ANTANAS LĖLIUŠIS - Maldos

ANTANAS LĖLIUŠIS

S

TU, VIEŠPATIE, žinai, kaiplūžta žodis
šiurpiam patrankų gaudesy, 
o meilės niekas tiek nerodys, 
kiek mirštantis laukuos karys.
Tu, Viešpatie, matai—mums stingsta lūpos,
sukepo kraujas, mirštančio širdis.
Šalia manasis brolis šaukia, klumpa,—
aplink mažytės kraujo gėlės supas:
O, Viešpatie,
esu karys ...,
ir lūžta žodis prakeiksmu, ugnyse.

  Ė

Pro mirštančią naktį vyturėlis,
nuo pilko grumsto pasikėlęs, 
gieda rytmetines; 
aplink aidai įkyrūs, 
širdis skausme panirus, 
sulaužo maldą ir rankas.
Bet, Viešpatie, Tu žinai,
ko prašo mirštantys kariai!

  Ė

Diena. Saulė ašaroms pravirksta
ir miršta dūmų debesys, 
o Tu kruvinais laukais atklysti, 
surinkti gyvastis jaunas.
O, Viešpatie, šaukiame tavęs,
surink kartu ir mūsų kruvinas maldas!

  Ė

Nuskęsta saulėmirštančių skausmų pabūgo,
numiršta sielvartu nendrė, 
pro tavo, Viešpatie, didingą kryžių, 
ištiesiam nuovargiu rankas,— 
kovoj pamiršome maldas.

  Ė

Numiręs žodis. Akyse rainos žvaigždės.
Numiręs kraujas gyvojo širdyje 
Viešpatie, pamiršom melstis vaizdžiai, 
mes,ne pariziejai bažnyčių tarpdury,— 
dar viltį paskutinę turime Tavyje!
Pamiršome maldas griūvančių bažnyčių,
mes nešame gyvų širdžių aukas, 
o pariziejams vis patyčios, 
kam pamiršome žodžių maldas.
Bet, Viešpatie, kaip melsis lūpomis karys,
kai kraują geria žemė ir plaka mirtimi širdis!

  Ė

Dangun nekyla jokios rankos,
nei mūsų širdys,vien ginklai. 
Ir kokios maldos mūsų menkos, 
tu, Viešpatie, vienas žinai:
mirtimi kerštą išpirkau . . .

Kiršai,

1944. VII. 19