ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

A
Abakumov Viktor 22, 467 
Abromavičius 307, 361 
Adgilov 208 
Afanasenko 394
Afonin Michail 310, 312, 536-538, 720
Aidukas Petras 146
Aiženas Chaimas 693
Ajauskas A. 651
Aksionov 333
Akunov 208
Aleksandrov Ivan 337, 480
Aleksejev 111, 254, 494
Aleksejev M. 347
Aleksejev V. 481
Aleksejev Valerijan 574
Aleksiejūnas Stasys 304
Alimova 682
Alperavičius Chaimas 656
Ambrazevičius 408
Ambrazevičius J. 461
Ambrazienė M. 660
Ananjev Michail 517
Andrejeva 208
Andriulionis Antanas 67
Andriuškevičienė 446
Angarietis Zigmas 711, 712
Anilionis 348 Antanas, ag. 149
Antonov A. 468
Anušauskas Arvydas 23, 35-37, 143, 175, 716, 741
Apyvala Stanislovas 70, 717, 720
Apolonov Arkadij 54, 174, 568
Apuokas-Maksimavičius Jonas 583
Armalis 455
Armanavičius 234
Arminaitė Birutė 678
Armonas S. 652
Aronov Vasilij 158, 168, 171, 698
Astrauskas 514
Augus Antanas 31
Augustinaitis Vladas 250, 458, 738
Aukštikalnytė J. 682
Avyžius Jonas 139

B
Babajev 333
Babenskas Marijonas 657
Babincev V. 189
Bacharov Georgij 160, 235, 248, 605, 738
Bachvalov 513
Bagaslauskas 434
Bagdonas 622
Bakevičius Steponas 202, 329, 496, 649, 720
Bakšys Antanas-Germantas 135
Balaboskin 481
Balandis 215
Balčikonis Juozas 318
Balčiūnas 72
Baliulienė Pranė 324
Baltrukonis 378
Baltrūnas Aleksas 319
Baltrušaitis 153
Baltušis Juozas 58, 60, 74, 571, 572
Banaitis Vladas 54
Bandurovskij Chariton 498, 569
Banys Kazimieras 81, 219, 220, 650
Baranauskas Antanas 260
Baranauskas Boleslovas 75,179, 614, 738, 739
Baranec 507, 508
Barauskas 154
Barauskas A. 434
Barauskas Albertas 717, 720
Baravykas 240
Barbašin Grigorij 492, 621
Bardauskas 629
Bareikis Mykolas 591
Barinov S. 662
Barkauskas K. 361
Baronas 242, 510
Bartašiūnas Juozas 64, 74, 92, 97, 100, 101, 168, 169, 202, 268, 283, 290, 292, 295, 305, 328, 329, 332, 338, 355, 356, 368, 405, 467, 469, 472-474, 480, 493, 496, 515, 532, 539, 548, 550, 566, 570, 577, 591, 602, 615, 625, 642, 689, 698, 699
Bartaškienė M. 244
Basanavičius Jonas 259
Basov Georgij 497, 608
Baščiulis Jurgis 110, 253, 278, 456, 574, 598, 628, 630, 721
Bašulis 730
Batoras Steponas 584
Batutytė A. 677
Batov 207
Bauža Antanas 448, 449, 721
Bechmetjev P. 199
Bedov 377
Belčenko S. 27
Belousov 440
Belov 360
Belozerov 518
Bendoraitis 341
Bendoravičius 242
Berija Lavrentij 20, 22, 37, 54, 55, 58, 62, 83, 157-159, 162-167, 173, 174, 187, 196, 208, 215, 220, 231, 261, 346, 375, 562, 568, 662, 698, 699, 702, 704, 705, 707, 709, 713, 739-741
Beriozin 100
Bernatonis Pranas 408
Bernotavičius 483
Beržinis 682
Besaralov F. 203, 204
Besonov Fiodor 78
Bevziuk M. 203, 210
Bezrukov F. 204, 493
Byčkov 307
Byčkovskij Michail 470
Bidva Antanas 598
Bieliauskas 624
Bieliauskas Alfonsas 12
Bieliauskas Feliksas 52, 59, 62, 168, 169, 401, 453, 631, 699, 700, 714
Bieliauskas Leonardas 155
Bieliauskas Vytautas 60, 721
Bieliauskas Vladas 648, 660, 661, 717, 718, 721
Bieliukas Kazimieras 139, 318 Bykov 490
Bykovskij 530
Biksa Motiejus 29
Bilevičius-Sarinas Elijas 570, 592, 631, 739
Bylinskij Vladimir 136,189, 436, 486, 497, 520, 739
Biliūnas Jonas 261
Bimbos 335
Biniulis 322
Binkienė 208
Binkis 396
Bystrov 593
Blaževičius Pranas 321
Blėka 357
Blieka Jurgis 657
Blinov Trofim 515
Blochin A. 479
Bobanov A. 207
Bogatov F. 515
Bogomolov Vasilij 275, 303, 306, 338, 496, 500, 502, 602
Bondarenko 681
Bordonaitė Mira 180
Borisa 125
Borisevičius Vincentas 186
Borkevičius 344
Boruta Kazys 140, 193, 320
Braknė (Braknys?) 517
Braknys K. 458
Brazdžiūnas 234
Bražunis 584
Brežnev Leonid 196
Britov 636
Bubnelis 606
Bucharin Nikolaj 22
Buchmalcev 581
Bucylin 682
Bučinskas 514, 619
Bučiūnas S. 338
Budagovskij F. 172, 603, 604
Budrys Dzidas 318
Bugailiškis Peliksas 253
Buidov A. 693
Buivydaitė J. 677
Buivis L, 662
Bukauskas A. 218
Bulaka Mečislovas 108
Bulavas Juozas 451, 707
Bulevičius 236
Buika E. 324
Bulota 87, 619
Bulovas Jonas 69
Buran 513
Burgilas J. 315
Buriak 208
Burylin Boris 64
Burinskas P. 484
Busanov 282
Butas 438
Butėnas 339
Butkienė 208
Butkonienė Marcelė 154
Butkus 208, 594
Bvilingaitė J. 660

C
Calkienė 530
Cesevičius Dominykas 141
Cevlev 208
Chabalov 536
Chaliavin Aleksej 129, 648
Charin 605
Chaustov Vladimir 19-20
Chavro G. 387
Chienas M. 31
Chlebopašev 555, 580
Chodosaitė Marija 54
Choničev 622
Chorin 492
Chriptugov 602
Chriunova 54
Chrustjev 572
Chruščiov Nikita 187, 191, 702, 713
Churginas Aleksas 149, 160
Chustajev 59
Cibulskas 274
Cijūnėlis J. 144
Cvirka Petras 259, 261

Č
Čachava Grigorij 98, 282, 361, 381, 540, 541, 545, 600, 634, 636
Čapinskas 220
Čečiurov I. 210, 254
Čeičys Matas 138
Čelyšev 60
Čepas J. 442
Čepinskas 264
Černyšov A. 172, 397, 534
Černyšov Piotr 570, 571, 602
Česnuitis 99
Česonienė 652
Čigas 530
Čipkus Edvardas 53, 76, 264, 380, 493, 717, 722
Čičirka 617
Čistiakov Aleksėj 82, 168, 171, 700
Čiugunov 492
Čiujanov 208
Čiupikov 587
Čižauskienė 673

D
Dabienė 692
Dagilis 254
Dailidėnas Edvardas 302
Dailidėnas Ignas 301, 302
Dailidėnienė-Vertelkaitė Ona 302
Dainauskas P. 393
Dambrauskas 664
Dangovas Pranas 334, 335
Dašukevičius 413
Daugėla P. 662
Daukša Kazys 318
Davidonis 207
Dediajev N. 519
Degutis Kazys 498
Degutis Vaclovas 334
Dekanozov Vladimir 712
Demidov V. 48 Derinskas 314
Didžiulis (Grosmanas) Karolis 76, 417, 540-541
Diedelė 458
Dikas 590
Dilys J. 50
Dimidavičius Bronius 513, 627
Dobilas 357
Dolženko Ilja 470, 572
Doroginin 508
Doveikienė 593
Dovydaitis Jonas 192
Dovydėnas Liudas 65
Draugelis S. 648
Drazdauskas Valys 140, 258, 319
Drobnys Aleksandras 148, 656, 669
Drugov 589
Dubovskij M. 274
Dubrovin 394
Dūda 120
Dūda J. 414
Dudėnas 420
Dudinov P. 625
Dudnik 101
Dusis Fiodoras 304, 334, 404, 454, 510, 554, 574, 598
Dzeržinskij Feliks 22
Dzingeliauskas 274

E
Eičys N. 189
Eidimtas Adolfas 18
Eidukaitienė M. 300
Eidukas 22
Einorius B. 100, 449
Evaltas 454

F
Fainbliumas 684
Fedaravičius 199, 411
Fedaravičius Petras 164, 722
Fedorenko Nikita 564
Fedotov 599
Filimonov 240
Filipavičius 457
Filipavičius Stasys 168, 169, 519, 523, 581, 604, 661, 700, 735
Filipenko 584, 585
Filipov 620
Fomenko 240
Fomin 208
Fomin F. 47
Frank F. 710
Frimburg F. 360
Frolov A. 506
Frolovas E. 679, 680

G
Gabalytė Zosė 273, 291
Gabdankas Konstantinas 109, 335, 404, 576, 583, 722
Gabrėnaitė Rita 680
Gabrieljan G. 324
Gadeikis 104
Gailevičius Alfonsas 165, 167, 354, 468, 485, 519, 581, 587, 588, 605, 713, 739, 741
Gajauskas 135
Galickij 494
Galinis, ag. 357
Gamusas Ilja 448
Gamusienė 448
Garonas 599
Gaška Ignas 335
Gaškaitė-Žemaitienė Nijolė 36, 37, 92
Gaškeris 258
Gavėnaitė Teofilė 468, 606
Gediminas, ag. 149
Gedvilas Mečislovas 59, 68, 69, 81, 91, 116, 140-142, 152, 158-160, 168, 169, 171, 172, 180, 182, 184, 185, 188, 220, 236, 237, 255, 257, 258, 260, 263, 286, 290, 305, 329, 333, 337, 345, 348, 356, 418, 424, 474, 576, 594, 609, 621, 645, 669, 701, 702, 711
Gedvilas Robertas 121, 373
Geler 163
Gelgaudas 692
Genčiauskienė Proskovja 230
Geras 659
Gerasimov Nikolaj 274, 351, 658
Geštautas 154
Gigant, ag. 149
Gimsėkas 448
Gineitis A. 451
Girdvainis J. 416
Girdzijauskas Vytautas 318, 320
Glachov 253
Gladyšev 600
Glebov 627
Gležys 607
Glicas 580
Glinskis J. 435
Glochov 332, 623
Gobarev 585
Golovko 66, 602
Golubcov 551, 575
Golubev 323
Gorbačiov A. 385, 621
Gorban 514, 594
Goriunov A. 404, 649
Gorlinskij Nikolaj 168, 171, 334, 703
Goštautas 456
Goštautas Bronius 360, 523, 723
Gradeckas J. 453
Gramazdin 64, 380, 616
Gražinis 530
Grecev 208
Gregeras 593
Gregorauskas Marijonas 78, 139, 451
Grybas K. 438
Gribienė 345
Griciūnas Juozas 199, 210, 244, 402, 434, 477, 530, 543, 717, 723
Gricius Augustinas 140, 149
Gridin Nikolaj 703
Grigaitis Kazys 408
Grigas 205, 206
Grigalavičius Juozas 13, 109, 168, 169, 222, 263, 264, 286, 654, 703, 705
Grigėnas Petras 101, 115, 235, 242, 394, 408, 419, 449, 457, 690, 717, 719, 723 Grigonis Jurgis 51, 96, 190, 577, 595, 615, 723
Grikienis 242
Grimašauskas 153
Grimovič S. 41, 129, 188, 258, 478, 565, 606
Grincevičius 275
Grinčevičius L. 396
Grinevičius 554, 555
Grinkevičius 274
Griška 436
Griškonis J. 50
Griunov V. 345
Gromov 240
Grunskis Eugenijus 36, 37
Gudaitis-Guzevičius Aleksandras 43, 44, 65, 82, 83, 139, 168, 169, 182, 325, 366, 506, 670, 675, 688, 689, 701, 703-705
Gudas 100
Gudelis K. 646
Gudžiūnas Valentinas 321
Gulbinskas P. 230
Guliajev 254, 448, 525
Gumbina 646
Gunčenko 239
Gurskis J. 204, 454
Gusev 620
Gusev Aleksandr 355
Gusev Nikolaj 168, 704
Gustas 213
Gustaitis 111
Guščin 60
Guzevičius Aleksandras - žr. Gudaitis-Guzevičius Aleksandras
Gužė 617
Gvozdas G. 153

