija 22 
Laurynaitis Augustinas 231
Lazauskas J. 231
Lazauskas Petras 56 
Lazauskas Stasys 56 
Lazauskienė Pranė 56 
Leahy Patrick J. 44 
Lebedys Jurgis 231 
Lederer Raymound 40 
Lee Gary 40 
Lehman William 40 
Leitaitė Verutė 71 
Lenskis 241-242 
Leščius Alfonsas, sl.Šaltekšnis 61 
Lewin Gari 44 
Lewis Jerry 40 
Liaudanskas 212 
Liaudis K. 15 
Liesiai 11 
Liniauskas 52 
Liškauskaitė-Bieliauskienė Julė 76
Liškauskas Nikodemas, sl. Beržas 55-56,58-59,61-63, 65-68, 71-72, 74-77 
Liukamas Petras 216 
Liukamas Vladas 216 
Liukamaitė Veronika 213 
Liusenkovas 130, 133 
Lowry Mike 40 
Krukauskaitė Elena 95 
Luger Richard 44 
Lukoševičienė Klementina 95
Lungren Dan 40

Mackonis Feliksas 57
Mačiulis Jonas 115, 150 
Mačiulienė Birutė 165 
Mačiulis Stasys 90-91, 96, 101, 107, 114-116, 129, 132,165,167 
Maironis 230 
Maguire Andrew 40 
Makauskas Jonas 84, 94 
Maldžius Jonas 185,189 
Malenkovas 156 
Mališauskas Liudvikas 57 
Marcinkevičius Justinas 230
Margaitis V.V. 16
Markaitis, žr.Merkevičius Aleksandras
Markevičius Vytautas 136-137
Maksimavičius Apuokas 229
Markulis Juozas, sl.Erelis 13,211
Masilevičius 175
Masteikaitė 217 
Mateika Juozas 57 
Mateika Vaclovas 57 
Matsunaga Spark 44 
Matukas Antanas 82 
Matulionis Balys 86 
Matulionis V. 217 
Matusevičius J. 6 
Mažylis Pranas 81,94 
Mažvydas Martynas 68 
Maziliauskas Antanas 115, 123,131
McCloskey Paul 40
McClure James 42 
McDonald Larry 40 
McHugh Matthew 40 
Meilus Kazimieras 241 
Meilus Viktoras, sl.Šturmas 61
Meleher John 44
Merkelis A. 93 
Merkevičius-Markaitis Aleksandras 18 
Metzenbaum Howard 44 
Meška, žr.Žukauskas Mykolas
Mica Dan 40
Michel Robert 40 
Mickaitis Juozas 6,8-9,11, 13,16, 22
Mickaitis Vytautas 11
Mickejevas 218 
Mieželis (Maželis) P., sl. Vilkas 60
Mikalajūnas Petras 189
Miklušis (Mikluška) Alfonsas 59
Miknevičienė Teklė 57
Miknevičius Česlovas 57 
Mikoliūnas Antanas 185 
Mikšėnas Aleksas 56
Mikva Abner 40
Miliūnas 75 
Mineta Norman 40 
Minkauskas Boleslovas 57 
Minkauskas Jonas 57 
Misiūnas 214 
Mišeikis Algimantas 231 
Miškinis 198
Miškinis Bronius, sl.Kardas 56, 62, 72, 76
Miškinis Edvardas 184, 189
Miškinis Viktoras 116,165
Miškinienė Janina 165 
Miškinytė-Vaičiūnienė Emilija, sl.Audronė 75-76 
Mitchell Donald 40 
Mitchell Parren 40 
Moaklcy Joc 40 
Mockutė Ona 166 
Moynihan Daniel Patrick 44
Molotovas 156
Montgomery G.V. 40 
Moorhead Carlos 40 
Moorherd William 40 
Morkūnaitė 217 
Morkūnas Alfonsas, sl. Plienas 59-61, 211, 214-216,241-242
Morkūnas Stanislovas, sl. Tarzanas 67, 198 
Morkūnas Stasys, sl. Vanagas 241
Morkūnienė V. 71-72
Murphy Austin 40 
Mutka, žr.Kazanas Mykolas

