I n t r a d a

JONAS RŪTENIS

(Simo Kudirkos atminimui)

Pradžia pabusti
pradžia nemirt, 
aukos taurė 
sklidina.
Žaliuojančia giria suūžti
ir džiaugtis laisve amžina.

Ryžtis žygiui
širdim ir siela 
tamsią naktį 
į šviesų rytą.
Įgalino kapai, šventoriai

basi išėję savanoriai.

Arais pakilę
į saulės vydį 
už gimtą žemę
— 
žalius pagojus,
kai degė šilas ir liejos tvanas
ėjo brolis partizanas.

Nenulūžo
 šakos žalios
— 
vėl dienoja 
drąsus žygis.
Aidint Himnui krauju pravirko
naujas Lietuvai Kudirka.

1. 6. 1971 TRYS KARALIAI