I
Iešmantas Albinas 148, 324
Ignatavičius V. 370
Ignatjev Piotr 503, 534, 569, 621
Ignatjev Semion 22, 584
lljičiov 579, 580, 600 Iljin 453, 629, 663
Inčiūra Kazys 149, 193
Indriūnas 242
Indriūnas Juozas 318
Isačenko Aleksandr 43, 168, 171, 704, 705, 713, 714
Isakov R. 596
Ischakov B. 588
Ivanauskas Antanas 681
Ivanova 212
Ivanov 534
Ivašauskas J. 572
Izmailov 601

J
Jackevičiūtė Galina 144
Jacko Georgij 79, 96, 472, 639, 740
Jadogalvis Jonas 368, 449, 479, 724
Jagoda Genrik 22
Jakovlev 473
Jakovlev Michail 520
Jakubin 340, 556
Jakutis 125
Jalinskaitė S. 454
Jančaitytė Tatjana 474, 589, 611, 626, 724
Janeliūnas 361
Jankauskas Kazys 160
Jankevičius B. 320
Janonis 234, 242
Janonis Julius 261
Janulaitis Augustinas 109
Janulevičius 273, 434
Janulionytė G. 679
Janulis 249
Jarmuševičius Albertas 724
Jarmuševičius Vaclovas 88, 474, 648, 717, 719, 724
Jasaitis B. 204
Jasaitis I. 652
Jasinskas Bronius 329
Jasminienė 155
Jėčys Domininkas 454
Jėčys Juozas 454
Jedenkus 618
Jefalov 514
Jefalov Aleksandr 526
Jefimov Dmitrij 138, 168, 202, 264, 290, 300, 356, 396, 474, 476, 480, 492, 493, 495, 496, 520, 548, 567, 572, 580, 591, 602, 635, 645, 690, 705
Jekateriničev 253
Jemeljanov 239, 546
Jepichin V. 656
Jermakov A. 468
Jermalavičius Juozas 34, 35
Jermolajev 236
Jerofejev 441
Jeršov 207
Jevdokimov Georgij 199, 612
Jevstifejev 321
Ježov Nikolaj 22
Jocius 153, 613
Jocius Dzidas 315
Jočytė 450
Jodka Č. 468
Jofik Lazar 521
Jokubauskas 692
Jokūbauskis Stanislovas 79
Jonynas Ambraziejus 149
Jonušas 498, 650
Jotautaitė K. 682
Jotautas 674
Judin Ivan 384
Jukna 155
Juknevičius 663
Junčas-Kučinskas Mykolas 335, 448, 470, 477, 517, 570, 642, 643, 664, 667, 669, 670, 688, 689, 692, 693, 704, 740
Juocas A. 693
Jurevičius M. 204
Jurgaitis Enrikas 740
Jurgaitis Jonas 114, 717, 725
Jurginis Juozas 54
Juška Juozas 314
Juškaitė E. 457
Južakov Michail 231, 369, 507, 509, 540

