PAVARDŽIŲ IR VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ

A

Abalinas 101, 111
Afanasjevas 104
Afoninas 104
Agurkiškio miškas 56
Agurkiškis 114
Aidukas P. 237, 238, 261
Aistis 159
Aldusevičius J. 60
Aleksandravėlė    56
Alšauskas (Šalkauskas) 175, 177
Alovės valsčius    65

Alunta 96
Alytus 21, 38, 40, 65, 68, 69, 70, 96, 101, 102, 111, 205, 207
Ambraziejus Kazys    157
Ambraziūnas Pr.    263, 264
Andrikienė Marytė    196
Antanaitis J.    163
Antazavė 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
Anykščiai 83
Anykščių rajonas    60, 91
Anyžių kaimas 54
Aržanskojus    114
Ašmena 21,40
Ašoklis 177, 184, 185, 192
Atkočiūnas Izidorius    59
Augustavas 20 Aukštaitija    6, 68, 73
Avižienis Bronius-Balanas 61
Avrimenko    107
Ažvinčiai 58

B

Babincevas 87, 118
Baibių kaimas 55, 58, 59
Bakutis 105
Balčikonis 253
Balsys Jonas-Putinas 64, 196
Baltbiržės miškas    55
Baltrušaitis Jurgis 236
Baranauskas A.    203
Baranauskas B.    5, 162, 163, 196, 197
Baranovas 102, 111, 114
Baraukos miškas    54
Barisa Juozas    235, 256, 261
Baršauskas K.    162
Baršėnų kaimas 52
Bartašiūnas Juozas 52, 58, 65, 69, 72, 73, 74,75
Barzda 173
Basys Leonardas-Pavasaris 64
Bendinskas A. 163
Bendrovė 60
Beriozinas    64
Bemiškių kaimas 59
Bertašius Pranas 54
Bielinis K. 227
Bikūnų kaimas    54
Bilaišių kaimas    55
Birštonas 82, 96, 107
Biržai 40, 57, 70
Biržiška V.    203,    210
Biržiška Viktoras    203, 210
Biržiška Mykolas    159
Blezbergas    233,    234
Bloznelis Mindaugas 162 229
Bobincevas    118
Bogdanovas 104,118
Bogomolovas 102, 111
Borisevičius 166,182
Bradesių kaimas 57
Brazdžionis Bernardas 214, 259
Brikis 83
Budraitis Edvardas 168,173
Buranas 114
Burokas Feliksas 53
Burunovas 53
Butkevičius Liudas 12, 230
Butrimonys 108
Buzakovas P.J. 111
Būdavas 198
Būga Kazimieras 253
Būtėnas J. 264

C

Ceikinių valsčius    64
Cibuiinės kaimas    54
Cirkliškis 64

Č

Čečėnija 79
Čepkauskas P, 265 
Čerčilis 221 
Černaviškio miškas 59 
Česonytė-Railienė Marytė 254 
Čiegis Bronius 54 
Čiurinskas A. 165, 167

D

Dabulevičius 230
Dainių kaimas 64
Dambrauskas Liudas 162, 163,164, 229
Darbutas 167, 183,195 
Darius 158
Daugų valsčius 65, 95, 99, 205
Daugai 205 
Davainių kaimas 55 
Demidenko 86 
Derganovas 102 
Dergunov 117 
Dervinių kaimas 56 
Diedovičiai 264,265
Dilys 83
Dimbelis Jurgis-Plechavičius 64
Dno 264
Dorovcevas 82,117
Dragūnaitis
Drobų kaimas 59
Dručkus Andrius 56
Drungiliai 193
Drusėnų kaimas 55
Druskininkai 96
Dubauskas Jonas 64
Dubnių kaimas 58
Dubrovinas 120,127
Dudėnas Jonas 55
Dusetos 54, 55, 56, 59
Dūda 179,192,194
Dūkštas    51, 55, 58
Dzūkija    68, 69, 74, 247, 252, 276

