BOLŠEVIZMO METAI III

 

Grįžti į pradinį meniu


Bolševikinės klastos demaskavimas. Prof. V. Krėvė-Mickevičius. Bolševiku invazija ir Liaudies Vyriausybė. Agr. Pranas Mickus. Liaudies Seimo rinkimų duomenų klastojimas. Dr. A. Garmus. Lietuvos įjungimas i SSSR — Maskvos diktatas.  Liudas Dovydėnas. Mano kelias i Liaudies Seimą. Henrikas Kačinskas. Liaudies Seimas — jėgos įvykių uždanga.  Romualdas Juknevičius. Liaudies Seimo nutarimai — klastos ir smurto rezultatas.  Stasė Vaineikienė. Liaudies Seimas — lietuvių tautos valios uzurpatorius. V. Biržietis. Mums lieka tik pritarti. P. Milančiūtė. Visur reiškėsi tik jėga. Jurgis Glušauskas. Negirdėtas smurtas socializmo vardu. V. Radzevičius. Rinkimai i TSRS Aukščiausiąją Tarybą. Dr. A. Kučinskas. Tarybiniai metai gimnazijose. Stasys Butkus: Atsiminimai apie raudonąją karinę spaudą.Rapolas Mackonis. Bolševikų teroras, vos įžengus į Vilnių. V. Drėma. Lenkų šovinizmas bolševikų priedangoje. V. Daugnora. Tarybiniai Liaudies Teismai. Ats. ltn. M. Valavičius. Enkavedistų replėse. 

 


 

Knygą galite atsisiųsti arba atsiversti kitame lange sekančiais formatais:


Web - html 
PDF
PRC (reader'iams bei mobil. įrengimiams)

 

 

Knyga taip pat publikuojama scribd.com svetainėje: