NORILSKO SUKILĖLIŲ HIMNAS

Česlovas Kavaliauskas

Šiaurės vėtroje vyrai pakirdo,
Bunda Vytis, galingas, rūstus! 
Mūsų kruviną priesaiką girdi 
Šiaurės uolos ir Šiaurės dangus.

Dzūkų girios, Žemaičių arimai
Ir Aukštaičių melsvi ežerai, 
Nepakils jūsų sūnūs nurimę,
Tie gražiausi Tėvynės žiedai.

Nesileido saulutė tą dieną
Už aukštųjų Norilsko kalnų, 
Vyrai ryžosi durtuvų sieną 
Laužt krūtinėmis savo kartu.

Tėviškėlės laukų pasiilgę,
Merkės lino melsvieji žiedai,
Rausvos rožės krūtinę suvilgė, 
Krito narsūs Šiaurės kaliniai.

Šiaurės vėtroje vyrai pakirdo,
Bunda Vytis, galingas, rūstus. 
Mūsų kruviną priesaiką girdi 
Šiaurės uolos ir Šiaurės dangus.

1953 m. birželis