PO TO, KAI RAŠĖME

Laisvės Kovų Archyvo Nr. 10, p.19. Ne Stasys, o Juozas Grybas iš Pagirio valsč. Pagirių km., prigėręs Lėno ež. 1950 ar 1951m.

LKA Nr. 16 L.Abariaus straipsnyje "Lietuvos partizanų Šiaurės Rytų srities 3-ioji Vytauto apygarda (1945-1952m.)'' pastebėtos klaidos:

p.8 - išsp."(...) Čeponį-Mikimauzę, Lapienį-Miškinį (._)" - t.b.. - "Juozą Čeponą-Mikimauzą, Bronių Lapėną-Miškinį"; p.9,15 - t.b.- "A.Krinicko";

p.1920,54,55,289 ir visame straipsnyje tb. ne Vincas Želidonis-Rokas, o Vincas Žaliaduonis-Rokas;

p20, - t.b. Kamarausko vardas Jonas; p25, - "(.„) Vydžių..." - t.b. "Vidžių";

p29,49 - Vytauto apyg. ir Kalnų sr. štabo slėptuvės negalėjo būti prie Kiauneliškio km. (ne Kiauneliškiu), - iki jo 10 km, artimesni kaimai - Šnieriškė, už 1,5 km, Labanoro miestelis už 3 km;

p.34,36"(...) Gobiui-Varpui", - t.b. "Baliui Guobiui-Varpui" ir kitur straipsnyje t.b. - Guobys;

p55 - t.b. "Krinicko";

p56 - "Antanas Klonis" - t.b. "Jonas Kluonis"; p56 - t.b. "Reškutėnų";

p. 57 - t.b. "Griškėno", ir A.Griškėnas nežuvo, o buvo suimtas;

p57 - t,b. "Aleksandravičiaus-Svajūno";

p57 - t.b. "Krinicko, Žaliaduonio, Kluonio";

p59 - t.b. "Pavasario kuopa (Malikėno)";

p59 - išsp. "Bilinsko-Baravyko", t.b. - ’Lipinsko";

p.61 - t.b."Malikėnas':

p.65 - t.b. "Galatiltytė";

p.67 - išsp."(_) vyr. ltn. Rozodoje...", t.b."Kozodojev"; p.67 - išsp."(...) Vitoldas Galatiltis", t.b."Vytautas"; p.67 - išsp."(...) Vaclovas Vaitiekaitis-Barzdenis ir Zenonas Puronas-Tar-zanas", t.b."Vaclovas Vaitiekėnas-Barzdėnas ir Zenonas Puzonas (...)"; p.106 - išsp."(_) Kazys Kregždė", t.b."Kostas Kregždė".

Dokumentų rinkinyje "Užkulisiai" ("Iš naujausios Lietuvos istorijos" II dalis): p.136 (1-oje potekstinėje pastaboje) - paskutiniame sakinyje praleista (po "apdovanotas ordinu";) _ 1990 03 - LSSR KGB viršininkas; toliau, t.b. ne 1990, o "1991 03 16 atleistas...".