BOLŠEVIZMO METAI II

 

Grįžti į pradinį meniu


J. Petrėnas: Kaip reiškėsi bolševikų propaganda Lietuvoje.  A. Merkelis, Masinis lietuvių išvežimas į SSSR. Balys Vosylius, Kaip pradžios mokykla pradėjo bolševikinius mokslo metus. A. Zabitis-Nezabitauskis, Lietuvos kultūros ir meno turtų naikinimas. A. Tarulis, Lietuvos ūkio katastrofos pradžia. P. Budrys, Prekybos nacionalizacija. Gen. Št. Raštikis, Lietuvos kariuomenės tragedija. Jaun. ltn. Trečiokas, Atsiminimai iš 9 p. D. L. K. Vytenio pulko gyvenimo. P. Šeštakauskas, Karo Muziejaus vargai. Vysk. Dr. V. Brizgys, Mano santykiai su NKVD. P. Andriušis, Kaip bolševikai vertė mūsų rašytojus rašyti.Silvestras Leonas, Maskvos kalėjimuose. V. Kemežys, Žydai lietuviškoje spaudoje. A. Vilainis, Kaip žydai užvaldė lietuviškas įmones ir jose šeimininkavo. 

 


Knygą galite atsisiųsti arba atsiversti kitame lange sekančiais formatais:

 


Web - html 
PDF
PRC (reader'iams bei mobil. įrengimiams)

 

 

Knyga taip pat publikuojama scribd.com svetainėje: