PAVARDŽIŲ IR VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ

A

Abašinas 108
Abelovičius 41
Abramovas 74, 75
Abromavičius K. 168,169,170
Adakavo km. 215
Adomas Icikas 96
Afanasjevas V. 104
Aitvaras 119,124,125, 200, 205, 206
Ajočių km. 72
Akmenės raj. 54, 305
Akramas M. 209
Alanta 57
Alėjai 209,210
Alekna 20

 Aleknaičių km. 172
Alionų apyl. 59
Alma Ata 166
Alminas 154
Almonaitis Vytenis 185, 193,197, 200, 202-206, 208-210 
Alūzaitė 25 
Ananka Juozas 67 
Andrejevas A. 105,111 
Andriejavas 75 
Andriekus J. 129 
Andriulis B. 176,177,178 
Antanavičius -Senkus 209, 219 
Antanavičius 124 Antazavė 71, 72 
Anušauskas A. 88, 89, 92, 308 
Anykščiai 7, 54, 304 
Ašmenskas V. 271 
Apynys 50
Archangelsko sr. 212
Ardžiūnas V. 22
Argentina 235
Ariogala 7
Armonas A. 211
Armonas A.-Tigras 193
Astafjevas V. 108,109
Atamukas S. 95,110
Augaitytė Z-Vaišnorienė 207, 208
Augustis V. 177
Augutytė M. 120
Auškalnis 185,191
Austrija 228, 229
Avikilnių km. 57
Aždailių km. 154

B

Bagdonas 6
Bagdonas 256 
Bagdonas A.-Ūdra 185 
Bagdonavičius A. 30, 31 
Baisogala 45 
Bajarskas 17 
Bakšys 5, 7,15 
Bakšys A.-K!ajūnas 224 
Bakutis 298 
Balčinas-Pušis 186,191 
Balčiūnas 15
Baliukevičius L-Dzūkas 80
Baliutavičiūtės 171 
Balniai 55
Baltakis A. 46, 290, 291
Baltarusija 84,104,155 
Baltrušis A. 10
Baltušis J.-Trimitas 5 Banevičius P. 176 
Banys I. 179 
Barčys J. 281, 293 
Baranauskas B. 89, 92, 93 
Baranauskas 50 
Barauskas Z 209, 210 
Barauskas 78 
Barisas 78
Barkauskas-Brakonierius 299, 303
Barkauskas L 34 
Baršauskas K. 286, 295, 296, 297 
Barstyčių mst 58 
Bartašienė J. 220,226 
Bartkus P. 115,125,126 
Barzda 150 
Barzda P.239, 247 
Bavikinas 177
Bekinčių km. 241, 245, 247, 250
Beliasnikovas M. 75
Belickas V. 34
Beračkų km. 200, 205, 206
Berija L 8
Bertlingas J. 12
Besparaitis J. 105,107
Bičkienė P. 215
Bieliauskas F. 67
Bieliūnas 15
Biknevičius 15
Bilevičius E 72,100
Birbilas A. 189
Birieta A. 32
Birštonas 13,213,218
Bitė 75
Byrillo A. 104
Bobrovas 1. 104
Bobruiskas 104
Bogatovas 183
Bradžiūnas A. 137
Brand M. 229 
Brašiškis 106,111 
Bratskas 262, 267 
Brazas A. 179 
Brazaitis J. 88, 91, 308 
Brazaitytė K.-Levickienė 183 
Brazauskas A. 67 
Brazauskas 19 
Bridikis J. 219 
Bučys S. 17 
Bučys 221 
Bubių apyl. 58, 59 
Bubnelis A. 68 
Bubrauskas 78 
Būda J. 231 
Budagovskis F. 77, 78 
Budraitis 50
Budreckas Simas-Algirdas 187,188
Budreika A. 245
Budrevičius J. 34
Būga 105
Builys K. 29, 31
Buitvydas 256
Bukta Venenė 154
Bulys 50
Bulanovas 51
Bulavin 75
Bulovaitė 18
Bumbalių km. 77
Burbiškės km. 200, 205
Burdulis 25
Butkaičiai 55
Butkevičius S. 45
Butkevičius S. 25
Butkevičius V. 68
Butkus 21
Butkus 24
Butkus V. 175
Butkytė J. 236 
Butkutė T. 119,134 
Butrimas SL 210 
Būzys 182

C

Ceikiškės km. 206
Cenkauskas 78 
Chaliavin 69 
Charitonovas P. 103 
Chodosaitė M. 100 
Chorevas 178 
Cibulskas J. 14 
Ciparių km. 61 
Cirkliškis 60 
Cokanovas V. 106 
Cukuras V. 167

Č

Čalnaris A. 90
Čeikys 193 
Čekiškė 67 
Čekoslovakija 131 
Čeliabinskas 261 
Čelinskaja 77 
Čelnachovas 164 
Čepas R. 89, 92, 93 
Čeponis K. 60, 61 
Čepytė D.-Andriušienė 38
Čeremnychas M. 104 
Černius P.-Tigras 257 
Černeckas V. 177 
Černogolovinas V. 24 
Čertokas M. 27 
Česnys 21 
Čimelis A. 177 
Čiobiškio mst 60
Čipkus 73
Čirkovas T. 106 
Čiurlys A. 167 
Čyras 295, 298