Narsuolis, žr. Bartusevičius Adomas
Narušis Stasys, sl.Skiltuvas 61
Navickas Jonas 115, 129, 132
Navikas J. 58
Nagevičius Vladas 84, 87 
Narutis 242 
Nedzi Lucicn 40 
Nečiūnas Klemensas 64, 78
Nikolajevas Vladislavas 127, 130-131, 137, 144, 148,162
Nikologorskis 140
Noreika L. 20 
Norem Owen 82 
Novikas 194 
Nowak Henry 40

O’Brien George 40
Oksas Antanas 150 
Oliškinas K. 140 
Olšauskas Konstantinas 94 
Oriol (Erelis) 59 
Ottinger Richard 40 
Oželis K. 84, 87 
Ožiūnienė 167 
Ouayle Dan 41

Pakalnis J. 60
Paliulytė Jane 57 
Paliūnas Stasys 63, 65-66, 74
Panetta Leon 40
Papečkys Kazys 88-89 
Papievis Vytas 205 
Pashayan Charles 40 
Pašiūnas Stasys 213 
Paškevičius 58 
Patterson Jerry 40 
Paul Ron 40
Paulaitis Petras, sl. Aidas 5-22
Paulavičiūtė Aldona, sl.Indyra 60
Paulius Ignas, žr.Paulaitis Petras
Papievis 204
Pavasaris, žr.Vaičėnas Balys
Pavilionis Jonas 150
Pečeliūnas Povilas (Saulius) 48-49,51,54 
Pečiulienė Marija, sl.Tulpė 75
Peyser Peter 40
Peleckis-Kaktavičius L. 244
Pell Claiborne 44
Pepper Claude 40 
Petrauskaitė-Rajauskienė Leonida 124
Petrauskas Jeroslavas 115,120.150
Petrikiai 197 
Percy Charles 42 
Petkevičius Marijonas 217-218,221
Petrikas Aloyzas 82, 92, 94-95
Petrikonis Antanas 115, 123.150
Pickle J.J. 40 
Pikčilingis Juozas 231 
Pikturna Steponas 107 
Piliakalnis 60 
Piliukaitytė Janina 96 
Pipiras Juozas 57 
Pivoras 184
Pivoras Albinas 190-191
Pivoras Algis 180 
Pivoras Bronius 180, 188 
Plaktukas, žr.Žukauskas Zigmas
Plechavičius Povilas 62, 213-214
Plienas, žr.Morkūnas Alfonsas
Pluščiauskas Kęstutis 225
Poderis Juozas 115-116 
Poška Dionizas 166
Povilionis Jonas 116
Pranukevičius 217 
Prichodskas Česlovas 57 
Proškus Albinas, sl.Strazdelis 236 
Pugevičius K. 48 
Puknis Juozas 213 
Puodžiūnas Kazimieras, sl.Titnagas 61 
Pupiūtė-Dilienė Marcelė 125
Pursnaitė Bronė 101
Puškinas, žr.Ališauskas Vladas
Puzonaitė (Balašcvičienė) Bronė 122

