PRISIKĖLIMAS

Juozas Krūminas

O Lietuva, nakties ištiestas krašte.
Ir maldoje tu raudi ir slepies.
Kas ėjo ten šventos ugnies parnešti,
Didįjį šeštadienį priešpiet?

     O margučius trimis spalvom kas dažė?
     Ir kas nakties budėjo vidury,
     Aplink bažnyčią tris kartus kas nešė
     Baldakimą ir vėliavas šįryt?

Negriaudė šūviai ir varpai tylėjo,
O Lietuva! Neprisikėlei tu!
Tik kraujo veliumai išsisupę pavėjui...
Kiek bado, šiurpo ir naktų!

     Šiandien ramu. Velykos. Kristus kėlės.
     Ir svyra maldai nerami galva.
     Leisk, Viešpatie, kaip medžiai, debesys ir gėlės,
     Kad prisikeltų mano Lietuva!