D

Dačiulis B. 34
Dagys Jonas 34 
Dailydaitis J.-Fricas 204 
Daknevičius St 150 
Daknevičienė A. 150 
Dambrauskai 193 
Dambrauskaitė V. 210 
Dambrauskas K. 210 
Danilaitis A. 169 
Danilavičius H.-Žukas 216 
Danilinas 104
Darbėnų valsč. 114,159,160
Dargužas M.Aras 208 
Dargužas 190 
Daškovas M. 106 
Dašukevičius A. 107 
Daučiūnas E-Jokeris 300, 303 
Daugailių mst. 239 
Daugelavičius K. 5
Daukšaitė R. 115,119,129,131-134,136
Dėnas V. 88, 91 
Derevenka 101 
Dešinys 171   
Didešianikis K. 70
Didkiemis 185,190,193
Didžiagrašio km. 78 
Didžgalvienė 151 
Didžiulis K. 80 
Dilys P.-Eimutis 257 
Dirvonų km. 197 
Ditkevičius V. 89, 92, 93 
Dysnos apyl. 61
Dmitrovičius A. 104
Dobrovolskas 22 
Dobužinskas Petras 74 
Dolgichas 166 
Domarkas 32 
Domautaitė B. 250 
Donelaitis 284 
Doranda L 71 
Dorinskas 21 
Drabčiūnų mšk. 256 
Drindzilietaitė J. 118 
Druknių km 56 
Druskininkai 53 
Dulskis 74 
Dunda St 167 
Duokiškis 250, 251, 253 
Dūdlaukio km. 198 
Dūkštas 7, 304 
Dzikas 18

E, Ė

Eisinas V. 177,179
Eitmantis B. 179 
Eitmanaitis V. 177,178 
Elnonis 26
Endriukaitis A. 19, 20, 34, 39
Epšteinas J. 104 
Ereminas 124 
Erstikytė E-Pričinienė 59 
Eržvilkas 22,55,196-199, 204,205, 216, 218, 287, 294 
Estija 84 
Ėriškių km 58

F

Fedorenka N. 107
Ferensas 51 
Filipovas M. 106
Fiodorovas 192
Fomkinas E 25 
Freigufas 144 
Frunzė 104

G

Gabrinas 69
Gaigalas 247, 255 
Gaižutytė J. 17 
Gajauskas J. 206 
Galbuogienė M. 297 
Galdikas M. 152 
Galdikaitė S. 115,119 
Galkauskas J. 20 
Gapšys L 167-170 
Garbinčius 31 
Garbšys A. 55 
Gargždai 56,145,150,154 
Garmutė A. 92,120 
Gaška I. 100
Gaškaitė Nijolė 2, 5, 88, 92, 304, 308
Gaubtys 185
Gaurės apyl. 203-205, 207, 208
Gavėnas 57
Gavėnia S.-Drąsutis 185,192, 208
Gedgaudas 22
Gedutis A.-Jonukas 200, 205, 213, 214, 218, 219
Gedutytė A. 196, 200, 203, 213
Gedvilas R. 228
Gedvilas 26
Gedvilas A. 29
Gegužis J. 68
Gelgaudiškis 220, 221
Geniušas 274
Geraisių km. 246
Gerans 103
Gerliakas V. 176
Germanauskai Jonas ir Zigmas 18
Germončiai V. ir A. 120
Gernatavičius 57
Gervėnų mšk. 59
Gėsalų km. 58
Gicevičius A. 26
Giedraitis St 303
Giedraitis 32
Giedraičiai 219, 303
Gieskis 186
Gimbutis St.-Rūkas 257
Gineitis V. 24 
Gineikių apyl. 180,183 
Gintaitė 129 
Girko F. 103 
Gira L 285 
Girdzijauskas 16
Girdzijauskas P. 268, 287, 291-293, 298
Girdzijauskienė 292
Girkalių km. 125,126,129,130
Girnius K.K. 88,91,151,308
Giršas B. 13,28
Gižauskas K. 256
Gladkovas P. 96
Glaichas 75
Glinskis 221
Glitėnų km 299
Globių km. 199, 204
Globys T. 297,298
Glušin 75
Godliauskaitė 23, 226
Gogišvilis 104 
Golubovas 49 
Gomelio sritis 104 
Goravin 78 
Gordonas 31 
Gorkis 104,108 
Gotautaitė B. 178-181,183
Govorovskis P. 98
Grabys A. 123, 127, 129, 132, 150, 151, 162
Grabytė Petrė 120
Grabytė Ona-Dapkienė 158 
Gražinskas Pr. 193, 211, 212 
Graužai 189,190, 209 
Grencevičius B. 175,179 
Grigas 167 
Gribžėnai 150 
Gricevič 40 
Gridinas N. 96 
Grigas J. 77
Grigaitis S. 26, 40, 41, 49, 50-52
Grigalaitytė 183
Grigelionis 80
Grimovič S. 68, 75
Grišaitė 183
Grišinas 123
Gryžas B. 256
Grybas SL 219
Grybaitė J. 130
Grybauskas P. 14
Gryžas F. 256
Grubliauskas V. 178
Grudzevičius J. 14
Grudzinskaitė Pr. 135,139,140
Grunskis Eugenijus 84,88,92,307,308
Gruodis J. 168
Gruževskis 184
Gruzdevas L 106
Gruzdžiai 168
Gudatis A. 131
Gudaitis R. 88, 91, 92,
Gudaitė E 129,131
Gudelis B.-Lapėkas 248 
Gudelevičius A. 34 
Gudžiūnas 23
Gudžiūnai 56
Guiga A. 60 
Guiga St 7 
Gukailas 169 
Gurevičiūtė A. 217 
Gurovas M. 103,104 
Gurskis V. 174 
Gustaitis 129 
Gustas 18 
Gustas L 219
Gužas V.-Mindaugas 198,199
Guzevičius A. 73 
Gvildys 204

H

Habdangas D. 214

I, Y

Ignalina 7,17, 60, 61, 304, 306
Ignatavičius E 178, 296 
Ignatavičius A. 26 
Indrašius S. 255 
Inkaklių km. 61
Intos 117,125,133-136,138,140,142,143, 213, 219
Irkutsko sr. 159, 229
Irtmonas A.-Genys 190,191,192
Irtmonaitė St-Aušrelė 191,192, 216
Isaikin Z. 69
Ivanauskas A. 293
Ivanauskas-Vygandas 125
Ivanauskaitė St. 197
Ivanauskas VI. 256
Ivanovas 104
Ivaška 51
Izmailova R. 31
Iževskas 261
Ylakių apyl. 58

J

Jackys 22
Jackevičius P. 11 
Jackiai P. ir D. 199 
Jakaitienė J. 95,110 
Jakimavičius 69 
Jakštys 21 
Jakštas A. 123,128 
Jakovlev 81 
Jakutis B. 168,170 
Jakuba 290 
Jakubonis J. 177 
Jakutija 263
Jakutis J.-Plechavičius 219
Jamontas 18 
Jancevičiūtė 190 
Janeikis 27 
Janjagas 125 
Jankauskas P. 178 
Jankauskas A. 176 
Jankauskas 57 
Jankauskas V. 29, 42 
Jankovskis 75 
Jankus M. 221 
Jankūnas 25 
Jašiūnai 75 
Jaška Z. 234 
Jaras V. 17 
Jarmalienė 134 
Jarmoška I. 210 
Jaroslavlis 104 
Jarmalavičius J. 86, 91 
Jasinškiai 120 
Jasinskas V. 88, 91 
Jasiulis 176 
Jatulis 28, 42 
Jefanovas 102
Jefimovas 172
Jemeljanovas 293 
Jėrikis 190
Jermalavičius J. 86, 91
Jestrebovas 103 
Jieznas 8,14 
Jočiškių km. 246 
Jodonių km. 256 
Jogminas Kl. 189 
Jogminas 197
Jokubauskas V. 179,183,184
Jokubaitis J. 167 
Jokūbaičių km. 185, 206, 212 
Jokubauskas E 175 
Jokubonaitė J. 179 
Jolienė M. 164 
Jonča E 204 
Jonča K. 204 
Jonaitis Pranas 119,125 
Jonavos raj. 55, 90 
Jonikas A.-Rolandas 198,199, 204 
Joniškėlis 18,20,23,99 
Jonušas A.-Vilkas 186,191 
Jonynas A. 46 
Jovaiša V. 169 
Jucius 209, 219 
Jucaičių km. 207, 211 
Juknevičius 219 
Juknevičiūtė 219 
Juodakis 21 
Juodelienė St 242 
Juodėnas A. 34 
Juodka A. 169 
Juodpetrinių km. 207 
Juškys E 294, 297 
Juospaitis B.-Direktorius 300, 302, 303 
Jurbarkas 21, 25, 55, 89, 92,199, 200, 204, 221-223, 230, 274, 305
Jurevičius Adolfas 120,162
Jurevičius J. 100
Jurevičius V. 118,131,146,147,149,156, 157
Jurevičienė O. 120,146
Jurevičiūtė Marija 116,119,120,147,160,163
Jurevičius M. 219
Jurgelionis B. 256 
Jurgilas E 218, 219 
Jurgilas 193 
Jurginis 57 
Jurgučiai 190 
Jurkauskas B. 204 
Jurkutė D. 115,119,129,132 
Juršėnas K. 30, 35

K

Kačiušis 198,199
Kaišiadorių raj. 56, 265, 305 
Kairys P. 28 
Kairys J. 74 
Kairys 219 
Kalinauskas S. 88, 91 
Kalkienė 69
Kaltinėnai 185,191,192,194, 207, 208
Kalvaitytė Bronė 115,119,133,134,161,164
Kamajų valsč. 242, 245, 251, 254, 256, 257
Kamarauskas 303
Kaminskas J. 13, 28 
Kaminskas K. 219 
Kanapinės km. 210 
Kanapinės mšk. 209 
Kandibora 75 
Kanskas 261 
Kantrimiškių km. 59
Kaša V. 107
Kašinas N. 103 
Kapių km. 246 
Kapčiamiestis 57 
Kapsukas 32 
Karčiauskas I. 180,183 
Karbauskis Pr.-Margis 185 
Karkažiškių km 246, 255, 259 
Karklas Juozas 55 
Karklininkų km 152 
Karosas 18 
Karpatai 12 
Karpis L 175
Kartena 116,135-137,139,144,146,159
Kasparavičius 265
Kasparavičius M. 177
Kasperaitis V. 6
Kasputis J. 195,196
Kasputis A. 219
Kastyras J. 232
Katauskas Pr. 186
Kaugonių km 56
Kaukėnas 30
Kaunas 1,3,4,12-16,18,19,21-26,28-33, 39,42, 43,46,49,55,67,78,81,82, 101,106-110,120,125,129,130,134-136,147-149,150,171,174,175,182, 185, 197, 200, 205, 206, 218, 219, 221, 223, 245, 263, 268, 269, 274, 276, 283, 293, 295, 297 
Kauneckas J. 214, 218 
Kavaliauskas 70, 78 
Kazlauskas A. 125 
Kazlauskas 70 
Kazlauskas 27 
Kazlauskai 179 
Kazlov 80
Kazlų Rūda 16,17, 57, 223
Keburis P. 78
Kėdainiai 18, 21, 23, 56,102,111, 305
Keliuotis 10
Kelmė 7, 15, 24, 55, 59, 174-184, 206, 304
Kelmutiškės km 193, 206, 207, 210
Kemeklis-Rokas 253 
Kemeklis-Tėvas 257 
Kemeklytė N. 34 
Kemerovas 226, 229, 261 
Kentra J.-Rūtenis 185,186-188,191,193, 206
Kentra Juozas-Tauras 186,188
Kentra L-Sakalas 186,188,193 
Kentra St-Papartis 186 
Kepalaitė 245 
Kepių km 244 
Kergetas I. 102,103 
Kernagis V. 31, 43 
Ketvergalė 7, 36 
Kiaukų km 190,191,192,207 
Kiauklių mst 59 
Kiauleikytė Z 119,129 
Kiela 10,25 
Kiliokaitis P. 208 
Kišonas K. 10,18 
Kimiai 188,189 
Kirša 28,42 
Kirovas 234, 261 
Kisarauskas V. 46 
Kivylis A. 178 
Kiznys 25
Kybartų raj. 6, 7,15,16,148, 304
Klaipėdos raj. 7,13,14,19,22,23,28,30, 31, 36, 56, 59, 75,114,116,118,121-123,125,126,129-131,134,139,140, 142-146,152,154,160,212,221,232, 295, 305
Klausgalių km. 130
Kleineris A. 99 
Klemanskas P. 26 
Klepočių km. 114 
Klibiai 123 
Klupšas P. 24 
Klykolių km. 176 
Knystautas-Ragūnas 152 
Knyva V. 102,108 
Kočkinas 67 
Kolodkina 104 
Kolyma 147,260,263 
Komijos ATSR 125,134,135, 140,175, 210, 218, 260
Komskytė V.-Paškevičienė 180
Končius J. 159
Končius P. 7
Končius P. 24
Kondratas J. 165
Kondratas 75
Konišev 71, 72
Kontininkų km. 119
Kostylevas 105
KošysJ. 206
Košelevas 105
Kotlas 261
Kotvickis J. 14
Kožaitė A. 43
Kožim 213
Kovaitė B. 167,168,170
Kovaitis 170 
Kovarskas 16, 27 
Kovskis E 99 
Kozlovas 154 
Kozlovas M. 103 
Kozlovskis P. 104 
Kožimas 213 
Krakės 56, 224
Krapiliškių km. 60
Krasavcevas 180,183 
Krasnojarsko kr. 145,146, 261 
Kraštinis F. 106 
Kraujelis-Sūnelis 303 
Kraujelis A. 7 
Kraužlys 24 
Kregždė 231,232 
Kregždė A. 12 
Krekenava 302 
Krencius J. 217, 219 
Kretinga 24, 54, 113,118, 121,123, 124, 129,131,132,134,137,139,144,145, 150-154,158,159,160,162 
Krėvė-Mickevičius 283 
Krigliakov 183 
Krikščiūnaitė 25 
Kriščiūnas D. 299 
Kriščiūnas 172 
Kriukiai A. ir V. 119
Kromelis Simas-Perkūnas 187,188,190, 191, 207 
Krosna 57 
Krunglevičius 28 
Krunkaitis M. 40 
Kruonis 67, 71, 72 
Kruopiai 54 
Krymas 104
Kučinskas Juozas 177,178
Kučinskas Jurgis. 246, 247 
Kučinskas L 72 
Kučinskas V. 89, 92 
Kučinskaitė T. 249, 251 
Kubilius J.-Bernotas 216 
Kubilius A. 200,202,213 
Kubilaitis 77 
Kubiliūnienė N. 24 
Kublickas 251
Kudirka V. 221
Kudirkos Naumiestis 21
Kudzys A. 287,290,294
Kuktus A. 167
Kulakovas A. 106
Kulikauskas A. 271
Kulūpėnai 123,137
Kulvos km. 55
Kulviecaitė E 217
Kundrotas A. 189,193, 206, 208
Kungys F. 114
Kunigiškių km. 120, 257
Kušlių mšk. 236, 240, 256
Kupiškis 23,54,69,78
Kurganas 261
Kurila J. 27
Kuršiai 119
Kuršėnai 20, 58,171
Kurtinaitis A. 15
Kurtuvėnai 167,168
Kūtymų km. 185,186, 206
Kužiai 41
Kuzminov 78
Kuzminskienė 219
Kuzminsovas 252
Kuznecovas I.I. 165
Kuznecovas A. 103
Kvėdarnos valsč. 145,185,187,188
Kvirinas 174

L

Labanauskas 183
Labanauskas K. 178,179 
Lapas ag. 180,182 
Lapės 81
Lapinskas B. 242, 253
Lapinskas VI. 242, 243, 244 
Lapių valsč 81
Lapkus 21
Lapševičius V. 167,168,170-172
Latkauskas S. 175
Latovas S. 38
Latvija 84
Laugalis V. 22
Laugalis 22
Laukžemės km. 133,161
Laumenai 189,190,192,193
Lauraitienė N. 61
Laurėnas J. 7
Laurinaitis E 43
Laurinaitis Stasys 86, 91
Laurinaitis 298
Lavrentjev 75
Lavrentjevas 49, 52
Lazdijų raj. 5, 24, 56, 57, 68, 80, 89, 92
Lazdininkų km. 120,150,152,158,160
Lebedis Z 170
Legotiškės km. 210
Leika St 254
LeikaV. 256
Leipalingis 23, 57, 68, 80
Lekerauskienė J. 38
Lembo km. 186
Lengvenis 167
Leningradas 11,12, 40, 45,104, 234
Lenkčiai 198,199 
Lenkija 22, 43 
Lenkimų km 58,150,151 
Lentinė 186,187, 211 
Leškauskas J. 43 
Levickis K.-Dagys 205 
Liatukas Pr. 114 
Liaudis K. 10,12,33,34 
Liaudanskas A. 175 
Lietuva 1, 2, 4-17, 20, 22, 23, 26-28, 31-34, 39, 42, 43, 45, 47-54, 56, 60, 66, 67,72, 73, 74, 77, 79-89, 91, 9a 94-98,100-105,107-117,120,121,123-126,128,131,135,137,139,142,143, 145-148,150,151, 155,158,161-163, 170,171,173,175,176,183,185,195, 198,213,216,218,220-223,225,231, 232, 234, 241, 242 245, 247, 249, 253, 255, 268, 269, 271-274, 276, 277, 280, 282-286, 288, 292 296, 298, 303
Liktas V.-Šešėlis 189
Linkevičius H. 167,168-171 
Linkuva 16, 31, 44 
Linskio km. 256 
Liočas 190 
Liorentas 19 
Liorentaitė M. 171 
Lipineckas G. 18 
Listavičius 25 
Liūdžius Č. 219 
Liudvinavas 55 
Liutikas S. 129 
Lydeika S. 176 
Lyduvėnai 178 
Lygumų valsč. 168,169 
Lochmatovas V. 103,104 
Logaiskas 104 
Loveikis St 193,194,195 
Lukmiškių km. 69 
Lukšių valsč. 73 
Lukošaitis 18 
Lūšnos mišk. 202 213