Rachmanovas 140
Račiūnas Leonas 115 
Račiūnas Pranas 227 
Ragauskas Antanas 87 
Ramanauskas 169, 209 
Rancevas Ilarijonas 69 
Rancevas J. 69 
Rancevas S. 69 
Rapkauskienė Elena 22 
Raščiupkinas 241 
Raudonikis Bronius 180-181
Raugalas Vladas, sl.Žilvitis 55-56, 62, 72
Razanovas 171 
Razolis 203, 205 
Ražanskas 204 
Reaganas 48 
Redfern 82
Reinys Mečislovas 227
Reisonas K. 84 
Renteln von Andrian 85 
Rentelnas 7-8 
Repečka 203 
Riabovas 148 
Riazanovas 140,155 
Ribicoff Abraham 44
Rickus, žr. Juodžius Alfonsas
Rimkevičius 175
Rinaldo Matthew 41 
Rindeika Kazys 137 
Rinkūnaitė Sofija 96 
Ritter Don 41 
Robinson Kenneth 41 
Robinsonas Rei 30, 34-35 
Rodino Peter 41 
Roc Robert 41 
Rokas Vytautas, sl.Beržas 61
Romanov 169, 202
Rombergas Z. 85 
Rondomanskis Andrius 225
Roth William 44
Rose Charles 41 
Rosenthal Benjamin 41 
Roth Toby 41 
Roussclot John 41 
Royer Bill 41 
Rozovas 167 
Rudenka R. 15 
Ruibys P., sl.Garbštas 12 
Ruigys Alfonsas 114-115 
Ruseckas Kazys 57 
Russo Marty 41 
Ruzveltas F. D. 157 
Rūdis 208
Rūkas Jonas 240, 242

Sadūnaitė Nijolė 22, 24
Saška 205 
Savukynas 180 
Sacharovas Andriejus 29 
Sakalas, žr.Juozapavičius Vladas
Sakalauskas Kazimieras 209
Sakalauskaitė-Rechlevičienė Valerija 85, 92, 95
Sarbanes Paul 44
Saugūnas Alfonsas, sl. Vėtra 60 
Savutė 101 
Schroeder Patricia 41 
Schulze Richard 41 
Schweiker Richard S. 44 
Sawyer Harold 41 
Schmitt Harrison 44 
Schumway Norman 40 
Semėnienė 197 
Sėmenai 197, 210 
Sensenbernner James 41 
Shannon James 40 
Seikalis Povilas 137 
Seliokas V. 22 
Sėmenai 199-200,204,211 
Senienas Jonas 201-202 
Semėnas 199, 203, 205 
Semėnas Jonas 205 
Semėnaitė Aldona 211 
Semėnaitė Emilė 211 
Seniūnas Petras 66 
Serevas J. 15
Siaubūnas, žr.Kraujelis Antanas
Simanonis Anicetas 190
Simanonis Antanas 190 
Simanonis Donatas 182-183
Simanonis Petras 187
Simanonis Vladas 189,192 
Simaška 183 
Simaška Eduardas 227 
Simon Paul 40 
Simonavičius Vytautas 57 
Simutis Liudas 20, 28 
Sinycinas 12
Skačkauskas Jokūbas 21-22
Skiltuvas, žr .Narušis Stasys
Skirukas 148 
Skuodis Vytas 50, 52-53 
Sladkevičius Vincentas 227 
Sližius P. 84, 87
Sližys 197
Sližys Jonas 71 
Slipij 20 
Slučenka 148 
Slučka, sl.Šarūnas 184, 190,197-198, 210 
Sluščenkovas Engelsas Ivanovičius 149 
Sokolovas 140 
Solomon Gerald 40 
Solženycinas A.1.127,130-131,137,144, 149,162 
Spartakas, žr.Ališauskas Kazimieras 
Spellman Gladys 41 
Stack Edward 41 
Stadnikovas 130,133 
Stalinas 30, 58, 70, 112, 128,156, 234
Stanionienė Stasė 88-89, 95
Stankelis Alfonsas 115
Stasiūnas Juozas 86 
Stasiūnas Vytas 62 
Staugaitytė-Staugaitienė Ona 125 
Stauryla A. 117 
Stauryla Henrikas 117 
Steikūnas 58 
Stephen 82
Steponavičius Julijonas 227
Stevenson Adlai 44
Stockman David 41 
Stokes Louis 41 
Stone Richard 44 
Stonionytė-Zujienė Gražina Marija 79, 92 
Staškevičius Jonas, sl.Aušra 75
Strazdaitė Grasilda 74
Strazdas Kazys 55, 62 
Strazdas Petras 66 
Strazdas R. 242
Strazdas Viktoras 240
Strazdas Vytautas, sl. Bebras 241
Strazdelis, žr.Proškus Albinas
Strička A. 71-72
Strogienė 180 
Strormulis 193 
Stunžienė Zuzana 170,211 
Sudeikis Bronius 168-169, 182
Sudeikis Juozas 168
Sudeikis Liudas, sl.Klajūnas 168-170, 205, 207, 211 
Svajūnas, žr.Kymantas 
Svarinskas Alfonsas 20-22, 24-25, 227 Svilas V. 11