E

Eidimtas Adolfas-Žybartas, Papunis, Senis 159,160, 161, 162, 164
Eidimtas Alfonsas 7, 8, 12, 161, 162, 163, 164, 224, 228, 229, 271 
Eišiškės 21, 40, 95 
Eivenių kaimas 54

F

Fadejevas 189
Feinšteinas 103, 111, 113, 117 
Figentovas 106 
Fotinas 93 
Fraimovič 232 
Frolovas 56

G

Gaidienė Karolina    56
Gaidys Leopoldas    56
Ganusauskas Edmundas 222, 261
Gaškaitė Nijolė 93
Garliava 80, 96, 106 
Garmuliškių kaimas 54 
Gatakiemis 62 
Gebelsas 140 
Geibių kaimas 58 
Generolas Vėtra 41 
Ginčėnų kaimas 85 
Gineitis A. 227 
Giniotis Pranas 184 
Gintautas 111 
Girėnas 158 
Girnius Juozas 92 
Girnius K.K. 6,13, 261 
Goliakevičius M. 5 
Gorkio sritis 53,119 
Gražys Jonas 52 
Gražina 196 
Gražutės šilas 58 
Grigonis K. 265 
Griškabūdis 96, 107 
Grybauskas Steponas 165, 167, 168, 185, 188, 189, 192, 194, 196 
Gudeliai 83, 88, 91 
Guntulis Balys 59 
Gutaučių kaimas 58

I

Ignalinos rajonas 64, 96
llgašilio kaimas 56
Ilguva 232, 246, 247, 248, 249, 251, 257, 258
Imbradas 52,55
Impulevičius A 264 
Indrašius Vytautas 50 
Isajevas 104

J

Jakimavičius Algirdas 237, 257
Jakštas J. 64
Jakubėnas K. 221
Jakutis K. 64 
Jankai 84 
Jankauskas 188,189 
Jaška Zenonas 167, 175, 179, 182, 191, 199 
Jaskoniškių giria 57 
Jazdauskas Šarūnas-Normis 166,167, 177, 183, 185, 188, 192,194, 195, 198 
Jepovas 111 
Jeršovas JA. 111 
Jevsejenko 105 
Jocys 83 
Jonava 96 
Joniškis 40, 58 
Joniškiu kaimas    40, 70
Juciūtė E 221
Juknevičius J.    263
Juodaitis 182
Juodikis Povilas    171
Juodka Antanas    55, 58
Juozaitis 178
Juozapavičius 205 
Juozėnas Albertas    59
Jurčiai 174, 175
Jurbarko rajonas    12, 86, 230, 252
Jurevičius Juozas 218, 219
Jurevičius Vytautas 219 
Juršys Apolinaras-Vytenis 60, 63 
Jusienė Barbora 54 
Jusys Antanas    54
Juška Antanas    162, 163
Jurevičiūtė A. 260

