PARTIZANŲ ANTSPAUDAI

Juozas Bagušauskas

Archyviniai dokumentai atskleidžia vis daugiau naujų laisvės kovų istorijos puslapių. Juose atsispindi ne tik atkakli kova dėl laisvės, bet ir sunkus kasdieninis partizanų gyvenimas, vadovybės organizacinė veikla.

Manytume, kad besidomintiems Lietuvos istorijos klausimais galėtų būti įdomūs ir įvairių partizanų struktūrų vadovybių naudoti identifikavimo ženklai. Šioje publikacijoje pateikiame Lietuvos visuomenės organizacijų archyve ir Lietuvos nacionaliniame muziejuje esančią medžiagą apie antspaudus, kuriuos partizanai naudojo dokumentams tvirtinti.

Šiuos antspaudus KGB buvo surinkusi 1944-1951m. per baudžiamąsias operacijas prieš partizanus ir 1962m. vasario 12d. perdavė Lietuvos SSR Mokslų akademijos Istorijos institute veikusiai archyvinių dokumentų skelbimo redakcijai, kurios pagrindinis tikslas buvo kompromituoti Lietuvos laisvės kovotojus. Šie antspaudai buvo perduoti atitinkamai LSSR istorijos ir revoliucijos muziejaus ekspozicijai įrengti1. Jie buvo saugomi Partijos istorijos institute, o 1967m. rugsėjo 19d. buvo perduoti Lietuvos SSR revoliucijos muziejui2. Dabar jų dalis eksponuojama Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Kiti nebuvo išsaugoti.

Šioje publikacijoje taip pat pateikiame du partizanų pagamintus įstaigų antspaudus, kuriuos partizanai naudojo, gamindami partizanams reikalingus sovietinius dokumentus.

Be to, skelbiame surastą LLKS vadovybės 1950m. sausio 20d. nurodymą dėl antspaudų naudojimo ir gaminimo.

Ši publikacija - tai dar vienas bandymas pažvelgti į partizanų struktūrų vidaus gyvenimą. Tačiau dar lieka daug neatsakytų klausimų, kurie laukia tolesnių tyrimų ir medžiagos kaupimo.

Šaltiniai

1. Lietuvos valstybinis visuomeninių organizacijų archyvas (toliau -LVVOA). F.3377. Ap.55. B.221. L.96.

2. Ten pat. L.99a.

1. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžios vadovybės 1950m. sausio 20d. rekomendacijos dėl apvalių antspaudų gaminimo ir naudojimo

LLKS
LV
50.01.20
Nr.30
Nuorašas
LAV, LBV, JV, KV ir NV

LA, LB ir visų stamb. org. vienetų vadovybėms rekomenduoju turėti savo apskritus antspaudus.

Žiūrint vietos sąlygų, apskritus antspaudus turėti galima leisti ir smulk. org. vienetų /kuopų bei būrių/ vadovybėms.

Apskriti antspaudai naudojami: a/ didelės svarbos dokumentams patvirtinti; b/ bendradarbiavimo su Vakarais reikalui.

Naujai gaminami apskriti antspaudai turi atitikti šiuos reikalavimus: a/ antspaudų diametras - 35-45mm; b/ antspaudų vidury - Vytis /nestilizuotas/;

c/ antspaudų įraše - sąjūdžio inicialai /LLKS/ ir tikrasis /neslaptavardinis/ pilnas vadovybės pavadinimas; stingant jam vietos, atskiri pavadinimai gali būti trumpinami /pavadinimo žodžiai/.

/-/Vytautas/

LV
Nuorašas tikras:    /-/ A.Vanagas
50.08.13
LAV
Nuorašas tikras:
50.11.05
Tauro ApV (Parašas)

/ LVVOA. F.3377. Ap.55. B.218. L. 198. Mašinraštis. Nuorašas/

2. Partizanų vadovybės ir formuočių 1944-1951 m. naudoti antspaudai

a)    Lietuvos laisvės armijos antspaudas:

b)    Lietuvos partizanų sąjungos antspaudas:

c)    Lietuvos partizanų formuočių antspaudai:

d)    Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos antspaudai:

e)    Lietuvos partizanų pagaminti ir naudoti sovietinių įstaigų antspaudai:

/Lietuvos partizanų antspaudų atspaudų pavyzdžiai// LVVOA. F.3377. Ap.55. B.221. L.97-99; Lietuvos nacionaliniame muziejuje saugomų antspaudų atspaudai/