M

Mačikūnaitė A. 29
Mačiulis J. 198 
Macaitis S.-Sakalas 208 
Macevičius K. 99
Maciulevičienė 32
Mackevičius 49 
Mackevičiūtė V. 178 
Magadanas 149,154, 260 
Maironis 25,283,284 
Majakovskis 284, 288 
Malenkovas G, 100,101,104,105,110,111, 141
Mamajev A. 74
Mandelytė O. 170
Manderodė O. 221
Mašalaitė D. 34
Marcijonis 21
Marcukoviznos km. 56
Marganavičius 251, 252
Marijampolė 26, 42 57,171,176, 305
Markauskas P.-Klevas 299, 300, 303
Markulis J.-Erelis 119,124,125
Markūnas J.-Šiaurys 242 244, 257
Martinaitis Juozas 144
Martinėnas 16
Martinkevičienė A. 224, 226
Masiulis J. 246, 255, 258
Masiokas J. 303
Masiulis B. 235
Masiulionis K. 165
Masiulytė O. 235
Maskolaitis 199
Maskva 11,12 72 80, 96,100,104,106, 123,125,165,166,174,228,229,285 
Mateikiai K.i r J. 57 
Matulis R. 12 
Matulionis P. 125 
Matusevičius J. 94, 306 
Matvejevas B. 108,112 
Mažeika A. 16, 22, 24, 42 54,125 
Mažučių km. 158 
Mažuika 27
Meidūnas K. 45
Meldažis L 28 
Mėlynis 71,72 
Mendelevičius L 178 
Meškauskas J.-Caras 257 
Meškerė 144 
Meškučių km. 57 
Meškuičių apyl. 59 
Meškuotis 57 
Merkys B. 167,168 
Merkys E 175 
Merkinė 60 
Merkys J. 256 
Mickevičius J. 68 
Mickevičius R 57 
Mieliūnas R. 31 
Mierkytė St 244, 245 
Mieželaitis E 46 
Mikailionis 28 
Mikalauskas St 218 
Mikaliūnas 35 
Mikėnas I.B. 98
Mikėnų km. 235, 236, 241, 247, 249, 254, 259
Mikšys 167,168,169
Mikulis A. 167 
Mikulėnaitė V. 34 
Miliulis A.-Neptūnas 186, 208 
Miliūnas A. 32 
Milkintas A. 219 
Milkintas 208,210 
Mingaila G. 13, 30 
Mintautas 192 
Mišeikis D. 204
Mišeikis V.-Tarzanas 194-196, 200, 201, 203, 213
Miškinis A. 46, 271, 273, 288, 289, 296, 297
Miškinis P.-Šarūnas 257
Mironovas B. 104 
Misevičius 43 
Misevičius A. 32, 43 
Mizaraitė G. 34 
Močalinas 68 
Mockus J. 217 
Mockevičius A. 56 
Mockutė O. 198 
Mockutė St 194,195 
Moldavija 84 
Moleikaitis 221 
Molėtų raj. 57 
Montvydas Vl.-Žemaitis 206 
Mordosas 22
Mordovija 118,158, 220, 229, 270, 275
Mosėdis 27,150
Motiejaitis A 29
Motiejūnas 148
Mozeriškės km. 195
Murauskas J. 150
Murauskienė T. 120,162
Musninkų mst 59
Muzyka 75

N

Načetyrevas 186
Naglis 75 
Naglis S. 20 
Nakutis A-Viesulas 257 
Narbutas A. 195 
Narkevičius A 215 
Nasvaičių km 251 
Naujokaitis 228 
Navickas K. 178 
Navoloki m 104 
Nemakščių valsč. 74, 210 
Nemerzatės km 147
Nemuniūnų km. 257
Neprijenka 70 
Neris S. 284,285,288 
Neringa 53 
Neseckaitė 183 
Nesvyžiaus raj. 98 
Nikitin 107 
Nikšytė B. 34 
Norkus A.-Linksmutis 208 
Norkus St 171, 219 
Noras 27
Norbutas K. 215, 218
Norbutas 21 
Norgaila V. 11 
Norilskas 145, 260 
Norkus A. 27 
Norkienė 183 
Norvaiša 27 
Notvinas 27 
Novosibirskas 261 
Nuobaras J. 207 
Nutautas Vladas 59

O

Obelevičius 25
Oblinskis S. 30 
Ogintas K. 167 
Olekas Pranas 86, 91 
Omskas 104 
Onockis 105 
Onuškis 31 
Ordžonikidzė 104, 229 
Ozarskis E 69, 74
Ožeraitis J. 20,115,118,150,151,152,154

