Žodžiai ar darbai?

 

 Dr. Rūta Gajauskaitė, kriminologė
 
     Ir vėl žodžiai neatitinka darbų: ilgai ir skausmingai diskutavus visuomenėje bei Seime apie informavimo įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimą, seimūnai ir vėlei numojo ranka (o gal nusispjovė?) į Lietuvos gyventojų daugumos poreikius ir išbraukė taip reikalaujamą draudimą reklamuoti seksualinės orientacijos apraiškas ar skatinimą!
     Išbraukė, nors Lietuvos Konstitucijoje įtvirtinta nuostata apie žmonių sveikatos ir dorovės saugojimo prioritetą! Juk niekam ne paslaptis, kad tokios mirtinos ligos kaip AIDS, ŽIV ir sifilis – tai dorovės nesilaikančiųjų palydovės!
     Tačiau Seimo nariai šį faktą ignoravo.
     Tiesa, ne visi. Įstatymas priimtas dviejų frakcijų – konservatorių ir socdemų – pajėgomis, pusėtinai prie jų prisidėjus Liberalų Sąjungai ir mišriesiems su Valinsko frakcija kartu.
     Praktiškai, tik 5 balsų persvara nukenksmintas taip reikalingas įstatymas, buvo priimtas ir, jei ne konservatorių 18 balsų, su A.Kubiliumi, I.Degutiene ir J.Razma priešaky, toks sekso informacijos paleidimas į Respublikos visuomeninę informacinę erdvę nebūtų realizuotas. Jis ne tik pažeidžia Konstituciją, bet ir eilę kitų įstatymų, kuriuos reikės taisyti, nes gaunasi akivaizdūs prieštaravimai!
     Pirmoje eilėje, aišku, reikės taisyti Konstitucijos 25 straipsnį!!! Nes neatitinka doros ir sveikatos prioritetui. Teks organizuoti referendumą. O gal geriau prašyti Prezidentę, kad nepatvirtintų tokio antikonstitucinio straipsnio? O gal kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl straipsnio įvertinimo ir suderinamumo su Pagrindiniu įstatymu?
     Juo labiau, kad ir nubalsuoto 39 straipnio tekstas pats sau prieštarauja!!! Antai, straipsnio 1 dalyje įrašyta nuostata apie informacinių tekstų privalomą padorumą. Neabejotina, kad bet koks lytinės (tradicinės ar kitos) orientacijos demonstravimas nėra padorus. Antra vertus, straipsniu draudžiama įžeidinėti religinius ar politinius įsitikinimus, todėl išeliminavus iš teksto frazę „...sekso orientacijos apraiškų arba skatinimo...“ iškart įžeidžia ne tik krikščioniškąją Lietuvos gyventojų daugumą, bet ir Krikščionių partiją!
     Ir tuo pažeidimai nesibaigia. Seimo nubalsuotas (bet Prezidentės dar nepasirašytas!) 39 straipsnis prieštarauja JT „Vaiko teisių konvencijai“, ginančiai vaikus nuo seksualinio suvedžiojimo, pagal kurį Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 46 straipsnis draudžia ne tik visą informaciją, skatinančią seksualinę veiklą, bet ir kenkiančią vaiko visapusiškam vystymuisi.
     Šitokio kontraversiškai iškopiuruoto 39 straipsnio teksto palaikymas 18  konservatorių balsais, 13 – socdemų ir po 5 balsus nuo mažųjų frakcijų, akivaizdžiai patvirtina praeitos Seimo kadencijos 2K susitarimo (G.Kirkilo ir A.Kubiliaus) tąsą. Maža to – tai konservatorių rinkiminės kampanijos sėkmės – tradicinės katalikiškos šeimos koncepcijos  - atviras pažeidimas!!! Beje, jau nebe pirmą kartą: juk gėjų paradą leido irgi meras – konservatorius! Navickas netgi labai nepadorų pasiūlymą buvo ant pilvo užsirašęs ir per visą žiniasklaidą nusitransliavęs!!!
     Ir nieko?
     Nei partijos pasmerkimo, nei atsakomybės...Tai konservatorių deklaruojamos tradicinės šeimos vertybės – tik žodžiai? Nes darbai rodo akivaizdų sekso revoliucijos rėmimą...
     Ypatingą rezonansą sukėlęs alkoholio reklamos draudimo įstatymo panaikinimas, dar kartą patvirtina konservatorių žodžių ir darbų neatitikimą. Tarp tokio įstatymo panaikinimo netgi iniciatorių matome konservatorių frakcijos narį S.Pečeliūną ir S.Stomą! Maža to, dar buvo ir „skubaus“ svarstymo iniciatoriai konservatorių frakcijos seniūnas J.Razma su S.Pečeliūnu, A.Ažubaliu, A.Anušausku ir A.Dumčium!!!