K
Kabacevičius 353
Kabanov 368, 380
Kabeckis V. 627
Kačkin 62
Kaiferavičius V. 204, 213, 369, 454, 680
Kairelis 356, 411
Kairys Ksaveras 190
Kalanov Aleksėj 725
Kalinauskas Stasys 303
Kaltenis 407
Kaluga D. 46
Kamenev Lev 22
Kanonychin A. 489
Kaplanas A. 678-680
Kapralov Piotr 29, 88, 116, 119, 128, 131-133, 144-147, 152, 168, 171, 256, 268, 279, 292, 293, 306, 318, 319, 329, 335, 336, 350, 367, 433, 440, 471, 476, 484-487, 567, 574, 580, 586, 588, 601, 606, 656, 657, 659, 662, 676, 677, 684, 686, 705, 735
Karlin 612
Karpauskienė Ona 575, 576
Karpis Nachemija 496, 593
Karosas 652
Karsavina I. 683
Kasakauskas A. 27
Kasiulis P. 323
Kasnauskaitė Eugenija 109, 160, 725
Kašinskas 162
Kaškevičius 335
Katkūnas J. 360
Kaunaitė Marija 579
Kavaliauskas 650
Kavaliauskas Juozas 700, 702
Kazakevičiūtė-Abramavičienė O. 354
Kazeniauskas 208
Kazimieraitis - žr. Vitkus Juozas
Kazlauskas 322, 514, 692
Keliuotis Juozas 149, 260, 261
Kerin 597
Keršienė 162
Kežys 442
Kiela Kazys 149
Kirilenko 507
Kiseliov P. 47
Kisielius 125
Kitkauskas Napalys 126
Klašnikov V. 660
Klimavičius 680
Klimkevičius 571
Kliučenok 202
Knyva Albertas 660
Kobočajev F. 44
Kobulov Bogdan 46, 54, 65, 83, 174, 375, 538, 558, 568, 609
Koganas Leonas 145
Kolcov P. 458
Kolčys K. 520
Koldakov 602
Kolesnikov A. 521
Kolin 602
Kolodin 314
Kolotuškin Aleksandr 470, 475
Kolpakov 488
Kondakov Piotr 151, 157, 162, 165, 167, 168, 171, 190, 230, 296, 318, 320, 322, 352, 582, 706
Kondrašin 598
Kondrotas Alfonsas 190, 444, 725
Konišev 61
Konovalov A. 481
Konovalova E. 347
Konstantinavičius J. 450
Korablikov 412, 730
Koriakov 46
Korsakas 348, 658
Korsakas Kostas 54
Kostygov D. 693
Kostyliov I. 387
Košelev 240, 547
Kotenko 447
Kotova L. 45
Kovaliov Fiodor 172, 333, 451, 565, 621, 705
Kozlov V. 590
Krainov 597
Kraniauskas 233
Krasauskas Bronislovas 121, 358, 373, 383, 388, 403, 445, 542, 587, 624, 719, 726
Krasnov 375
Kraspariov K. 44
Kraštinis Fridis 334, 456, 485, 487, 490, 507, 520, 717, 726
Kremeznoj 626, 654
Krestin 506
Kriačko 97
Kripanov 488
Kriukov 46
Krivickas 154
Krivickas Bronius 136
Krivickas Michailas 454
Kryžovec 490
Kropliakov 547
Krugliakov 516, 600
Kruglov Sergej 66
Krūmas, ag. 149
Krupavičius Mykolas 132
Krūvelienė 456
Kubatov 380
Kubilinskas Kostas 319, 322, 323
Kučinskas Leonas 52, 80, 578, 726
Kudarauskas 511, 512
Kudinov 534
Kudriavcev 240
Kudulis Stasys 302
Kukta, ag. 149
Kulakauskas 637
Kulibabin I. 73, 452, 572, 675
Kuliešis 305
Kulik 516, 518, 556, 600
Kulikauskaitė Apolonija 442
Kulikov I. 580, 581
Kulminskis 303
Kumpis-Kumpikevičius Jonas 583
Kunavičius Antanas 682
Kunavičius Petras 682
Kunčinas Petras 97, 601, 632, 727
Kunkulevičius 275
Kuprys 392
Kuprišauskas 648
Kupstaitė 125
Kurmpolsas 652
Kurov Ilja 64
Kurulenko A. 120
Kurtinis Juozas 235
Kutka Petras 489, 567, 625, 727
Kuzminov 509, 510
Kuzminov Nikolaj 495, 496
Kuznecov 340, 508
Kuznecov Aleksėj 105, 113, 192, 193, 245, 277, 637, 639
Kvedaravičius 67
Kviklys 264

L
Labanauskas 430, 685
Lapin Andrej 28, 121, 264, 358, 359, 373, 383, 445, 510, 516, 622
Lapinskas 530, 646
Lašas Vladas 318
Latyšev 444
Laukaitytė Izabelė 685
Laumenskas Henrikas 681
Laurinaitis Jonas 219, 451, 569, 650
Laurinaitis Stasys 31, 33, 34, 220
Laužikas Jonas 682-683
Lavreniov 61
Lavrentjev 596
Lenin Vladimir 13, 17, 30, 132, 169, 193, 205, 366, 369, 568, 584, 609, 649, 702, 741
Leonas, ag. 149
Leonavičiūtė S. 208, 661
Leonov 207
Leonov Andrej 26, 134, 325, 354, 577
Leščinskas 282, 656
Letulis Aleksandras 228, 322, 345, 587, 588, 604, 605, 741
Levčenkov 620
Liapin F. 481
Liaudis Kazimieras 27,155,168,169, 297, 312, 362, 425, 442, 443, 475, 706, 741
Lydis Kazimieras 258, 307, 536, 717-719, 729
Liepa 234, 235
Liepa Pranas 210, 450
Lietuvninkas Abdonas 144
Lifšicas 449
Likas 94
Likas Albinas 210, 274, 310, 350, 351, 362, 440, 486, 601, 728
Lingevičius 653, 680
Liniauskas 580
Linkevičius 323
Lipinskas 344
Lisovskij Vasilij 203, 337, 491, 522
Litkens 65
Litvinov 225
Liunytė 111
Liudvinavičius K. 299, 301
Liutkus Stasys 275
Lizin 516
Lobkov Ivan 513
Loginov 555, 636
Lopajev Sofronij 324, 661
Lopata Bronislovas 210, 306, 483, 520, 728
Losakov 482
Losev 67
Lošys 154
Lozoraitis Stasys 132
Lozovskij Solomon (Dridzo) 41, 42
Lrosienė 50
Lugauskis 396
Lukoševičius 338
Lukoševičius Bronius 321
Lukoševičius P. 300
Lukoševičius Pranas 243, 654, 671
Lukoševičius Vladas 728
Lūšienė Albina 321
Luzgin A. 520

