Juozas Daumantas "Partizanai"

{idkey=2977b0[url=http%3A%2F%2Fpartizanai.org%2Findex.php%2Fjuozas-daumantas-partizanai][title=Juozas+Daumantas+%26quot%3BPartizanai%26quot%3B][desc=Knyga+rodo+ginkluoto+pasiprie%C5%A1inimo+organizacin%C4%AF+augim%C4%85%2C+santykius+su+gyventojais%2C+su+prie%C5%A1u%2C+su+gyvybe+ir+mirtimi%2C+su+%C5%BDeme+ir+Dangumi.+Dar+giliau+rodo+kovotoj%C5%B3+pradin%C4%AF+tik%C4%97jim%C4%85+Vakar%C5%B3+paskelbtais+idealais+ir+j%C5%B3+jaunatvi%C5%A1k%C4%85+pasiry%C5%BEim%C4%85+aktyviai+vykdyti+tuos+idealus+savo+ma%C5%BEos+t%C4%97vyn%C4%97s+plote.+]}{cmp_start idkey=77[url=http%3A%2F%2Fpartizanai.org%2Findex.php%2Fjuozas-daumantas-partizanai][title=Juozas+Daumantas+%26quot%3BPartizanai%26quot%3B][desc=Knyga+rodo+ginkluoto+pasiprie%C5%A1inimo+organizacin%C4%AF+augim%C4%85%2C+santykius+su+gyventojais%2C+su+prie%C5%A1u%2C+su+gyvybe+ir+mirtimi%2C+su+%C5%BDeme+ir+Dangumi.+Dar+giliau+rodo+kovotoj%C5%B3+pradin%C4%AF+tik%C4%97jim%C4%85+Vakar%C5%B3+paskelbtais+idealais+ir+j%C5%B3+jaunatvi%C5%A1k%C4%85+pasiry%C5%BEim%C4%85+aktyviai+vykdyti+tuos+idealus+savo+ma%C5%BEos+t%C4%97vyn%C4%97s+plote.+]}

 

Grįžti į pradinį meniu


 

Tai Juozo Daumanto, tikroji pavardė Juozas Lukša, atsiminimų knyga, trečiojo pataisyto ir papildyto leidimo, išleisto 1984 m. Čikagoje Į Laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti, fotografuotinis variantas.
 

Vilnius: Vaga, 1990. 574 pp. 3-iasis leidimas  

 


 

Knygą galite atsisiųsti arba atsiversti kitame lange sekančiais formatais:


Web - html 
PDF
PRC (reader'iams bei mobil. įrengimiams)
E-knyga

 

 

 

Knyga taip pat publikuojama scribd.com svetainėje: 

 

 

{cmp_end}{cmp_comments idkey='77c'[url=http%3A%2F%2Fpartizanai.org%2Findex.php%2Fjuozas-daumantas-partizanai]}{idkey=2977b1[url=http%3A%2F%2Fpartizanai.org%2Findex.php%2Fjuozas-daumantas-partizanai][title=Juozas+Daumantas+%26quot%3BPartizanai%26quot%3B][desc=Knyga+rodo+ginkluoto+pasiprie%C5%A1inimo+organizacin%C4%AF+augim%C4%85%2C+santykius+su+gyventojais%2C+su+prie%C5%A1u%2C+su+gyvybe+ir+mirtimi%2C+su+%C5%BDeme+ir+Dangumi.+Dar+giliau+rodo+kovotoj%C5%B3+pradin%C4%AF+tik%C4%97jim%C4%85+Vakar%C5%B3+paskelbtais+idealais+ir+j%C5%B3+jaunatvi%C5%A1k%C4%85+pasiry%C5%BEim%C4%85+aktyviai+vykdyti+tuos+idealus+savo+ma%C5%BEos+t%C4%97vyn%C4%97s+plote.+]}{idkey='2977c'[url=http%3A%2F%2Fpartizanai.org%2Findex.php%2Fjuozas-daumantas-partizanai]}