Nenusiminkit!

P. Geišionis

Nenusiminkit, mieli broliai,
Dar mes sugrįšim į namus.
Širdis kiekvieno trokšte trokšta 
Pasveikint tėviškėj savus.

Tautų engėjai, atėjūnai
Tėvynės amžiais neterios.
Stos naujos gretos savanorių
Išvys juos vėliai atgalios.

Nenusimink, miela sesute,
Mes susitiksim dar laisvi.
Mums užtekės skaisti saulutė.
Nušvis dienelė vėl šviesi.


Ir obelis sode palinkus
Žydės ir gražų derlių duos. 
Pirmyn į žygį, vyrs į vyrą! 
Kariūnai narsūs eis, vaduos.

Sugrįš iš Azijos pūstynių,
Iš šalto Sibiro tremties,
Kai laisvės spinduliai pirmieji
Takus tėvynėje nušvies.

Kasdieną jau artėja laikas,
O valanda sprendimo bus!
Ir vėl skambės mūs laisvės dainos
Plačiai po tėviškės laukus.

Mes savo pareigą tėvynei
Visi atlikime šventai,
Kad Lietuva brangiausia mūsų
Laisva gyvuotų amžinai.