APIE PIRMĄSIAS KĖDAINIŲ KRAŠTO PARTIZANŲ KAUTYNES

Pirmosios Kėdainių krašto partizanų kautynės Pušynės miške (1944 m. gruodžio 16 d.) pagal gyvų liudininkų pasakojimus aprašytos I.Meškausko knygoje “Kraupūs žodžiai” II d.

Nei partizanų archyve, nei dabartiniame Lietuvos Ypatingajame Archyve (LYA) jokių dokumentų apie tas kautynes neradau. Apie kautynes Lenčių miške (1945 02 15) taip pat nieko naujo archyvuose neradau. Tik partizanų archyve papuolė dokumentas, kažkodėl pavadintas “Griaužių kautynėse žuvusių partizanų sąrašas (1945 02 15)”. Be to, apie tas Lenčių miške įvykusias kautynes partizanų archyve suradau eilėraštį “Lenčių kautynėms paminėti (1945 02 16)”. Autorė - “Baltija”. Kas ji? Gal kas nors prisimins to eilėraščio autorės pavardę?

Partizanų archyve rastuose dokumentuose aprašomi dar keli mūšiai su juos apsupusia kariuomene ir vietiniais stribais.

Tai Paskirdonio k., Krakių vls. 1944 m. lapkričio mėn. puolamosios kautynės Gersonių vnk., Krakių vls. 1945 m. birželio 24 d. kautynės. 1945 m. liepos mėn. puolamosios kautynės Ilgižių k., Betygalos vls. ir 1945 m. gruodžio 31 d. kautynės Ruseinių miške.

Graužių kautynėse žuvusių partizanų sąrašas (1945 02 15)

Eil.

Nr.    Pavardė ir vardas    Gyven.vieta    Pastabos

1.    Pabarčius Vladas    Pakarkliai, Krakių vls.

2.    Usockis Juozas

3.    Valaitis Antanas    Lapkalnis,    Krakių vls.

4.    Kulkosvaidis

5.    Kemzūra    Šilainiai, Krakių vis.

6.    Ylius Julius    Šilai, Ariogala

7.    Stašinskas Vincas    “

8.    Pilypas Bronius    Paginėvys,    Ariogala

9.    Volskis Petras    “

10.    Galinauskas Antanas

11.    Kiaukė Jonas

12.    Kiaukė Antanas

13.    Mažeika Bronius    Šliužai, Ariogalos vls.

14.    Mažeika Vladas

15.    Gaižauskas Andrius    Negirava, Ariogalos vls.

16.    Gaižauskas Simas

17.    Baranauskas (Adolfas) Juodžių, Pernaravos Edvardas(Z.B.)

18.    Beržinskas    Kalniškiai, Ariogalos vls.

19.    Butkus Zenonas

20.    Gvilda    Šilai, Ariogalos vls.

21.    Ylius Vytautas    Daujotėliai, Ariogalos vls.

22.    Visockis Pranas    civilis

23.    Vainauskas    Plinkaigalis, Krakių vls.

□Paminklas Lenčių miške, kautynių vietoje, kur 1945 m. vasario 15 d. žuvo 22 partizanai ir jų vadas Itn.Vladas Pabarčius. Prie paminklo stovi: Donatas Kvedaras, V.Pabarčiaus duktė V.Samulevičienė, paminklo autorius Juozas Meškuotis ir 5-as Vytautas Smitrius. 2000 m.