Šagamoga 213
Šakalys Leonas 180,189 
Šaltekšnis, žr.Leščius Alfonsas 
Šaltenis 204 
Šamoga 72
Šarkovas Imadi 130,136
Šarūnas, žr.Slučka 
Šatrija Ragana 232 
Šaulys Kazimieras 82, 94 
Ščenikovas 141 
Ščeponavičius Z. 84 
Ščetininas B. 140 
Ščiukin 169,202,204 
Šeduikis Algis 69 
Šeinius Ignas 82, 92 
Šemanskas 148 
Šepetys 68 
Šereliai 216
Šerdis, sl. Aviatorius 241 .
Šerkšnys Jonas 115 
Šermukšnis 204 
Šernas, žr.Dručkus Vytautas
Šeštokas 197
Ševčenkaitė-Labanauskienė Valerija 124
Šiaučiūnas Balys 179 
Šiaučiūnas Juozas 180 
Šibaila Juozapas, sl.Diedukas 58-61,63-64, 198,202-203, 240-241
Šidlauskienė-Liškauskaitė Elvyra 72 
Šileika 204-205 
Šileika Juozas 182-183 
Šileikis Osvaldas 240, 242 
Šilgalis Henrikas 229 
Šimaitis Romas 17 
Šimanionis Ignas 180 
Šimanskaja Marija Semionovna 154 
Šimėnas Petras 169 
Šimoliūnas Jonas 82 
Šiškytė Kazė 74 
Šiugždinis Kazimieras 137 
Šiugždinis, sl.Dragūnas 236-237
Šličytė Valė 197
Šliūpas Rokas 81, 84, 94 
Šliūpienė-Senikaitė Aldona 81
Šmigelskis Kazimieras 195, 209
Šoblevičius 182
Šonas Balys 95 
Šoris Stasys 113,125 
Šturmas, žr.Meilus Viktoras
Šumskas Juozas 115, 129, 132
Švenčionis Augustinas 217
Švyturys, žr.Gervickas Vytautas

Tamakauskas Zigmas Juozas 225
Talačka A. 16 
Tamašauskas Edvardas 57
Tamkevičius Sigitas 227
Tamošaitis Pranas 217-218 
Tamulaitis Vytautas 86 
Tamulis A. 69 
Tamulytė Bronislava 211 
Tarzanas, žr.Morkūnas Stanislovas 
Tifanovas 141 
Tijūnaitytė-Valaitienė Verutė 107,125 
Timinskas 201, 204 
Timofejevas 130 
Titnagas, žr.Puodžiūnas Kazimieras 
Thomas William 41 
Thompson Frank 41 
Thurmond Strom 44, 46 
Tomuliūnas 181 
Tratulis 242 
Tūlytė Maja 87 
Tulpė, žr.Pečiulienė Marija
Tuzelytė Elena 75

Urbonas Jurgis, sl.Lakštutis 75
Uborevičienė Elena 92
Upelis 175 
Uolsis Genris 157 
Uosis 190-191 
Urbonavičienė Stefa 241 
Urmuliavičius 217