P

Padrieza 120
Padubysio apyl. 168,171
Pagėgiai 7,18,168,194, 304
Pajarskas P. 100 
Pajūris 185,189 
Pakarklis-Kilpa 209 
Pakruojis 27, 54 
Palabaukščių km. 195 
Palanga 113-126,128-140, 142, 145-147, 150-153,155-157,159-164,166 
Paleckis V. 49,51,52 
Paleckis T. 216,218 
Paliokas J.-Juozaitis 195 
Palokysčio km. 193 
Palskys B. 256 
Paltiniškės km 200, 213 
Paltrukas 69
Palubeckai E. ir S. 220, 223-225, 227, 228
Pamėdinčių km. 126
Pamolis J. 77 
Pandėlys 5,10
Panevėžys 6,7,14,15, 21,24, 25, 27, 29, 58, 70, 92 103,107,111, 221, 244, 254, 258, 268, 280, 302 304, 305 
Paštukaitė L 34 
Paparčių km 56,124,198 
Papilės valsč. 77 
Paraščenka M. 107 
Paslauskienė 224 
Pasternakas 12 41 
Pasvalys 7,14,18, 25, 58, 304 
Patapovas 195
Paulaitis Petras 5,10, 22 222, 223
Paulauskas R. 219 
Paulauskas M. 182 
Paulauskas A. 30
Paulavičius S.-Rambynas 185,186,192
Paulikas R.-Klajūnas 188,194 
Paupio km 199
Pažvėnys 188
Pečiulis J. 219 
Pečiulionis M. 151 
Pečkai A. ir J. 70, 71 
Pempė K. 30 
Perloja 60 
Permė 146, 229 
Petkus V. 22 
Petkevičius V. 88, 92 
Petrakov T. 71 
Petrauskas 52 
Petravičius V. 210 
Petrelis 99 
Petrovas A. 103,183 
Petroniai 253 
Petrošius 19 
Petrošius 183 
Petropavlovskas 261 
Petrovas 96 
Petruškevičius 57 
Petruševičius A. 19 
Pikin 81
Pikoraitis J. 204
Pikturna Z 179
Pikturna A. 179,183
Pilkauskas J. 70
PiluckisP. 274,275,283
Pilvelis 60
Pirogov 74
Piskunovas G. 34
Pjūklas 171
Platelių mšk. 124
Plateliai 122,124,126
Plečkaitis V. 43, 44
Plechavičius P. 127,151,176, 222
Plienaitis St.-Valdemaras 197
Plikiai 124,144
Plumpa P. 23
Plungė 62, 89, 92, 136, 143, 144, 152, 159,167,306
Pluščionis V.-Tautmilis 180
Pocaičių km 197 
Pocius 18 
Pocius 176 
Pociūnų km. 172 
Podlegajevas M. 106 
Popovas 172 
Possocha 75 
Potma 270
Pozdniakovas N. 96,102,103,106,108
Pravdinskas 205
Preibys A. 119,121,122,124
Preibytė-Valiūnienė R. 119
Preikšas 67,96,100,105
Priekulė 56
Prienų raj. 58, 75,171
Prišmončių km 153
Prišmontaitė S. 43
Procenko V. 103
Pukaitis B. 169
Puleikis 138
Puodžių km. 241, 247
Puodžiūnas 75
Puodžiuvėlytė B. 186
Pušinis B. 100
Puškevičius 151
Puškinas 223
Pupeikis S. 71, 72
Purviškių mšk. 197,198, 203, 204
Putrų km. 130
Puželių km. 193,194,195

R

Račkauskas 190
Radionov 81 
Radžiūnas J. 29
Rafonavičius 176
Ragaišis R- 10 
Raila 49, 52 
Rainys V. 40, 51, 52 
Raktelis Sigitas 43 
Rakūnas Algirdas 86, 91 
Ramanauskas A.-Vanagas 80, 92,120, 224
Ramonas I. 172
Ramygala 14,58, 82 
Raštutis A.-Eglė 189 
Rapolas 82
Raseiniai 20, 61,74, 75, 89, 92,107,174, 176,177,199, 209, 224, 297, 306 
Rasiulis 69 
Raupys B. 31 
Razbadauskis 193 
Razminas 176 
Razmislevičius 16 
Rečicos m. 104 
Rėklaitis 303 
Rešiotai 219 
Repšys 223 
Riazanė 104 
Ridikiškių km. 199 
Rietavas 19,185,214,218 
Rimdeika P. 11 
Rimgaila Eduardas 118,159 
Rimgaila V. 130,158,160,163 
Rimgaila J. 113 
Rimgailienė G. 158 
Rimkus P. 88, 91 
Rizgalių km. 195 
Rybakovas 215
Rokiškio raj. 31, 54, 74, 103, 111, 243, 257
Rotenkov 78
Rožanovas 68
Rožauskas B. 176
Ručiūnų km. 55 
Rubikaitė B. 183 
Rubinavo km. 211, 212 
Rubinskas 182 
Rubulių km. 144 
Rudaičių km. 129 
Rudamina 57 
Rudelės km. 57 
Rudenka 155 
Rudžionis St 90 
Rudyko I. 79 
Ruginis 52 
Rugienių km. 189 
Ruginis V. 31 
Ruibys Petras 198, 216 
Rūkas St.-Skautas 194 
Ruokis 292 
Rupšaitis J. 199 
Rupšlaukis-Trimitas 191 
Rusas 175
Rusija 7,12,13, 43, 72, 73, 82, 98, 248, 277, 280, 282, 286 
Ruzajevka 270

S

Sabasaj 78
Sabataitis 35
Sabatauskas 217
Safonovas 105
Safronovas 105
Sakalas A. 270
Sakalauskas R. 31, 43
Sakalauskas Pr. 256
Saladžius 174
Salakas 30, 42, 55
Salantų valsč. 121,122,124, 231, 234
Saldutiškio apyl. 60, 69
Salys A. 234, 255
Samalavičius 6 
Sapko S. 69 
Sarmontis St 162 
Sartininkai 185 
Saugai 231 
Sedoja 121 
Semeniškių km. 59 
Semionovas 74 
Senkevič J. 75 
Serafinaitė M. 34 
Seredžius 176 
Sermontis S. 129 
Sevriukas 28 
Sibirskas 12 
Simonavičius G. 256 
Simutis Pranas 70, 71 
Simutis L 6,17 
Sindickas J. 179 
Sinkevičius 16 
SirotkaM. 98,99,107 
Sirutavičius A. 167 
Syminas A. 212 
Skačkauskas J. 167,169 
Skaipauskas SL 152 
Skaisgirys 168
Skaudvilės raj. 6, 30, 43, 185, 193-195, 200-203, 206, 213-218, 293 
Skaudvilaitė E 38 
Skebėra K. 10,22 
Skersys SL 123,127,128,129,131 
Skripnikova A.P. 229 
Skuodas 6, 7, 27, 30, 58,123,128,150, 151, 304
Skvarnavičius G. 11
Sladkevičius V. 32 
Slavikas 15 
Sluckas 104
Smalininkai 222
Smetona A. 19,114,175 
Smilgiai 58 
Smilgevičius 25 
Smirnovas 75, 78
Sniečkus A. 12, 66, 68, 69, 72, 73, 75, 80-82, 96, 97, 99-101,104,105,109, 110,111
Sochanevas I. 106
Sokolovas A. 88, 308 
Sokolovskis V. 107 
Solženycinas 12, 229 
Songailienė O. 219 
Sorokin S. 69 
Sosneris 41 
Sovietskas 197 
Spraudaičiai 189
Stalinas J. 8, 25, 35, 38, 76, 78, 79, 82, 83,113,118,121,123,126,134,137, 161,165,183,198,226,284,290,309 
Stancelis V. 167,168 
Stanevičius 284 
Stanislovaitis R. 87, 91 
Stankus J.-Girėnas 185,189,193 
Stankevičius G. 19 
Stankūnas 19 
Staražinskas A. 179,184 
Starkauskas Juozas 2, 66, 34, 88, 92, 308
Steponkus S. 178
Steponkus V. 178 
Steponavičius V. 26 
Steponavičius J. 35 
Steponavičiūtė B. 217 
Stonys A. 28 
Stonys Alf.-Delfinas 210 
Stonaitis A 179 
Stoniškis 7, 36
Stonys 31
Stonytė A.-Arcišauskienė 207, 208
Stoškus A. 296
Strakšys 183
Stravinskas J. 57
Strazdauskas 77
Strazdelis 284
Stribaičių km. 203-205
Stribinskas 183
Striopaitis 208
Stropaitis 10, 25
Stulpą J.-Taifūnas 188
Stumbrys A. 179,181
Stumbrytė B. 178
Stungurytė J. 179
Sudavičius K. 123
Sugintas A. 215, 218
Surblys A. 154
Surgaila 239
Suskinas I. 107
Suslovo raj. 226, 229
Suslovas M. 71, 82
Susnys A. 23
Sverdlovskas 261
Svilas A. 12
Svobiškėlio km. 57

Š

Šabaniauskas A. 27
Šablinskas H. 12 
Ščeponavičius 20 
Ščerbakovas V. 77 
Šakalys VI. 10 
Šakalys 18 
Šakenis R. 12
Šakiai 62, 73,104, 220, 221, 306
Šakynos apyl. 59 
Šaltis B.-Sakalas 185,189
Šaltys-Šalčiūnas 185,189, 207
Šalčininkų raj. 54 
Šalgunov S. 71 
Šalkauskis 283 
Šarmaitis R. 100 
Šateikių km. 234 
Šateikių mšk. 122 
Šatenšteinas 41, 50 
Šaukėnai 167 
Šeduikių km. 257 
Šeduva 21, 34, 55 
Šeikovas E 102 
Šertvytis A. 260 
Ševatovas 178,180
Šiauliai 7,17, 20, 21, 25, 28, 37, 41, 44, 58, 59,77, 82, 98, 99,103,107,110, 111,147,148,167-173,176,180,181, 184, 268, 305 
Šiaulys J. 202, 203 
Šidagių km. 215 
Šidlauskas J. 171 
Šikšnius 154
Šilalės raj. 26, 39, 59, 89, 92,185-190, 192, 193, 206, 208, 210, 212, 216, 217
Šilauskaitė Jadvyga 116,117,119,129 Šilkus A. 167,169
Šilutė 16,53, 61,73,75, 89, 92, 207, 231, 306
Šimaitis A. 219
Šimai is 24 
Šimanskienė V. 193 
Šimėnas A. 92 
Šimėnas A. 299 
Šimkus Jonas 71 
Šimkus St 114 
Šimkus Eug. 205 
Šimkus D. 203
Šimkus B. 75
Šimulis V. 179,182,183 
Širvys K.-Sakalas 224, 225 
Širvintų raj. 59, 60, 305 
Šiurpiškės km. 213, 216, 218 
Šlančin 75 
Šlavantų km. 56 
Šleževičius 21 
Šlevičius 99 
Šliažas A. 18 
Šliažas J. 18 
Šliumpa Pr. 90
Šneideraitis-Varguolis 209, 210
Šniaukšta Vl.-Bijūnas 191,192
Šniepys 212
Šokinas V. 102
Šolių km. 189
Šostackis 34
Šriūbėnas 267
Štarolytė M. 303
Štarolis L-Aras 303
Štižilis 21
Šupikovas D. 96
Šutas M. 167
Šutyj M. 102
Švedas 32
Švedija 131,150,151
Švegždys K. 303
Švėgždaitė 30, 43
Švėkšnos apyl. 61,185,191
Švenčionys 7, 60, 69, 304, 305
Švenčionėliai 15, 30, 60
Šventežeris 57
Šventoji 131,146,150

T

Taišetas 229, 260-262
Tamavičius A. 177
Tamkvaitis V. 17
Tamošaitis A. 271 
Tamošaitis 199 
Tamulevičius J. 75 
Tarašiškių km. 57 
TarautiŠkių km. 59 
Tarulytė E 244 
Tarvainių km. 176 
Tarvydaitė J. 115,119,129,130 
Tauragė 62, 82, 89, 92, 145, 189, 194, 195,202,204,206-208,211,213,214, 216-218, 306 
Tautkus A. 169 
Teiberis J. 40 
Teišerskas 298
Telšių raj. 6,17,23,46, 62,104,123,136, 147,159, 218, 306 
Tereškinas F. 103 
Terleckas A. 22 
Tetervinų km. 58
Timinskas M.-Balandis 185,192,193,206
Tininis V. 95,110 
Tiškus Leonas 211, 212 
Tyrelio mšk. 211 
Tytuvėnai 7,177, 304 
Tkačenko I. 82 
Tolišiai V. ir D. 205 
Toliušis 28 
Tomas 77
Tomskas 12,120,162,164
Tonkūnas J. 271-273, 296, 297 
Trakai 16, 62, 306 
Trečiokienė K. 98, 99 
Trijonis Pr.-Jaunutis 190,192 
Trijonis J.-Marsas 190 
Trinkūnas 12 
Troškūnai 7, 304 
Truska L 88,92,308
Tukiai 209
Tūla 104
Tumelis J. 11, 39
Tumonienė 138,139
Turauskas 19
Turauskas J. 212
Tursa Leonas 237, 242, 244, 245
Tutinaitė N. 251