K

Kairys Jonas 52, 223
Kaišiadorių rajonas    96
Kaladinskas Kazimieras-Erškėtis 55, 58
Kalmykovas 190
Kaluginas 116
Kalvarija 51, 96, 102, 103, 106, 111,116, 198, 202, 203
Kalviai 12, 226, 229
Kanclerius    203
Kaniūkų kaimas 58
Kapralovas 78, 82, 89, 97, 99,100,101,103, 111,113, 118
Karalius Albinas    8,160, 214, 224, 228
Karaliaučius 84,219
Kardamavičius Jonis 58 
Kašauskas    220, 261
Kašėta Algis 65, 272
Katiliškis Marius    173
Kaunas 7, 8, 12, 21, 34, 40, 61, 62, 63, 70, 71, 82, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 110, 112, 140, 160, 161, 163, 169, 175, 177, 179, 180, 182, 183, 184, 189, 193, 201, 205, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 222, 226, 227, 229, 230, 233, 234, 237,238,240,246,248,251,252, 255, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 271
Kauneckas 167, 195
Kavaliauskas VI.
Kazakevičiūtė Zofija 51
Kazanas Afanasas 51, 53 
Kazanas Igoris 51, 52, 56, 57 
Kazanas Mykolas-Mutka 51, 52, 53, 56, 57 
Kazanas Jeremiejus 53 
Kazlauskas Bijūnas 54, 83 
Každailis Antanas-Klevas 177,183,184,191, 192, 194, 196
Každaiiienė Onutė-Jonis 184, 191, 198
Keliuotis Juozas 162 
Kemerienė 93,94 
Kemežienė    234
Kerpauskas    172
Kėdainiai 21, 40, 70, 96,102,103, 105
Kiauliakytė 93,94 
Kiauneliškis 60,61 
Kibirkštis Antanas-Katinas 58, 207 
Kirkilas 264
Klaipėda 15, 40, 68, 70, 165, 175, 177, 180,187, 188, 189, 190, 191, 197, 198, 214, 219, 233, 236. 256 
Klavkinas 90 
Klevkinas 87
Klimovas 81, 87, 94, 95, 97,111, 113,118
Kmieliauskas Petras 54
Kojelis Juozas    159
Kokinas Jonas    52
Kontrimas 173
Konuševas 56
Kornaičenko 98
Kotovas 118
Koževnikovas 97
Kretinga 21, 40, 70,161,162,179,182,197, 198, 199, 223 
Kriaunos 52 
Krikščiukaitis J. 211 
Krinickas Antanas-Romelis 60 
Kripenko 107 
Krivasalis 60 
Kryževičiai 196, 197, 230 
Krotko J.G. 111 
Krugovcovo 98 
Krulis 193 
Kučinskas (sL) 54 
Kubertavičius Vincas    236, 256
Kubilius Adolfas 8, 160, 165,166, 167, 177, 180, 182, 183, 185, 188, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 228, 229 
Kubiliūnas Petras 264 
Kucenka 114 
Kudirka Vincas 170, 217 
Kudrių miškas 56, 57 
Kuodytė Dalia 5,14, 222, 227, 261, 271 
Kuprišauskas Juozas    265
Kurakinas 56
Kuvšinovas 107 
Kuzma Vladas-Bocmanas 52 
Kuzmickienė Jadvyga 226 
Kybartai 96, 104,107 
Kymantas 177

L

Labanoro giria    58, 60, 61, 64
Labunskas VI.    265
Ladiga K. 207
Laibus 186
Landsbergis Vytautas 211
Lapinskas 82, 100,101 
Lašas Juozas-Tugaudas 55, 59 
Laurinaitis Vincas 12, 230 
Lazdijai 21, 40, 71, 85, 96, 112 
Leibovičius 187 
Leipūnai 96
Lekėčiai 12, 96, 105, 227, 229, 231, 232
Leningradas 243, 266
Leskauskas P. 210, 213
Liesis Antanas-Gediminas 59
Liesiškių kaimas    59
Leščinskas    189
Lešakovas    114
Lietuva 14,15,16, 35, 40, 50, 51, 57,59,76, 86,142,155,167,171,191,199,200, 201, 202, 203,204, 206,209, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 249, 253, 257, 259, 260, 263 
Limontas Pranas    177
Linkaičiai    210, 212, 255
Liorentas Jonas 7, 8, 271
Lipinskis P.-Baravykas 63 
Lisovskis 69 
Listopadskis Aleksandras    8
Liudvis 183, 184, 192
Liutkus A. 265 
Liutkus Petras 224, 265 
Lygalaukių kaimas 53 
Lomakinas 115 
Lukša Juozas-Daumantas    160
Lukošiūnas Lionginas 57
Lungelių kaimas 59 
Lūžių miškas 59

