1918 1988

 

 

 

 

...Ir šiandieninėse sutemose Vasario 16 žygis, tada reiškęs vieningos Lietuvos Tarybos nusistatymą, pasilieka mums šviesiu tautiniu kelrodžiu.

 

 

Tik vienas dievas žino, kiek laiko dar turės praeiti, kol lietuvių tautos lūkesčiai ir didžiosios viltys pildysis. Tad yra labai svarbu mūsų tautinį testamentą išlaikyti ne tik gyvą, bet ir perduoti jaunesnei, pačios Lietuvos jau nebemačiusiai kartai, kad ji įsisąmonintų darbus anų Vasario 16-tosios signatarų ir budėtų Lietums laisvės sargyboje...

Taip Vasario 16 proga rašė 1986 metais prof. dr. Zenonas Ivinskis

 

Laisvės vaminklas Kaune. Skulp. J. Zikaras. Nuotr. V. Augustino.