M
Maceina 456
Macevičius Jonas 676, 711
Macevičius M. 59
Machovskis Algirdas 145
Macijauskas Jonas 107, 160, 446
Macaitis 593
Mačiulaitis 655
Mačiulis Juozas 458
Mačiulytė 456
Maironis 108, 132, 259
Majauskas 598
Maksimavičius Vacys 241, 419, 564, 573, 585, 599, 718, 728
Malcev A. 587
Malenkov Georgij 180,183, 194, 222, 422
Malych Dmitrij 489
Malinauskas Stanislovas 729
Malšaitis I. 359, 372
Malofejev 556
Mamavičius 325
Manajev D. 434
Manėkas 460
Maniušis Juozas 583
Mankus J. 297
Marcinkevičius Jonas 139, 149
Marčiukaitis V. 461
Marganavičius 73
Margun 685
Marijošius Romanas 150
Markauskas 375
Markauskas A. 360
Markevičius Aleksas 729
Markevičius Klemas 345, 717, 719, 729
Markin D. 249
Markovskaja J. 47
Marx Karl 702
Marščenkova 488
Martavičius Leonardas 60, 155,162, 165-167, 349, 713, 740, 741
Martynaitis Marijonas 677
Martynov 585, 597
Maslauskas V. 682
Maslov 46
Matačinskas Juozas 78, 336, 397, 570, 577, 718, 729, 730
Matulaitis K. 648
Matulionis Eduardas 90, 412, 655, 730
Matulionis Teofilis 186, 187
Matulis Juozas 42
Matusevičius 498
Matusevičius P. 430
Matušaitis 434
Matveikytė E. 449
Matvejev N. 321
Mažylis Pranas 42
Mažirin 517
Mažvydas Martynas 584
Medžiukas 652
Melinis 242
Mėlynis Antanas 61, 72, 452, 572, 730
Melničenko 597
Melnik Boris 308
Melnikova V. 204
Merkys Antanas 701
Merklis Pranas 296
Merkulov Vsevolod 62, 65, 220, 346, 568, 689
Meškauskienė Michalina 148, 149
Metrulevičius J. 354
Miceika Marijonas 599, 717, 730
Mickevičius Antanas 313, 424, 477
Mickevičius V. 472
Mickevičius Vaclovas 420
Mickevičius-Krėvė Vincas 65, 184, 701, 708
Mickis Matas 677
Mičius Aleksas 233
Mieželaitis Eduardas 108, 149, 319, 676-677
Miglinaitė O. 651
Mikalauskas 458, 598
Mikalauskas I. 647
Mikalauskas Mečislovas 7117, 731
Mikelionis 67
Mikelionis J. 435
Miklavas J. 155, 156
Mykolaitis-Putinas Vincas 42, 193
Mikolaitytė 652
Milckaitė 275
Miliūnas M. 430
Mironaitė Monika 150
Mironov 635
Mironov N. 203, 210, 254, 302, 482
Misiūnaitė 335
Misiūnas Antanas 335
Miškinienė Bronė 302
Miškinis Adolfas 302
Miškinis Antanas 132, 193, 319
Mitkus Bronislovas 574
Mitros 457
Mizeras 63
Mockaitytė 383
Moderšpovienė 673
Molotov Viačeslav 65
Mončiunskas Teofilis 26, 246, 390, 505, 681, 693, 731
Monkevičius R. 144
Moskvin Miron 304, 469, 567, 604
Moskvinov Anatolij 168, 2822, 459, 468, 471, 484-486, 524, 607, 679, 706
Motiekaitis Juozas 322
Mozeliauskas S.-Perkūnas 297
Mozūriūnas Vladas 108
Murauskas Julius 731
Murauskas Petras 264, 265, 333, 360, 383, 419, 504, 534, 614, 615, 621, 717, 731, 732
Muravjov Ivan 100, 242
Murzin A. 204
Mutjev 208

N
Nachotka 46
Nadžafalijev Ali 307
Naimavičius Stasys 240, 241, 299-301, 454, 518, 544, 717, 732
Naimin 500
Nakaitė 199, 411
Narušis J. 297
Narvičius 456
Našatyriov 386
Naudžiūnas 76, 447, 498
Naujokas J. 28, 388
Nauninkaitė J. 653
Navickas B. 511, 512
Nazarov 415
Nemoliakin M. 459
Nėris Salomėja 41, 42, 108, 261
Nesterenko G. 601
Nikitin Ivan 571
Nironis A. 414
Niunka Vladas 43, 52, 54, 84, 141, 158, 168, 169, 184, 226, 398, 578, 684, 702, 707, 710
Nizun, ag. 357
Noreika L. 164
Noreikaitė V. 138
Norkutė 111
Norvilas 110
Novosiolov 488
Noženko Viktor 483, 484
Nožnickij Nikolaj 333, 383, 621


Obručenko 167
Ogilba Jonas-Dobilas 337
Ogolcov Sergej 427
Ogurcov S. 172
Okunev A. 204, 382, 402, 505, 540
Olapšis 361
Olekas Juozas 72, 204, 342, 434, 540, 732
Olekas Povilas 572
Olekas Pranas 33, 451, 474, 594
Orgichin 60
Orlov N. 243
Osenin 593
Osipov 232
Osis, ag. 357
Ovčiarov Anatolij 486, 580, 605, 607
Ovečkin 631
Ozarskis Eduardas 151, 168, 169, 243, 315, 324, 353, 412, 425, 432, 649, 685, 692, 700, 708

P
Pacauskas 663
Paček 636
Pakarklis Povilas 108, 150
Pakštaitis P. 660
Paleckienė 605
Paleckis Justas 59, 68, 83, 91, 103, 132, 140-143, 148, 158-161, 168, 169, 180, 183, 185, 188, 190, 192, 193, 214, 233, 255-263, 286, 290, 305, 317, 325, 329, 396, 569, 575, 576, 586, 609, 685, 700, 702, 708, 711, 742
Palevičius 219, 534-536, 569, 571, 650
Palšis I. 204, 673
Paltarokas Kazimieras 149, 162
Palukaitis Jonas 334
Panasenko 404
Pangonis Vladas 235
Panskij 81
Paplauskas Juozas 57, 275, 338, 502, 717, 719, 732
Parachevič 472
Paradauskas Antanas 65, 70, 198, 232, 362, 411, 571, 590, 595, 719, 732 Paradauskas Vladas 733
Pašin 620
Paškevičienė Ada 320
Paškevičiūtė 111
Paškovskis P. 662
Paulauskas 273, 601
Paulauskas Jurgis 413
Paulauskas K. 265
Paulauskienė 265
Paulavičius M. 430
Pavelkov Stepan 572, 594, 595
Pendiurin Nikifor 497
Peštenis 111
Petrauskas 124
Petrauskas Petras 153
Petravičius 483
Petravičiūtė Inga 23, 36, 37, 716, 741
Petryla Danielius 148
Petronis 357, 448
Petrov 598
Petrov A. 376, 401, 481, 594
Petrov S. 569
Petrovskij Grigorij 22
Petrulis Albinas 591
Pikinas 97, 98, 575
Pylajev 242
Pilelis Kazimieras 241, 677, 733
Piligrimas Juozas 56, 72, 76, 101, 102, 199, 204, 210, 275, 277, 362, 371-373, 382, 400, 401, 407, 448, 488, 493, 507, 540, 544, 614, 620, 672, 692, 717, 718, 733
Piliškis 458
Piliūnas A. 50, 339
Pilotas 488
Pyplys Kazimieras-Mažylis 720
Pisarenko 321
Pisarev Vasilij 168, 171, 172, 238, 440, 709, 7110
Piskunov 369
Pivoriūnas 411
Pivoriūnas Jonas 68, 734
Pivoriūnas Kazimieras 74, 401, 719, 734
Pivovarov 138
Pivunov 70
Plechavičius Povilas 132, 183, 241, 319, 453, 456, 468, 663
Plečkaitis 659
Plešanov 375
Pletkus Vincas 204, 249, 520, 734
Plevak I. 468, 606
Pochomičev Nikolaj 479, 496
Pocius 692
Pocius A. 359, 372
Pocius Mindaugas 55
Počkaj Ilja 233, 293, 322, 329, 584
Poderis 445
Polkin 516
Polosenko A. 469, 470, 473
Polupanov 240
Popov Ivan 78
Popov Piotr 484, 542
Popov S. 485, 486
Poskrebyšev Aleksandr 262
Poška T. 435
Potap 510
Potapov 207
Povilaitytė 60
Prakuliauskas Mykolas 311
Pranaitis 458
Pranevičius Petras 416
Prankulis V. 204
Pranskus-Žalionis Bronius 150
Preikšas Kazys 58, 62, 144, 168, 169, 183, 253, 322, 324, 492, 536, 572, 631, 676, 686, 710
Prigunov M. 452
Priluckij 418
Prokapas Jonas 203, 210, 397, 534
Protasov 226
Ptycin 524
Pupeikis Stasys 61, 742
Purenas Antanas 42, 139, 320
Purėnienė Liuda 320
Purlys Petras 203, 254, 449, 458, 717, 719, 735
Purlys Vladas 449, 735
Pušin 630
Pušinis Bronius 160, 210, 322, 701, 742
Putrimas 443
Puzinavičius Bronius 37, 158, 159
Puzinia 511

R
Radavičius 311
Radčenko 207
Radišauskaitė Ona 443
Radzevičius 244
Raguotis Antanas 168, 169, 676, 710
Raicevičius J. 122
Raižys 344
Rakūnas Algirdas 32-34
Ramanauskas Adolfas-Vanagas 63, 134
Ramanauskas Juozas 298
Ramanauskas V. 204, 445
Rananskas 208
Rancev 120
Randakevičius Alfonsas 186
Raslanas Petras 498
Rastenis 622
Rastenis P. 590
Ratnikov 469
Rauba Kazys 314
Raudonis 117
Razdobutkin 225
Razin I. 228, 291, 435
Reimeris Vacys 108
Rekunov 387
Repkin 534
Repšė 631
Rerich Nikolaj 259
Riauba 456
Rimkus 408
Ryžmanov 508
Ročka Marcelinas 324
Rodionov 516
Rodionov Dmitrij 172
Rodomskis 652
Rogačiov Rufij 29, 323
Rogožin 340, 381, 508, 509
Romanauskas 357
Romanov 590
Roščin M. 605
Rotomskis Povilas 77, 742
Rozauskas Eusiejus 449, 451
Rozma 110
Rožkov Dmitrij 100, 101, 575
Rudakov 599, 617
Rudyko Ivan 220, 577
Rudis 314
Rudytė G. 297
Rudzianskas R. 199
Rugienis Justas 199, 204, 229, 493, 671
Ruibušis J. 622
Rūkas 124
Rupšienė 155
Rusin Fiodor 618-619
Rutkauskas 306
Rutkauskas B. 202

