PIRMOJI PERGALĖ*

Bronius Zlatkus

Viens, du, viens, du... porą šimtų metrų į vieną pusę ir tiek pat atgal, iki susitinkame su kitos grupės sargybiniais. Mes dviese. Mes saugome mūsų laisvąją zoną - kalinių respublikos sienas. Šalia spygliuotos vielos tvora, toliau keleto metrų pločio mirties juosta, tarpas tarp dviejų sargybos bokštų: čia šaudoma be įspėjimo. Už jos išorinė spygliuotos vielos tvora. Ten taip pat budi, vaikšto sargybiniai, jų rankose automatai. Jie raudonais antpečiais, Stalino-Berijos kariai. Sargybinių pareiga saugoti tarybinę liaudį nuo tokių, kaip mes, liaudies priešų, bandančių išklibinti socialistinės tėvynės pamatus. Jie gali mus žudyti, tyčiotis.

1953 m. gegužės 30 d. Norilskas. Šiaurė, 70 paralelė. Naktis. Nakties tik pavadinimas. Saulė priartėja prie ledinių kalnų viršūnių, tarsi sakydama: „Sveikučiai!“. Greitai ateis laikas, kai ištisiems trims mėnesiams kalnai paslėps saulę. Naktis - tai naktis, kad ir kokia ji būtų. Kaliniai miega barakuose, budi tik sargyba. Jau daugiau kaip savaitė, kai lagerį valdome mes, mūsų išrinktas komitetas. Mes - tai daugiau kaip 5000 politinių kalinių, ypatingojo režimo 5-asis Gorlago skyrius, katorginis. Tokių lagerių Norilske - šeši, tarp jų vienas moterų. Numeriai ant rūbų, grotos languose, užraktai duryse. Mums skirti patys sunkiausi fiziniai darbai: karjerai, pamatų pastatams ruošimas, tranšėjų kasimas ir t.t.10-12 val. darbas šaltyje, vėjuje. 

Skaityti daugiau: PIRMOJI PERGALĖ*

SUPINK

Bronius Šapka

Gėles surinki iš darželio,
Surinki iš lankų žalių.
Tarp jų įpink laimingą dalią,
Įpink ir pirmąjį „myliu“.

Įpink mėnulio ramią šviesą,
Klevų ošimą prie namų.
Įpink lakštutės meilės giesmę
Ir svaigų kvapą jazminų.

Skaityti daugiau: SUPINK

KALINIO VERTĖ

Aleksas Navickas

Br. Zlatkui

Ar turėjo vertę kalinys,
kulkomis Norilske suvarpytas 
Ir spygliuotų vielų patvory 
Numestas ant sniego auštant rytui?

Čia užvėrė tūkstančiams vartus.
Tūkstančiais skaičiuojami jų metai. 
Ir pajuodo mėlynas dangus,
Nė kraštelio saulės nesimatė.

Skaityti daugiau: KALINIO VERTĖ

ŽODYNĖLIS

atsisakėliai    -    otricalovka - kaliniai, atsisakę dirbti; fizinio darbo neigimas

banderininkai    -    ukrainiečių tautinės organizacijos (OUN - organizacija ukrainskich nacionalistov) nariai

beldikas    - stukač’ - kalinys, slapta pranešinėjantis čekistams (prižiūrėtojams) apie kitus kalinius, agentas

blatnasis    -    blatnoi - kriminalinis kalinys, turintis privilegijų

BUR    -    barak usilennogo režima - sustiprinto režimo barakas

bušlatas    -    viršutinis kiek ilgesnis kalinio drabužis, vatinis paltas

Skaityti daugiau: ŽODYNĖLIS