M

Macijauskas 189
Magadanas 59 
Maironis 204, 209, 215, 253 
Maksimovas    62
Malijonis 213
Mališauskai Balys ir Mečislovas 58
Marcinkonys    96
Marijampolė 21, 34, 40, 71,92, 96,103,106, 171, 202, 231 
Marimontas 52 
Markelis Antanas 54 
Markelis Juozas 56, 57 
Markulis 167,182, 195 
Markūnas Algis 260 
Martinėnas Juozas ir Kazys 54 
Masališkių kaimas 68 
Masiulis Antanas 58 
Masiulis Jonas 59 
Mažeikiai 21, 40, 223 
Mažrimai    184,194
Medeckas 173
Medinis Mečys 55, 58 
Melagėnų kaimas 64 
Menčinskas Juozas 61 
Merkinė 66, 68, 80, 96 
Michailovas 51 
Michailovičius 135 
Miknevič    160, 163
Milicinkevičius Juozas-Vytenis    102
Milukas Antanas 203, 221, 258, 260
Milukas Juozas 221, 233 
Milukas Matas    216
Milvertas 180, 185, 188
Milvydaitė Gabrielė-Dzirvonienė    161
Misevičius 182,194
Mišiūnų apylinkė    93
Miškinis Antanas    232, 238, 242, 257, 261
Miškinis Petras-Slėnis 59, 114
Moles Eduardas 211 
Molėtų rajonas    60, 84, 96, 103, 104
Monajevas 104
Musteikis Kazys 227

N

Nakutis 170
Naujamiesčio rajonas 82 
Naumiestis 96, 103,106, 107 
Nemenčinė 96 
Nemickas B. 227 
Nevardaitis P. 162 
Nikolajevas 103 
Nikulinas J.N. 111 
Nikušinas 99 
Norvaišių kaimas 50 
Novikovas 56

O

Ottingas Rudolfas-Kirvis, Balandis 119, 120, 274

P

Pabradė 96
Padusčio kaimas 54 
Padustėlis 59
Padvaiskas Kostas-Mazgelis 58
Pagėgiai 40, 68, 71 
Pakačinės kaimas 56 
Pakalniškis Pranas 160 
Pakriaušis 173,174 
Palanga 96,162,191, 218, 219 
Paleckis J. 49 
Palimov 103 
Palsodės miškas 62 
Palukiškio kaimas 83 
Paluknis 61
Panemunė 96,103,105,106,205,207, 222, 251, 252, 260, 265
Panevėžio 7, 21, 34, 40, 71,205, 225, 226, 263
Pankinas    82, 88,101,103,110
Paryžius    210, 211, 222, 249
Pašilės miškas 54
Paškonis Motiejus-Donkichotas 55 
Paukštys A. 49 
Paulauskis 193 
Paulauskas 193, 197 
Pečiulionis Motiejus 9,10,12,160,199, 200, 201,202,203,204,205,206,207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,230,231,232,233,234,235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,250,251,252,253,254,255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 
Pečiulioniai Tomas ir Rozalija 202 
Pečiulionytė Jonė 201, 260 
Petkevičius Bronius 199 
Petkevičius Kazys 166, 167, 170, 174, 175, 187
Petkevičius Henrikas-Steigvila, Valiulis 167, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 184, 185, 188, 189, 192, 195, 196 
Petrauskas J. 185,186 
Petravičius Z 200 
Petreikienė 198 
Pimpių kaimas 59
Plechavičius 64,137, 169,170,171,172, 265
Plevokas 262
Pociai 176, 179, 180,182,183,184,185, 191
Počkajus 82, 94, 100,112 
Poleščiukas 115 
Pončius 167 
Pridorožnas 102
Prienų rajonas 82, 96,104, 107,108
Pundzevičius Stasys 227 
Pundzevičius P. 211 
Pupeikis Balys-Tauras 52, 55, 56, 57 
Pupeikytė Valė-Vaidilutė 56
Pūrai Jonas ir Nikodemas 54
Purvynės kaimas 59 
Puslys Antanas 52 
Putra 199

