DVI GENERACIJOS

1988 metų pavasarį iš Lietuvos Vokietijoje lankėsi dr. Saulius Maceina, dr. Antano Maceinos sūnus. Susitiko senus tėvo draugus, pažįstamus, aplankė tėvo kapą ir vietas, kur jis gyveno. Spausdiname dviejų generacijų nuotraukas. Viršuj: prof. Zenonas Ivinskis, Julius Būtėnas ir dr. Antanas Maceina ankstyvaisiais tremties metais Vokietijoje. Žemai: praeitą gegužės mėnesį Vokietijoje susitikęs Kęstutis Ivinskis ir dr. Saulius Maceina.

 

Sūnus Saulius beria Lietuvos žemelės žiupsnį ant savo tėvo dr. Antano Maceinos kapo. 1988 gegužis.