SITUACIJA IR VILTYS LIETUVOJE

E. Šarūnas

Ekonominė ir socialinė situacija Lietuvoje, neskaitant kitų visapusiškai apsprendžiančių krypčių, betarpiškai turi įtakos krašto gyventojų politinei veiklai ir vilties spinduliui. Gaila, bet iki šiol jokio pagerėjimo ir nusiraminimo nesimato. Čia vis sistemingai bankrutuoja pramonės, verslo, žemės ūkio ir kito tipo įmonės. Neišsikapstoma iš bankų krizės ir jos pasėkų. Bendrose mokesčių įplaukose juridinių asmenų (įmonių) pelno mokestis sudaro tik 10 proc. Tai rodo labai žemą įmonių pelningumą. Daug kur įmonėse pasenusi technika bei technologija neužtikrina reikiamo gaminių standarto ir tuo pačiu prekių paklausos užsienio rinkoje.

Statistikos duomenimis šių metų pirmojo ketvirčio Lietuvos užsienio prekybos balansas buvo neigiamas net 873,7 mln. litų. Prekių eksportas sudarė 3023,6 mln., o importas—3897,3 mln. litų. Vietiniai energijos ištekliai Lietuvos kuro balanse šiuo metu sudaro tik apie 2 procentus. Krikščionių demokratų partija reikalauja, kad prezidentas užkirstų kelią planams perleisti Lietuvos kuro ir energetikos bei Būtingės naftos terminalo kontrolę Rusijos koncernui „LUKoil" ir jo partneriams. Tam KDP memorandumui pritaria ir Tėvynės Sąjunga. 

Kažkodėl marinuojamos derybos ir dėl Lietuvos-Latvijos jūros sienų nustatymo, kartu galutinai išsprendžiant ir dalies naftos išteklių priklausymą Lietuvai.

Pirmaisiais 1996 metų šešiais mėnesiais vartojimo prekės ir paslaugos Lietuvoje pabrango 10,2 proc., maisto produktai - 12,4 proc., transportacija ir ryšiai - 8,5 proc., drabužiai ir avalynė - 6,6 proc. Nuo šių metų liepos 1 d. šilumos energija pabrango net 25 proc. Tai reiškia, kad gyventojai už šilumą turės mokėti ketvirtadaliu daugiau.

Tuo tarpu minimalus pragyvenimo lygis yra 90 litų per mėnesį. Tad nenuostabu, kad Lietuvoje ne tik klesti, bet vis spartėja didžiausias super-skurdas. Tai ypač liečia pensininkus, invalidus, bedarbius ir kitas tarnautojų bei darbininkų gretas.

Teisėtvarkos ir teisėsaugos organai nesugeba užkirsti kelią nusikaltimams. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje užregistruota 32,180 nusikaltimų, arba 5,3 proc. daugiau negu pernai per tą patį laikotarpį. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis kasdien vidutiniškai užregistruojami 177 nusikaltimai, iš jų 30 proc. sunkūs.

Teršiama bei niekinama lietuvių kalba, švietimo ir kultūros ministerijos, pati vyriausybė ir kalbininkai bei intelektualai nekovoja už lietuvių kalbos grynumą. Sakoma, kad į lietuvių kalbą jau yra įsibrovę apie 25 procentai svetimžodžių, daugiausia paimtų iš anglų kalbos. Vilniaus krašte nesilaikoma valstybinės kalbos įstatymo, kuris nustato, kad vietovardžių ir įstaigų pavadinimai turi būti rašomi pirma lietuviškai, o po to tik svetima kalba. Čia pagrindiniai lenkinimo ramsčiai yra mokykla ir savivaldybės. Lietuvių kaip valstybinės kalbos dėstymas lenkų vidurinėse mokyklose nėra privalomas.

Ruošiantis Seimo rinkimams, gaila, kad dar nesudaryta ne tik visų dešiniųjų jėgų, bet ir dviejų stambiausių partijų—KDP ir Tėvynės Sąjungos—efektyvi koalicija. Tenka apgailestauti ir konstatuoti jų pasidavimą skaldymo jėgoms, šiuo metu Lietuvoje jau veikia 30 partijų, politinių organizacijų bei visuomeninių judėjimų. Kuriasi pati naujausia politinė grupuotė „Rinkimai 96", kurios siekis būsiąs priglausti jau veikiančiomis partijomis nusivylusius rinkėjus. Neseniai susikūręs naujas visuomenininis judėjimas ..Sambūris", atrodo, kol kas neketina tapti politine partija. Jo tikslas teikti rinkėjams rekomendacijas bei informaciją pasirenkant kandidatus, siekiant, kad į Seimą patektų Lietuvai naudingi asmenys.

Lietuva, jos gyventojai, o taip pat ir tremtiniai bei išeiviai mato ir pergyvena dabartinę krašto degradacinę situaciją, dvasinį ir materialinį skurdą. Tad labai laukiama rinkėjų politinio sąmoningumo, kuris Lietuvą išvestų į šviesenį, saugesnį, žmoniškesnį ir sotesnį rytojų.

1996.VII.25


Juozas Kojelis, visuomenininkas, pedagogas, žurnalistas, buvęs „Į laisvę" žurnalo redaktorius, ilgametis Lietuvių Fronto bičiulių veikėjas 1996 metų gruodžio 2 d. švęs savo 80-ties metų sukaktį. Los Angeles mieste jau lapkričio 17 d. įvyksiančiame Juozo Kojelio gimtadienio paminėjime bus pristatyta ir jo naujai pasirodžiusi knyga — publicistinių straipsnių rinkinys „Ir šviesa ir tiesa". Šią šventę organizuoja specialus komitetas.

„Į laisvę" žurnalo skaitytojai, redaktorius ir administratorius nuoširdžiai ta proga sveikina garbingą jubiliatą ir linki Viešpaties palaimos tolimesniuose jo darbuose.