R

Raclinas 219
Račinskis K. 212 
Račinskas Pranas-Drugys 58 
Radavičius 173,174 
Rainys Juozas 162
Rakauskas Jonas 232, 248, 251, 252, 257
Ramanauskas P. 182
Ramanauskas Adolfas-Vanagas 68, 182
Ramojus Vladas 260
Raseiniai 12,21,37, 38, 40,68,71, 224, 230
Rasochackijus 116
Raštikis Stasys 138, 227, 263
Raudonis Liudas 165, 192
Raudondvaris 12,226
Raugas Vincas 56
Razauskas 232
Rentelnas 140
Richardas 61,63
Rimšės apylinkė 58
Ringaila Eduardas 237
Rinkevičius Andrius 269
Rokiškis 40, 53, 71, 235, 256,
Rudokas Juozas 158
Rudys 176
Rusteikių kaimas 51
Ruzgys Algimantas 12, 222, 230, 231
Ruzveltas 221

S

Sadūnai 55,59
Sakalauskas V.-
Sakalas 7, 8, 271 
Sakmanas 233, 234 
Sakulinas 104 
Salagirio miškas 52
Saldutiškio mst 62, 96
Salinių kaimas 52, 56, 57 
San-Franciskas 32 Sartai 52 
Sasnauskas P. 163 
Sažienis Mykolas 55 
Saunoris A. 167, 170 
Savickas Jonas 55 
Seirijai 96
Semaška J.-Liepa 6,181, 185,186,187
Semikovas R.G. 111
Semionovo kaimas, Drogobužo rajonas 262
Siesikai 96,103, 104
Silionovas 113,114
Simnas 96
Sinkūnas S. 163
Sinycinas 98,99
Skabickas Klemas 269
Skeivytė 198
Skinkys 169
Skrickuvienė Ona    227
Sladkevičiai 205
Smetona Antanas    211
Smirnovas 106
Snarskis 10, 228, 229, 271
Sniečkus Antanas 85, 163
Sokolovas 118
Sotnikovas 115
Stalupėnai 20
Staneika J. 163
Stanevičius 166, 193
Stanislovaitis 227
Staniukynas A. 253
Stankevičius Juozas    253
Stankevičius Stasys    230, 231, 232
Stankūnas J. 160
Starkus-Starkevičius Stasys 12, 230
Starkauskas Juozas 78, 121, 273, 275
Statkus Vytenis 210, 260
Stelmužė 52, 55
Steponavičius 212
Stonkus 187
Streikus Antanas-Tamoškiukas 52, 53, 55, 56, 57
Streikus Juozas-Stumbras 56
Streikutė Ona-Rūta 53 
Striominas    114
Striužas Valdas 60, 64
Subotas 57
Suchobezdnaja lageris 53
Suntejev 117 
Sušinskai 172 
Suvalkija 12, 68, 230, 247 
Suviekas 52
Svarinskas Alfonsas 256, 260
Svilas Bronius 7, 8, 36, 271 
Sviridenko    107

Š

Šakalys Petras 54
Šakalys Juozas-Kęstutis 59 
Šakiai 12, 21, 40, 71, 92, 96, 102, 103,106, 107, 111, 226, 229, 231, 246, 247, 248, 249, 265 
Šalinėnų kaimas 54 
Šalna 167,180,195 
Šambarovas 98, 99,100 
Šarlotės miškas 57 
Šarovas (sl.)    64
Ščiūra Leonas 54
Šeinius Ignas    152
Šešuoliai 84
Šerėnas Vladas 61 
Šertvytis 183, 184, 185,192, 194,195 
Šiauliai 7, 8,11, 21, 34, 40, 71,157,160, 161, 163, 169, 172, 198, 217, 218, 224, 263
Šilas P. 227
Šileikis Bronius 58 
Šileris 219 
Šilinskas 170
Šilutė 40, 71, 187, 200, 233, 234, 235
Šimonių miškas    52
Šinkevičius Vitas-Ringaudas 102
Širiajevas B.N. 111 
Širvinskas P. 265, 267, 269 
Širvinskienė A.    265, 266, 267
Širvintos 96
Šiukščius Algirdas    60
Šlandakovas 106
Šlapšinskas Jonas    54
Šlepetys J. 160
Šlima Domininkas-Beržas 166 
Šutas Vaclovas 58
Švenčionys 21, 40, 59, 63, 64, 71, 96, 102, 118, 226, 243, 244, 245, 247