     Taigi, alkoholizmo plėtros reklama, 80% formuojanti kriminogeninę situaciją šalyje, jau nebekalbant apie nelaimingus atsitikimus ar autoavarijas, buvo aktyviai paremta konservatorių frakcijos su seniūniu J.Razma priešaky. 
     Vardan alkoholio industrijos milijoninio pelno ir nuo jo žiniasklaidai „nubyrančių riebių“ išmokų už reklamą, šis įstatymas būtų valstybei kainavęs 5 kartus brangiau, likviduojant neigiamas pasekmes, nei monopolistų pelnai.
     Ir tik Prezidentės D.Grybauskaitės „veto“ tiek alkoholio verslą skatinnačiam įstatymui, tiek Visuomenės informavimo įstatymo 39 straipsnio pakeitimui, gali sustabdyti įstatymų, pasmerkusių Lietuvos žmones ir ypač vaikus bei jaunąją kartą pražūčiai, veikimą.
     Antai, Prezidentei dar nepasirašius šio įstatymo, o jau eteryje skamba laidos, propaguojančios sekso revoliucijos laisves ir teises!!! Ir iškart topteli labai nepadori mintis, apie taip ir neatsakytą visuomenei klausimą, ką gi darė A.Siaurusevičius elektros skydinėje? Po šios eteryje nuskambėjusios laidos, pastarasis klausimas labai aiškiai susikonkretizavo: ar kartais tenai jis neužsiiminėjo mazochizmu?
     Žiniasklaidai nenusileido ir Skalvijos kino teatro administracija, pasišovusi skubiai surengti homoseksualinių filmų festivalį!!! Tik Vilniaus savivaldybės pasipriešinimu, netgi pagrąsinimu sumažinti finansavimą, ir netgi atleisti direktorę iš pareigų – kol kas homoseksualinis festivalis Skalvijoje pristabdytas. Tačiau nepanašu, kad užmirštas. Ar tik nebus pasiieškota pritarimo aukštesnėse valstybės institucijose? Sakykime, kad ir pas Premjerą…
     O ką?
     Leido konservatorių meras gėjų eitynes, o ne liberalas Zuokas – leido.Tai gal A.Kubilius sukomanduos dabartiniam merui, o gal ir finansuos?
     Belieka tik Prezidentės veto laukti – su ja A.Kubilius nekonfrontuos.
     O gal mes per daug iš Prezidentės tikimės?
     Ne.
     12 sugrąžintų Seimui jau priimtų įstatymų teikia vilties. Ir ne bet kokių, o Lietuvai svarbių įstatymų. Taigi Prezidentė turi politinės valios ir galios įtartiniems įstatymams sustabdyti. Ir ne tik sustabdyti, bet ir pasidomėti tokio įstatymo kilme…
     Argi Prezidentei nebus įdomu sužinoti ir Visuomenės informavimo įstatymo 39 straipsnio iškopiuravimo iniciatorių? Kam taip svarbu, pažeidžiant Konstituciją ir Vaiko teisių konvenciją, įtraukti nesubrendusius asmenis į dvasiniam bei doroviniam vystymuisi žalingą subkultūrą? O, svarbiausia, kam taip svarbu demonstratyviai provokuoti skirtingas vertybines nuostatas turinčių piliečių susipriešinimą, visai nenaudingą įtampą 600 metų be pagromų ir konfliktų išgyvenusioje šalyje?Kokios politinės jėgos taip smarkiai suinteresuotos, kad šalies gyventojų siekiai būtų nukreipti ne į kūrybinę, ne į visuomenei naudingą veiklą, o būtent – į naujų seksualinių įspūdžių paieškas? Ir maža to – šias naujas orientacijas įvertinant kaip vystymosi progresą, o tūkstantmetes tradicijas – kaip atsilikimą?
     Kas čia taip išmoningai ir sinchroniškai tvarko įstatyminę bazę ir iškart dviem frontais? Iškopiuruojant Visuomenės informavimo įstatymą, draudžiantį sekso propagandą, ir tuo pačiu metu be tėvų sutikimo (pažeidžiant Konstitucijos 38,39,40,43 str.) įvedant į mokyklų mokymo programas multikultūrų dalyką?
     Tų pačių multikultūrų, nuo kurių jau atsisako Prancūzija, Ispanija, Anglija ir netgi Vokietija.Tų pačių multikultūrų, kurių priedanga į mokyklas įslenka vaivorykštinės vėliavos spalvų aiškinimąsis, nors Konstitucijos 38 straipsnyje įtvirtinta tik tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis!!! 
     O tuo tarpu Lietuvos tolerantai užsisako pas tokius pačius tolerantiškus specialistus tyrimą, kurio rezultatus jie patys ir išveda, kad aplinkui – vieni homofobai.Matote, tyrimai konstatavo, kad visuomenės dauguma nenori nei bendrauti su homoseksualais, nei matyti jų savo aplinkoje. Todėl, mano tolerantai, padėtį gali taisyti tik multikultūros įdiegimas į mokymo programas! Ir baigta.
     Tuo tarpu visiems žinoma tiesa, kad visi su visais bendrauja pagal bendrus interesus: dainingi renkasi į chorus, šokėjai  – į būrelius, sportuojantys – į stadionus, o skaitantys – į skaityklas.
     Na, o homoseksualai renkasi į „Neo Men‘s Factory“ klubą. 
     Atrodytų visi savo vietose.
     Tai ne, pasirodo visi turi integruotis į homosdeksualų mažumą ir ją paversti dauguma?! 
     Tai kad netilps visi tame „Neo Men‘s Factory“ klube... 
     O tie, kurie laikosi nuomonių įvairovės, bet ne tolerantų propaguojamos „progresyvios kitos orientacijos“ – yra homofobai arba atgyvenę atsilikėliai, tamsybininkai – geriausiu atveju.
     Beje, tolerantai savo vienatinę nuomonę piršdami, praktiškai neigia savo pačių įstatus! Tai yra jie netoleruoja kitos nuomonės ir pažiūrų! Vietoj mažumų integracijos į daugumą, siekia, kad dauguma taikytųsi prie mažumų, kas reiškia, mažų mažiausiai, privilegijų reikalavimą (ir vėl Konstitucijos 29 str. pažeidžiant!), o, pagal „Gėjų Manifestą“ netgi  - diktatūrą ir pasaulio užkariavimą! Tokią netolerantišką tolerantų veiklą patvirtina ir šimtais skaičiuojami jų skundai į teisėsaugos institucijas už kitokią daugumos nuomonę.
     Na, menševių-bolševikų diktatūrą – mes jau pergyvenome. Multikultūra užspringo jau Vakarų Europa.O mums nėra ko kartoti nei savo, nei kaimynų klaidų.
     Imame „Gėjų Manifestą“ ir papunkčiui analizuojame jų įsitvirtinimo valdžioje programą, bei pasitikriname, kas jau įgyvendinta?
     Įstatymų lygyje – šiandien dar turime Konstituciją, kuri įtvirtino valstybės poziciją visiems kuriamiems įstatymams. Taigi, be Prezidentės „veto“ Visuomenės informavimo įstatymo 39 straipsnio iškopiuravimui, dar galima kreiptis į Konstitucinį Teismą.
     Visuomenė labai giliai išanalizavo tokio iškopiuravimo tiek motyvus, tiek pasekmes ir Konstitucijos, tradicijų bei moralės pažeidimus. Šie pažeidimai buvo pateikti Seimo nariams, bet ignoruoti. Vilties teikia, kad   –  ne visų.
     Tokio homoseksualams naudingo iškopiuravimo visai neparėmė Krikščionių partijos frakcija, Tvarkos ir teisingumo bei Darbo partijų frakcijos, kurios ir galės kreiptis į Konstitucinį Teismą.
     Tačiau didžiausias ir efektyviausias demokratijos ramstis – viešumas. Argi reikėtų prašyti Prezidentės vetuoti įstatymą arba – Konstitucinio Teismo įvertinti jo atitikimą Pagrindiniam įstatymui, jei kiekvieną kartą būtų viešai skelbiamos pavardės vieno ar kito visuomenę jaudinančio įstatymo užsakovo, svarstymo iniciatoriaus, to svarstymo organizatoriaus ir, pagaliau, kiekvieno Seimo nario balsavimas?
     Va, kai trinkėjai žinos savo išrinktojo darbus, o ne gražias kalbas, kai galės jo paklausti, kodėl nesilaikai rinkiminių pažadų? Ir kodėl balsavo ne jų, rinkėjų, naudai, o įstatymo užsakovo pelnui? Tada rinkimų metu nebebalsuos už „lakštingalas, kurios kumeles pjauna“. Nei už kiekvieną atskitrai, nei už visą sąrašą. Va, tada seimūnų žodžiai atitiks darbus.