S
Sabaliauskas 325
Sabaliauskas V. 682
Sabolienė 673
Sabutis 567
Sadzevičius Juozas 456
Sakalauskas 356
Sakalauskas Vincas 71, 717, 735
Sakalas Aloyzas 189
Sakavickas A. 577
Salin Dmitrij 131, 237, 249, 742
Salskytė E. 646
Samarin Pavel 492
Sapiega Pranas 321
Sasnauskas V. 662
Satkauskas Grigas 627, 652
Savčenko 536
Savilov 597
Savostin 579
Sazykin N. 166, 167
Selivanov 598
Selivanovskij 350
Semionov 455, 456, 625, 678
Senin Kapiton 297, 312, 332, 439
Senkutė Anelė-Pušelė 720
Serafimovič 95
Serebriakov 484
Serov Ivan 182
Serva Jonas 137, 138, 457, 606
Syčeva 45
Sidor 459
Sidorin 620
Sikailienė Magdalena 154
Simanavičius (Simanovič) 682
Simėnas P. 61
Simutis P. 401, 619
Siniakova Č. 47
Sinicyn Jakov 243, 315, 324, 353, 360, 361, 432, 582
Sinkevičius Antanas 112
Sitnikov 208
Sivov Ivan 519
Sizova 254
Sklėrius Povilas 541
Skorodumov 534
Skučas Bronius 423
Skvemys V. 454
Slanys 350, 530
Slavėnas Paulius 318
Sliesoraitis Juozas 334
Smetona 664
Smetona Antanas 36, 190, 219, 334, 569, 645, 646
Smikavo 514
Smirnov 450, 482, 495, 534
Smirnov A. 591
Sneška 453
Sniečkus Antanas 10, 19, 29, 35, 36, 40, 41, 43, 52, 54, 55, 59, 60, 62, 63, 68-72, 76, 78, 80-82, 84, 85, 91, 94, 98, 100, 102-109, 111-113, 116, 123, 128-130, 132, 133, 135,136, 138-145, 148, 150-152, 155-158, 161, 162, 165-173, 176-180, 182-194, 200, 207, 210, 211, 220-223, 230, 232, 233, 235-237, 241, 245, 251, 253-260, 262-264, 269, 277, 278, 280, 283, 286, 287, 290-293, 296, 305, 309, 316-322, 324, 325, 327-329, 333, 335, 337, 342, 345-350, 352, 354, 356, 362, 365, 367, 368, 371-374, 376, 381, 382, 390, 397, 398, 402, 404, 405, 408, 412, 415, 422, 424-426, 434, 437, 442, 444, 447-449, 451, 457, 459, 462, 466-474, 476, 478, 486, 496, 497, 520, 523, 524, 526, 528, 532, 635, 538, 539, 543, 548, 560, 563, 565-567, 569, 570, 574, 575, 583, 584, 590-594, 598, 604, 606, 609, 611, 615, 623-626, 628, 631-639, 645, 647, 649, 655, 657, 659, 665-667, 669, 676, 677, 682, 688-690, 692, 697, 699-702, 704-706, 709, 711-715, 717, 733, 739-742
Sokolov 543
Sokolov N. 475, 598
Sokolovskij Georgij 352, 404
Solomencev 515
Solovjov Nazar 615
Sorokin M. 57, 330, 338, 339, 372, 442
Sruoga Balys 108
Stabingis 594, 595
Stalin Josif 10, 13, 14, 16-20, 22, 23, 38, 43, 44, 53-57,106, 110, 132, 142, 147, 148, 150, 156, 157, 167, 169, 170, 173, 175, 177,178, 180,184, 187, 190, 192-195, 214, 227, 244, 252, 255, 260, 262, 263, 273, 276, 284, 286, 288, 298, 316, 318, 324, 362, 366, 444, 453, 496, 522, 560, 568, 572, 584, 609, 611, 644, 649, 656, 658, 662, 667, 668, 696, 702, 704, 707, 710, 713, 741
Staneika 383
Stanelienė 551
Staniulis 242
Stankevičius Juozapas 150
Stankus Janas 321
Staričkova 207
Starik, ag. 149
Starikov 486, 606
Starkauskas Juozas 37, 67, 89, 91, 93, 131, 269, 529, 609
Starkus Antanas 115
Starodubcev 455
Staselis Kazys 735
Stasenko 42
Stasenko Fiodor 84, 377, 543
Stasevičius 408
Stasiukaitis Jonas 311
Stasiūnas Jonas 144
Staškevičius 120
Steivienė Ona 312
Stekonas 307
Stepanov 479
Steponaitis 575
Steponavičius P. 651
Stoliarov 516
Stonys Vytautas 484
Stoškus Antanas 413
Stoškus Jonas 321
Strachov V. 602
Strankauskas 408
Streikus Arūnas 36, 37
Stropus K. 322
Strungvilas Antanas 359, 372
Suchinin V. 172, 649
Sučkov 99
Sudeika 254
Sunklodas D. 505, 622
Supronas Vaclovas 199, 231, 354, 453, 454, 461, 642, 643, 735
Surdokas K. 652
Surgailis J. 125
Surin 520
Surkov A. 483, 581
Surmač Feodosij 403
Surmin N. 120
Suslov Michail 30, 31, 40, 41, 54, 55, 63, 66, 67, 82, 83, 94, 172-174, 184, 188, 192,194, 219, 221, 222, 262, 290, 328, 345-347, 356, 365-367, 375, 396, 462, 531, 532, 537, 538, 564, 568, 569, 611, 642, 645, 665, 668, 697, 713
Sviridov 394

Š
Šabanov Fiodor 542
Šadžius Henrikas 28, 37, 173, 175
Šafirovič 240, 300
Šakalienė Stasė 456
Šalamov 542
Šalčiūtė D. 314
Šalkauskas V. 301
Šamberg M. 183, 184
Šaponas Kazys 297
Šarka, ag. 357
Šarkov 212
Šarmaitis Romas 33, 334-335
Šatruk 481
Ščepin N. 580, 586, 604
Ščerbakov Vladimir 40, 129, 172, 174, 188, 219, 237, 254, 264, 290, 329, 442, 474, 603, 635, 649
Ščiurov 343
Šelepin Aleksandr 27
Šepelis B. 102, 726
Šestopalov 600
Šeškus 438
Ševčenko, ag. 149
Ševčenko Maksim 300, 301, 545, 547
Šiaučiūnas I. 334
Šileika Jonas 108
Šileikis 343
Šimkus (Šatkus) 407
Šimkus Jonas 132, 148, 259
Šimonis 239, 418
Šimonytė Leonora 310
Šimusauskaitė 314
Šipilo V. 274
Širvys Paulius 108
Šitikov K. 199, 204
Šivickas Pranas 318
Škamalis Albinas 458
Škikūnas Mykolas 273
Šlepkauskas Aloyzas 334
Šleščenko 214
Šmigelskis K. 31
Šneideris B. 469
Šorochov Vasilij 573
Štyrov 498
Šubin 213
Šukys 314
Šulcas 242
Šulgo 208
Šumakov 489
Šumauskas Motiejus 78, 153, 168, 169, 307, 313, 713, 714
Šumskis 536
Šuopis 383
Šupikov Danijil 42, 73, 80, 94, 168, 171, 183, 184, 187, 198, 248, 249, 369, 422, 425, 471, 476, 497, 524, 576, 577, 588, 595, 608, 619, 651, 692, 705, 713, 714
Švedavičiūtė-Visakienė F. 680
Švėgžda 317
Švilpa Pranas 143, 188