T

Talmantas J. 212
Tamoliūnas-Stumbras 91 
Tauragė 21, 40, 71, 91, 185, 206 
Telšiai 7, 20,21, 34, 40, 71, 91, 92, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 181, 182, 184, 187, 191, 195, 196, 218, 222 
Tichonovas 117 
Timofejevas Petras    53
Tiškevičius 191
Tomau 173 
Totas Jan Janovič    190
Trakai 21, 40, 68, 71, 96, 207
Trakelio miškas 54 
Tytuvėnai 233

U

Ukmergė 21, 40, 71, 93, 96, 103, 104, 161, 205
Urbanas Antanas 59 Utena 21, 40, 50, 63, 71, 207, 226 
Užoniškių kaimas 58 
Užpaliai 50, 55

V

Vadišius Petras 59
Vaidenas Balys-Liubartas 52, 56, 57 
Vaikutis Bronius    52
Vainiūnų kaimas    52
Valatka 248,256
Valkininkai 80,207 
Valukonis J. 253 
Valuntienė Stefa    226
Vaupšasovas 82, 83, 91, 98, 99, 103,110
Vėbra Juozas-Šalmas 59, 210, 211, 212, 230
Veisiejai 96,98 Velykis 233, 234 
Venckus 196,197 
Venclovas Jonas    59
Venslauskas    175,185
Vetrovas 78, 79, 80, 87,95, 97,98,99,100, 112, 275, 276
Veverskis Pranas    5, 48, 222, 226, 248
Veverskis Kazys-Senis    5, 7, 8, 10, 12, 14, 48, 50, 160, 161, 162, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 248, 261, 271 
Veverskis Aleksandras    231
Vichriejevas    103
Vievis 96 Vilijampolė 96, 106 
Vilkaviškis 21, 40, 71, 83, 96, 104,107 
Vilkija 96, 103, 105, 226 
Vilnius 5,7, 8,15, 21, 34,36, 40, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 74, 76, 77,79, 84, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104,111,114,115,120,121,127,155, 160, 161, 164, 167, 170, 182, 195, 198, 199, 204, 205,207, 215, 216, 217, 221,227, 230,231,232, 233, 234, 237, 242, 246, 247, 256, 263, 271, 277
Vilutis Leonas 222, 226 Virkšai 193,196
Vitkus Juozas 263
Vokietaitis Algirdas    128
Vokietija 10, 32,119,128, 134,135, 136,137, 159, 161, 168, 169, 171, 173, 180, 184,192, 211, 217, 220, 229, 260, 262, 264 
Volkovas 107
Vorkuta 51, 54, 59, 65,167, 175, 188, 197, 200, 222, 237, 244, 257 
Vosiuliškės kaimas    61
Vrubliauskas Petras    233, 234
Vytenis 60, 62, 63, 98, 102, 104, 111

Z

Zabičiūnų kaimas 58, 59
Zablackai Vilius ir Vytautas 52 
Zacharovas 98 
Zaicevas 118 
Zakarauskas Jonas    52
Zalanskas V. 71
Zanaviesų kaimas 91 
Zarasai 21, 40, 50, 51, 52, 53, 55, 56,59,71, 206, 226
Zavadskas Juozas 55
Zenkovičius 170 
Zoro (sl.)    192,194
Zubkovas 102,111
Zubrys A. 202, 216, 227 
Zubrys Juozas 202, 203, 238, 252, 253, 254
Zubrienė Matilda 246, 248, 251, 252

Ž

Žalimas 193, 194
Želigovskis 207 
Želva 84 
Želvys Juozas 240
Žemaitija 6, 68, 166,173,176,177, 179,180, 181, 182, 185, 186, 192, 218, 221, 222, 223, 231
Žemaitis Petras 55
Žibutis Pranas    248
Žiežmariai 96,205
Žilinskas M. 209 
Žukauskas 83 
Žulys Ipolitas 7, 223, 225 
Župikovas 70 
Žvirzdinas Herminegildas 167
Žygus 193