U, Ū

Uchta 260, 261
Ūkelis G. 286,287
Ukmergė 7, 23, 62,69,74,103,111,304, 306
Ukraina 84,154,307
Ulanovas 153 
Undraitis Pr.-Paganinis 198 
Untė 222 
Untulis S. 129 
Uoka K. 42,43 
Upninkai 55
Upynos apyl. 194, 215, 218
Urbaitis 49 
Urbelis R.-Betas 179 
Urbelytė J. 179
Urbonas Antanas 116,117,131,133,135-143
Urbonas Juozas-Erškėtis 117,137
Urbonavičius I. 103 
Urbonavičius Pr. 257 
Ustrimas 75 
Ušakovas V. 104
Utenos raj. 60, 61, 69, 82,103,111, 235, 239, 240, 244, 250, 252, 258 
Užpalių valsč. 235, 237, 244, 246, 247, 249, 250-252, 255, 256, 258 
Užubalių km. 245 
Užupis 21
Užvarnių k. 204
Užvenčio valsč. 77 
Užvėrų km. 186 
Užkanovės km. 120 
Užkarnavė 146

V

Vabalninko valsč. 81
Vadokliai 58 
Vaičiulis V. 167,168,171 
Vaičiūnas L 29 
Vaičius B. 133,136 
Vailokaitis 220 
Vainauskas 194
Vaineikių km. 144, 145, 151, 242, 256, 257
Vainuto apyL 61,185,189
Vaišvila Č. 20 
Vaitekūnas 170 
Vaitiekaitis 35 
Vaitkus A 44
Vaitkevičius Vykintas 207, 208
Vaitkevičius I. 13, 28 
Vaitoška J. 29 
Vaižgantas 283 
Valantas A.-Žydrūnas 208 
Valantiejus B.
Valantiejūtė Z.-Šiaulienė 202
Valantinas V. 167,169 
Valeckaitė 23, 226 
Valeika B. 24 
Valskytė E 179,182,183 Valys 274, 283, 284, 285, 289 
Vanagas K. 235, 239, 240 
Vanagaitė J. 11, 25
Vanagaitė O.-Lapinskienė 235,243,244, 245, 251, 252, 257, 258 
Vanagaitė U. 237, 258
Vandžiogala 55, 81
Vašatkevičiūtė G. 29 
Vaškelis A. 255,256 
Vaškelis St 245, 248, 251, 255 
Vaškelienė A. 244, 245, 251, 252 
Vaškelytė M. 244, 247, 249, 251, 254 
Vaškevičius R. 169 
Vardys V. 114
Varėna 23, 60, 80, 89, 92, 305
Variakojis A. 14
Varkala V. 17
Varkojis 154
Varlaukis 194, 213
Varnas J. 241
Varnaitė D. 53, 305
Vaser 125
Vaseris A. 27
Večerskytė S. 119,129,133,134,136
VėbraS. 24
Vedernikov 77
Veisiejų raj. 23, 57
Veiveriai 17
Velėniškis Pr.-Demokratas 257
Velička A. 101 
Veliuona 55
Venckus SL 214,218,219
Venckevičius E 290
Venckevičius P. 178,179,182,183, 290
Venclova T. 11, 291
Venclovaitis 22
Vengrija 8, 33, 35, 287
Venkus 75
Vepštas J.-Paukštelis 300, 303
Verbėjus VL 167
Vėlavičius V. 218
Vicas J. 89, 92
Viena 228,271
Vilčinskas J.-Algis 224
Vilčinskas B. 217
Vilimas 288 
Vilimiškės km 120 
Viliūnas V. 34 
Vilkaviškis 15 
Vilkija 16 
Virbalis A. 34 
Viršulis A. 88, 91 
Vitas J. 100,107 
Vitebskas 104 
Vitkausas A. 46 
Vitkauskas 27 
Vitrenko 225 
Vyčinas Vincas 148 
Vygelių km 253 
Vyžuonų mst 82 
Vlasov K. 79,80 
Vokietaitis A. 131 
Volbikas A. 178 
Volskis 77
Vorkuta 122,125,228,260
Vosylius 78, 98 
Vučkolio km. 78

Z

Zablockis A. 169
Zablockas 24 
Zabulionis P. 246 
Zacharov 74 
Zaikauskas-Zuikis 151 
Zajančiauskas K. 231 
Zakarauskas J. 200-203, 213 
Zalagubas Č.-Feiforas 303 
Zalanskis 23 Zaleckas A. 177 
Zaleckis T. 107 
Zaporožė 104,145 
Zapustas 25
Zarasai 42,55,69,71,72,222
Zauberblatas B. 104 
Zdanavičienė 173 
Zelenovas 105 
Ziberkas E. 42 
Zinkus J. 201, 202, 213 
Zlotnikas 104 
Zotovas A. 180 
Zūba Antanas 207 
Zubelių km. 60 
Zubkovas A 103 
Zujauskas 183 
Zurmuktašvili 103

Ž

Žadūnių km. 169
Žagaras J. 213 
Žagarė 21 
Žaibas-Dikas 199 
Žaiginys 61 
Žaliūkų km. 169,171 
Žardinskaitė J. 226, 301, 303 
Žavarankovas V. 75 
Žedvainių km. 172 
Žegulys 21 
Žeima S. 6 
Žeimiai 55
Žematis V. 177, 220, 223-225, 227, 228
Žemaitis J. 16
Žemaitkiemis 231 
Žemgulys 221 
Žibininkų km. 154 
Žičkus St-Vasaris 195-197 
Žičkus J. 213, 216, 219 
Židonis 12
Žilinskaitė J. 119,129,134
Žilionis 50 
Žilius V. 220,230 
Žilys VI. 256
Žiliūtė M. 220, 226, 229, 230
Žiprys 1. 104 
Žygaičiai 185
Žymančius Titas 185, 206, 208
Žoltkovas 155
Žukauskas B.-Žaibas 248, 253, 257
Žukauskas V. 177
Žukauskas J. 32
Žukauskis St 196
Žukovas V. 103
Žukovas 231
Žutautas V. 31
Žvinalaukio km. 198
Žvingiai 185,189,190,193, 210, 211
Žvingilas A. 40
Žvironas J. 246, 255