Vabalas Jonas 116
Vaicekauskaitė 217 
Vaičaitienė Janina 165 
Vaičaitis Pranas 115-116, 119, 123, 129, 132, 135-137,165
Vaičėnaitė Emilija 235
Varnėnas Balys, sl.Pavasaris 232, 234-235 
Vaičėnas Bronius 234-235 
Vaičėnas Norbertas 232
Vaičiūnas Ksaveras 229
Vaildas Oskaras 99 
Vainauskas 214 
Vaitkus Algirdas 231 
Valaitienė Verutė 165 
Valaitis Bronius 96-97, 112, 115,158,161,165 
Valentinas Valius 115 
Valius Valentinas 124 
Valiušaitis Vladas 115 
Vanagas 75
Vanagas, žr.Morkūnas Stasys
Varakinas 141
Varnelis 182
Vasiliauskaitė-Greičienė Petrutė 125 
Vasiljevas 140 
Velanis 198 
Velanis Aleksas 187 
Velenis 187 
Velikanova Tatjana 29 
Veltelkaitė-Zakarienė Birutė 124
Venskienė Bronislava 239
Veverskis Kazimieras 224 
Veverskis Pranas 224 
Vėbra Julius 190-191 
Vėjalis 72
Vėtra, žr.Saugūnas Alfonsas
Vidmantas, žr.Danilevičius H.
Vijūnaitė M. 71
Vijūnas Juozas 240 
Vildžiūnas 191 
Vilkas, žr.Mieželis (Maželis) P.
Vincas K. 27
Vinogradovas 141 
Virgalius Aleksas 56 
Virgalius Kazys 56 
Viržis, žr.Karaliūnas
Vilius Vitkauskaitė-Miškinienė Janina 124
Vitkauskaitė Kazė 87 
Visvydas 13-15 
Vygodnoiras 147 
Vyšniauskas Algirdas 115-116,122-123
Vytenis, žr.Ivanauskas Vaclovas
Vladimirovas 140
Volodinas 140 
Vorošilovas 156 
Vundersonas Džeimsas 82 

Walgren Doug 41 
Werner D. 86, 92 
Williams Harrison 44 
Wilson Bob 41 
Wilson Charles 41 
Winn Larry 41 
Wolff Lester 41

Zabarauskas 57
Zabulionis 58 
Zdebskis Juozas 227 
Zadorožnyj Anatolijus Ivanovičius 152 
Zaikauskas V. 16, 22 
Zakaras Antanas 115 
Zaksas I, 231 
Zaranka Antanas 57 
Zarovniajevas 140,142 
Zinkevičius Zigmas 231 
Zobarskas Stepas 85 
Zobiclas Stasys 115, 150 
Zubrus Jonas 227

Žaliasis Velnias 60-61,75
Žagūnas Povilas 232 
Žarekienė 200 
Žarckus Povilas 200, 205 
Žebrauskas 174 
Žeimienė Bronė 239 
Žeimys Jonas 238-239 
Žemaičiai 190 
Žemaitis 178,181,187,189
Žemaitis Karolis 182
Žemgulis Juozas 90-91 
Žentas 241 
Žibas 177,192 
Žibutė, žr.Jogelaitė-Staškevičienė Genė 
Žičkus J. 6,13-14,19, 21 
Žilvinas 198 
Žilvinis, žr.Juras Jonas 
Žilvitis, žr.Raugalas Vladas
Žitkauskas Edvardas 57
Žitkauskas Henrikas 57 
Žitkutė 217 
Žižiūnas 178 
Žygas 172,175 
Žmuida Bronius 115, 120 
Žukauskautė 217 
Žukauskas Mykolas, sl.  Meška 55-56, 62, 64-68, 74
Žukauskas Zigmas, sl. Plaktukas 55-56,62,66-68, 72
Žukauskienė Anelė 65
Žukovas 166 
Žvaigždutis 211 
Žvirblionis 202