PO TO, KAI RAŠĖME

LKA Nr.13, P.136- "...Teišerskienės sodyboje"- turi būti"... Fišerienės sodyboje.."

LKA Nr.10, P.119- ne Stasys, o Juozas Grybas-Vokietis. 1950m. rugpjūčio ar rugsėjo mėn. nuskendo Lėno ežere.

LKA Nr.14, P202- parašas po nuotrauka turi būtį "M.Pečiulionis su pussesere Matilda Voroneže 1914m."

P210- turi būti: plk.dr.P.Leskauskis.

P212- turi būti: plk. inž. dr. J.Vėbros.

P213- turi būtį plk. dr. P.Leskauskiui.

P227- turi būtį Vilniaus burmistras Dabulevičius.

P231- turi būtį Pečiulionis Motiejus, Tomo (o ne Motiejaus, kaip byloje).

P260- turi būtį okupacijų ir pasipriešinimo istorijos skyrius.

LKA Nr.14, P.159- nuotraukoje ne Adolfas, o Feliksas Eidimtas.

LKA Nr.14, P.70- turi būtį "_1576 kiti nelegalai..."

LKA Nr.15, P.85- 5 lentelė

Apie asmenis, nuteistus pagal MGB sudarytas bylas 1944-1952m.*

Metai 1944

Teismo sprendimas Mirties

1945 1946 (nuosprendis)

1947

1948

1949

1950

1951

1952

viso

proc.

bausmė** 36

184

97

9

 

-

19

113

79

5

71,8

25 metams -

Katorgos

darbams

   

106

1439

1637

1298

1429

1686

7595

25,5

20m. 16

606

458

175

-

-

-

-

-

1255

4,2

*Dalis 1952m. suimtų teismui išduoti 1953m. (pagal MGB duomenis) **Mirties bausmė panaikinta 1947 05 26, vėl įvesta 1950 01 12

16-24m.

40

10

1

5

5

-

-

-

-

61

Daugiau kaip 10m.

16

67

33

37

117

13

44

42

7

0,2

376

6-10m.

87

1821

2176

2252

5003

2252

1870

1385

1,2

536 17382

3-5

5

100

379

496

685

88

38

80

12

58,5

1883 iki 2m.

 

8

48

57

31

   

1

2

6,3

147

išsiųsta į frontą

2

2

             

0,4

4

Ištremta

   

14

31

29

42

39

38

193

0,0

0,6

Nutraukta

prokuroro,

išteisinta

teismo

4

97

161

252

96 7

4

3

10

634

2,1

Buv.LSSR VSKA. F.6. B.l/412. L17. L109. L17L B.l/5. L210-214. B.l/6. T.3.72. B25/187. L49.

LKA Nr.15, P229- turi būti Jonikis (o ne Jonas).

Atsiprašome skaitytojų. Pastebėję klaidas, rašykite mums.