T
Tamašauskaitė A. 50
Tamašauskas 361
Tamašauskas I. 50
Tamašauskas V. 208
Tamošiukas J. 361
Tamulaitis 361
Tarenkov Piotr 497
Tataris P. 243
Taunys 653
Taurinskas Mečislovas 459, 525, 717, 736
Taurinskienė G. 207
Tautkus 273
Teisingas, ag. 149
Teterev E. 172
Teumina E. 41-43, 141
Timofejenko 593
Timofejev 100, 516
Tijunov 382, 447
Tininis Vytautas 25, 35, 37, 43, 55, 165, 171-173, 176, 177, 185, 187,191, 292, 347, 367, 397, 475, 565, 567, 583, 643, 656, 665, 667, 669, 673, 675, 677, 691, 698, 700, 702, 704, 707, 709-711, 739, 742
Titov 573
Tkačenko 61
Tkačenko Ivan 18, 54, 57, 62, 63, 65, 93, 172,187, 219-221, 233, 284, 290, 345-347, 356, 365, 375, 395, 426, 451, 470, 492, 501, 532, 560, 563-565, 567-569, 571, 583, 609, 626, 665, 704, 713
Toliušis 575
Toliušis Zigmas 65, 261
Tomkus 596
Tonkūnas Juozas 141
Tornau Jurgis 320
Toropčev A. 652
Trakimas Leonas 191
Tranas Feliksas 199, 411, 717, 736
Trapas 593
Treinys 125
Trifonov 207, 552
Trockij Lev 17, 19
Trofimov Aleksandr 109, 110, 139, 141, 144-146, 148, 168, 171, 224, 238, 268, 277, 292, 293, 319, 320, 345, 432, 435, 628, 637, 638, 656, 662, 714, 715
Trofimov P. 46
Truikys Liudas 108
Trukšin 75
Truska Liudas 23, 36, 37, 428, 429, 571, 716, 741
Tuezov A. 146
Tuzin 518
Tuzov 208

U
Ukladnikova V. 45
Ulanov Vasilij 671
Uldukis E. 31
Uogintas Vytautas 84
Urbonas 581
Urbonas A. 199
Urbšys Juozas 701
Urniežius Stasys 410
Ūsas 361
Ušinskas Stasys 149

V
Vacys V. 49
Vagaicev 620
Vagneris 239
Vaičiūnas Petras 149
Vainauskas 394
Vainutis 444
Vaisiat 423
Vaišnoras Juozas 148, 451, 650
Vaišvilas A.-Julius 155
Vaitekūnas Bronius 257, 258
Vaitkauskas K. 542
Vaitkevičius Bronius 310
Vaitkienė Elžbieta 233
Vaižgantas 140, 584
Vala P. 234
Valančius Motiejus 140, 584
Vanagas - žr. Ramanauskas Adolfas
Vanejev I. 137, 457
Varankevičius 655
Variakojis 530
Varov I. 47
Varžgalis 450
Vaserdamas E. 247
Vasilenko 120
Vasiliauskas 551
Vasiljev 235
Vasiljev Aleksandr 232
Vasiljev Vladislov 307
Vaščiuk 457
Vaupšasovas Stanislovas 607
Vazalinskas Vytautas 451
Vėgėlė 423
Velotienė 438
Vencka 163
Venckus Ivanas 103, 332, 380, 623, 636, 736
Venclova Antanas 108, 132, 159, 160
Venclova Viktoras 321
Vertelka Jurgis 302
Vesiolov 472
Vetrov Pavel 11, 63, 104, 290, 296
Vichrev Arkadij 241, 564, 585, 600, 618, 639
Vidauskas Jonas-Ramūnas 297
Vidugiris Bronius 302
Vienožinskis Justinas 108, 149
Vilčinskas 457
Vildžiūnas Jonas 160, 162, 163, 169, 186, 449, 715
Vildžiūnas Vladas 49, 64, 207, 282, 361, 416, 418, 449, 717, 737
Vileiš, ag. 337
Vinclavas J. 459
Vinčūnas Bronislovas 459
Viridonov 46
Vyrov 294
Viršuliai 302
Viršulytė 302
Visockienė 413
Vysockij 655
Vitkauskas 353
Vitkus Juozas-Kazimieraitis 18, 63
Volf 63-164, 448
Volkogonov Dmitrij 17, 19
Volkov 593
Volskij 146
Vorobjov 530
Vorobjov A. 587
Voroncov Vasilij 13
Voroneck 585
Vorošilov Ivan 241, 518, 545, 550
Vosylius 495
Voveris Vaclovas-Žaibas 127, 319

Z
Zacharov 378
Zacharov M. 456
Zaguliajev 305
Zaicas 26, 211
Zaicev 208
Zaiceva Pelagėja 208
Zakas Petras 322
Zaleckas 600
Zaleckis J. 456
Zanin 517
Zapolskis 75
Zažeckas Česlovas 334
Zelenin N. 46
Zemelev Piotr 645
Zeringis 135
Ziberkas 593
Zimanas Genrikas 132, 710
Zimarev 444
Ziniuchin 488
Zinovjev Grigorij 16
Zyrianov 207
Zyrzova 207
Zolin 388, 517, 569, 575
Zubelis S. 460
Zubkov 567
Zubov 224
Zukas 536
Zurzaitė 487

Ž
Žabas Benediktas 310
Žabonaitė F. 661
Žadeikienė T. 489
Žala 356
Žalin A. 27
Žavoronkov V. 13, 187, 703, 713
Ždanov Andrej 102-105, 111, 113, 174, 193, 277, 405, 637, 639
Žėčius Leonardas 123, 737
Želtuchin 213
Želvys K. 414
Žemaitė 132
Žemaitis A. 360, 660
Žemaitis Jonas-Vytautas 36, 157-158, 189
Žerebnov I. 582
Žibikienė Ona 314
Žibikis 314
Židko Sergej 588
Žila A. 458, 459
Žilkov 567
Žioba 394
Žiugžda Juozas 60, 148, 149, 259, 320, 685
Živatkauskas 392, 442, 594
Živol 540
Žukauskas 507
Žukauskas Albinas 149, 160
Žukauskas Michailas 57, 81, 329-330, 381, 447, 449, 501, 571, 617
Župikov Timofej 358
Žuravliov L. 479, 602
Žvaliauskaitė Albina 443
Žvirblis 498